Chuyên đề lí thuyết Hóa tổng hợp

Cập nhật Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Chuyên đề: Lý thuyết Hóa tổng hợp

Nhằm giúp các bạn học sinh tổng hợp lại các kiến thức đã học trong trường THPT môn hóa, VnDoc.com xin giới thiệu tài liệu "Chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp". Tài liệu này tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về các lí thuyết hóa học các bạn học sinh đã học trong nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Các bài ôn thi đại học môn Hoá

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư phạm, Hà Nội

Câu 1: Hợp chất hữu cơ thơm X có công thức C 7H8O2. Khi tác dụng với Na thu được số mol khí hiđro bằng số mol X. Mặt khác X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Cấu tạo của X là:

A. C6H5CH(OH)2. B. CH3-C6H (OH)2.
C. HO-C6H4O-CH3. D. HO-C6H4-CH2OH

Câu 2: Cho các quá trình phản ứng xảy ra trong không khí

(1) Fe(NO3)3 → Fe2O3
(2) Fe(OH)3 → Fe2O3
(3) FeO → Fe2O3
(4) FeCO3 → Fe2O3
(5) Fe → Fe2O3
(6) Fe(NO3)2 → Fe2O3

Số phản ứng thuộc loại oxy hóa khử là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015

Cập nhật đáp án đề thi 8 môn thi THPT Quốc gia năm 2015

Câu 3: Cho các chất: etilen, glucozơ, etanal, axit axetic, etylaxetat, metan, etylclorua. Số chất điều chế trực tiếp được etanol bằng một phản ứng là

A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

Câu 4: Cho các chất: benzen, etilen, axetilen, isopren, toluen và cumen. Số chất thuộc loại hiđrocacbon liên hợp là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 5: Đun nóng ancol X có CTPT là C17H16O trong H2SO4 đặc ở trên 1700C thu được hỗn hợp 3 anken là các đồng phân cấu tạo của nhau. X có tên gọi là:

A. heptan-4-ol. B. 2-metylhexan-2-ol.

C. heptan-3-ol. D. 3-metylhexan-3-ol.

Câu 6: Cho năm hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; AgNO3 và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3 ; NaF và AgNO3.

Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 7: Cho các thí nghiệm

(1) Nung hỗn hợp Cu + Cu(NO3)2

(2) Cho Cu vào dung dịch AgNO3

(3) Cho Cu vào dung dịch Fe(NO3)3

(4) Cho Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 + HCl

(5) Cho Cu vào dung dịch AlCl3

(6) Cho Cu vào dung dịch FeCl3. Số trường hợp Cu bị oxy hóa là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Đánh giá bài viết
37 38.082
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm