Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Hưng Yên

Trang 1
SỞ GĐ&ĐT HƯNG YÊN
ĐỀ THI LẦN 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1: Đặt điện áp u = U
0
cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây
thuần cảmđộ tự cảm L. Biết 3R = 4ωL. Hệ số công suất của đoạn mạch là:
A. 0,71 B. 0,75 C. 0,8 D. 0,6
Câu 2: Mộtxo có k = 50 N/m treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới treo một vậtkhối lượng
m = 100g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 4cm rồi buông nhẹ. Lấy g =
10m/s
2
. Lực kéo cực đại của lò xo lên điểm treo có độ lớn
A. 4N B. 2N C. 6N D. 3N
Câu 3: Hoạt động nào sau đâykết quả của việc truyền thông tin bằng sóng vô tuyến?
A. Xem phim từ đĩa DVD B. Trò chuyện bằng điện thoại bàn
C. Xem phim từ truyền hình cáp D. Xem thời sự truyền hình qua vệ tinh
Câu 4: Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fuco gây trên khối kim loại, người ta thường
A. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện
B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại
C. chia khối kim loại thành nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với nhau
D. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.
Câu 5: Một mạch dao động điện từ tưởng đang thực hiện dao động điện từ. Điện tích cực đại trên tụ
2.10
-6
C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch0,1π A. Chu kì dao động điện từ trong mạch bằng
A. 4.10
-7
s B. C. 4.10
-5
s D.
6
1
.10
3
s
3
1
.10
3
s
Câu 6: Trong đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch biến điệu B. Mạch tách sóng C. Mạch khuếch đại D. Anten
Câu 7: Động điệnthiết bị biến đổi
A. Điện năng thành quang năng B. quang năng thành điện năng
C. năng thành điện năng D. điện năng thành năng
Câu 8: So với điện áp hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây
thuần cảm biến đổi điều hòa
A. Trễ pha một góc π/2 rad B. sớm pha một góc π/4 rad
C. Sớm pha một góc π/2 rad D. trễ pha một góc π/4 rad
Câu 9: Vật dao động điều hòa theo phương trình . Tốc độ của vật sau khi vật đi
2
6.cos 20
3
x t cm
quãng đường 6cm kể từ thời điểm ban đầu
Trang 2
A. 20 cm/s B. 60 cm/s C. D. 80 cm/s
60 3 /cm s
Câu 10: Thể thủy tinh của mắt là:
A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự thay đổi. B. thấu kính phân kì có tiêu cự không đổi
C. thấu kính phân kì có tiêu cự thay đổi D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự không đổi.
Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x
1
= A
1
cos (ωt+φ
1
) và
x
2
= A
2
. cos (ωt+φ
2
). Biên độ dao động tổng hợp
A. B.
1 2 1 2 2 1
2 .cosA A A A A
1 2 1 2 1 2
2 .cosA A A A A
C. D.
2 2
1 2 1 2 1 2
2 .cosA A A A A
2 2
1 2 1 2 2 1
2 .cosA A A A A
Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởngđiện tích của tụ trong mạch biến thiên theo phương trình
q = 4cos(4π.10
4
t)μC. Tần số dao động của mạch là:
A. 10kHz B. 20kHz C. 2kHz D. 10Hz
Câu 13: Một con lắc đơn dây treo chiều dài làm bằng kim loại, được treo tại một nơi gia tốc trọng
trường g, người ta đo chu dao động điều hòa của con lắc vào mùa nhiệt độ 40
0
C T
1
vào mùa
đông nhiệt độ 10
0
C là T
2
. Chọn nhận xét đúng
A. T
1
= 2T
2
B. T
1
> T
2
C. T
1
< T
2
D. T
1
= T
2
Câu 14: Điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch vào hai đầu
đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuầnđộ tự cảm L, biến trở R và tụ điệnđiện dung C
mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M điểm giữa L R, N điểm giữa R C. Đồ thị biểu diễn sự
phụ thuộc của các điện áp hiệu dụng u
AN
và u
MB
theo giá trị của biến trở R được cho như hình vẽ sau. Khi giá
trị của R bằng 60Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 75V B. 260V C. 130V D. 150V
Câu 15: Tính chất nào sau đâycủa tia hồng ngoại?
A. Bị nướcthủy tinh hấp thụ mạnh.
B.khả năng biến điệu như sóng điện từ
C. gây ra hiện tượng quang điện ngoài nhiều kim loại.
D. tạo ra ánh sáng màu hồng khi chiếu vào vật.
Câu 16: Giữa gia tốc a li độ x của một vật dao động mối liên hệ a + αx = 0 với α hằng số dương.
Chu kì dao động của vật là:
Trang 3
A. B. C. T = 2πα (s) D.
2 ( )T s
2
( )T s
Câu 17: Đồ thi biểu diễn độ lớn của lực tương tác Culông giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân
không quan hệ với bình phương khoảng cách giữa chúng là đường
A. Hypebol B. thẳng bậc nhất C. elíp D. parabol
Câu 18: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây cảm thuần độ tự cảm L thay đổi
được, điện áp hai đầu cuộn cảm được đo bằng một vôn kếđiện trở rất lớn. khi L = L
1
thì vôn kế chỉ U
1
, độ
lệch pha giữa hai điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện φ
1
. Khi L = L
2
thì vôn kế chỉ U
2
, độ lệch pha
giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điệnφ
2
. Biết
1 2
2
dra
. Hệ số công suất của mạch khi L = L
1
có giá trị gần nhất với giá trị nào?
A. 0,82 B. 0,61 C. 0,75 D. 0,53
Câu 19: Một lò xo nhẹđộ cứng 50N/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏkhối lượng 1kg
sao cho vật thể dao động theo phương thẳng đứng trùng với trục xo. Lúc đầu dùng tấm ván phẳng đỡ
quả cầu để xo không biến dạng. sau đó cho tấm ván chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều
với gia tốc 1 m/s
2
. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 10 m/s
2
. Khi quả cầu rời khỏi tấm ván thì dao động điều
hòa với biên độ dao động bằng
A. 8,2cm B. 1,5cm C. 8,7cm D. 1,2cm
Câu 20: Một sóng phương trình u = 5cos(6πt - 2πx)cm, với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền
sóng là
A. 6 m/s B. 8 m/s C. 4 m/s D. 3 m/s
Câu 21: Theo thuyết Bo, bán kính quỹ đạo thứ nhất của electron trong nguyên tử hiđrô r
0
= 5,3.10
-11
m.
Tốc độ góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo L là
A. 6,8.10
15
rad/s B. 5,62.10
15
rad/s C. 5,15.10
15
rad/s D. 2,86.10
15
rad/s
Câu 22: Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa ba bụng liên tiếp bằng
A. Nửa bước sóng B. một bước sóng C. hai lần bước sóng D. một phần bước sóng
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa phương trình . Pha dao động của chất
10 (100 )
6
x cos t cm
điểm tại thời điểm ban đầu có giá trị
A. -5π/6 rad B. -5π/6 rad C. π/6 rad D. -π/6 rad
Câu 24: Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiềusuất điện động E và điện trở trong
r. Đồ thị biểu diễn hiệu suất H của nguồn điện như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Hưng Yên. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm