Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 2)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang-40 câu trắc nghiệm)
đề thi: 139
Họ và tên thí sinh………………………………………Lớp ……
Số báo danh…………………………………………….
Câu 1: Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân
giao thoa trên màn. Nếu thay ánh ng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu lục các điều kiện
khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì:
A. khoảng vân giảm xuống. B. vị trí vân trung tâm thay đổi.
C. khoảng vân tăng lên. D. khoảng vân không thay đổi.
Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của vật: biên độ, vận tốc,
gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là
A. động năng. B. gia tốc. C. vận tốc. D. biên độ.
u 3: Phát biu o sau đây đúng khi nói về sóng cơ học.
A. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
B. Sóng âm truyền được trong chân không.
C. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 4: Hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình x
1
= Acos(ωt +π/3) x
2
= Acos(ωt - 2π/3)
là hai dao động:
A. cùng pha. B. ngược pha. C. lệch pha π/2. D. lệch pha π/3.
Câu 5: Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt khối lượng động
(khối lượng tương đối tính) là m thì nó có năng lượng toàn phần là
A. 2mc. B. mc
2
. C. 2mc
2
. D. mc.
Câu 6: Hạt nhân
210
84
Po
đang đứng yên thì phóng xạ , ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt
A. bằng động năng của hạt nhân con.
B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
C. lớn hơn động năng của hạt nhân con.
D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.
Câu 7: Một mặt phẳng diện tích S được đặt trong một từ trường đều. Trong bốn trường hợp sau đây,
trường hợp nào từ thông qua diện tích S có trị số lớn nhất?
A. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng diện tích S.
B. Các đường sức từ song song với mặt phẳng diện tích S.
C. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng diện tích S một góc 60
0
.
D. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng diện tích S một góc 45
0
.
Câu 8: Một máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam 4 cực
bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ
A. 25 vòng/phút. B. 750 vòng/phút. C. 480 vòng/phút. D. 75 vòng/phút.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với
nhau.
B. Sóng điện từ hội tụ đủ các tính chất của một sóng như phản xạ, khúc xạ, giao thoa...
C. Sóng điện từ là sóng dọc nên nó truyền được trong mọi môi trường, kể cả chân không.
D. Sóng điện từ có bước sóng 0,4µm truyền được trong chân không.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều tần s thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không
phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị
1
2 LC
thì
A. hđt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hđt hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.
B. hđt hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hđt hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C. hđt hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hđt hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
D. dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hđt giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 11: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Siêu âm không thể bị phản xạ khi gặp vật cản. B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.
C. Siêu âm không thể truyền được trong chất rắn. D. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.
Câu 12: Một máy thu thanh đang thu sóng trung. Để chuyển sang thu sóng dài, có thể thực hiện giải pháp
nào sau đây trong mạch dao động anten ?
A. Giảm C và giảm L. B. Giữ nguyên L và giảm C.
C. Giữ nguyên C và giảm L. D. Tăng L và tăng C.
Câu 13: Hiện tượng giao thoa ánh sáng có ứng dụng trong việc:
A. dùng để siêu âm trong y học. B. kiểm tra vết nứt trên bề mặt kim loại.
C. đo bước sóng ánh sáng. D. đo chiều sâu của biển.
Câu 14: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung
kháng Z
C
bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn
A. Nhanh pha /2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
B. Chậm pha
/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
C. Nhanh pha /4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
D. chậm pha /2
so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện.
Câu 15: Tại nơi gia tốc trọng trường là g, một con lắc xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa.
Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là
l
. Chu kì dao động của con lắc này là
A. T =
. B. T =
2
g
l
. C. T =
2
l
g
. D. T =
.
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng vị trí cân bằng. Tại vị trí vật
có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là
A.
1
4
B.
1
3
C. 1 D.
1
2
Câu 17: Một thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu
không đổi và bằng 0,08s. Âm do lá thép phát ra là
A. hạ âm. B. siêu âm. C. âm mà tai người nghe được. D. nhạc âm.
Câu 18: Ban đầu N
0
hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. Biết chu n rã của chất phóng
xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu phóng xạ này là
A.
0
1
3
N
.
B.
0
1
4
N
.
C.
0
1
8
N
.
D.
0
1
6
N
.
Câu 19: Chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp song song đi từ không khí vào một bể nước dưới góc tới i =
60
0
, chiều sâu của bể nước h =1,5m. Biết chiết suất của nước đối với tia m và tia đỏ lần lượt là 1,34
1,33. Độ rộng của dải màu hiện trên đáy bể là:
A. 1,65cm. B. 1,10cm. C. 2,04cm. D. 0,53cm.
Câu 20: Đặt điện áp u = 200√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong đoạn
mạch là i = 5√2cos100πt (A). Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 0 B. 0,87 C. 0,71 D. 1
Câu 21: Theo Bo, trong nguyên tử hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng
dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động hướng các điện tích qua một tiết diện một dòng
điện thế chuyển động của electron quanh hạt nhân các dòng điện gọi dòng điện nguyên tử. Khi
electron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử cường độ I
1
, khi electron chuyển động
trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ là I
2
. Tỉ số I
2
/I
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 1/2. B. 1/4. C. 1/16. D. 1/8.
Câu 22: Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều, giữa hai điểm hiệu điện
thế U
MN
= 100 V. Biết điện tích của electron là q = - 1,6.10
-19
(C). Công mà lực điện sinh ra là
A. - 1,6.10
-17
J. B. - 1,6.10
-21
J. C. + 1,6.10
-21
J. D. + 1,6.10
-17
J.
Câu 23: Khi nói về tia t ngoi, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia t ngoi c dụng mnh n phim nh.
B. Tia tử ngoại ng điện từ có tần số nh n tần số của ánh ng m.
C. Trong y học, tia t ngoi được dùng đ chữa bnh còi xương.
D. Trong công nghiệp, tia tử ngoại được dùng đ phát hin c vết nứt trên bề mặt c sản phẩm kim loi.
Câu 24: Phát biu o sau đây đúng khi i về hin tượng quang dẫn?
A. Trong hiện ng quang dn, ng lưng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dn cũng
đưc cung cp bi nhit.
B. Trong hiện ng quang dẫn, electron đưc giải phóng ra khi khi n dẫn.
C. Mt trong nhng ng dng quan trng của hin ng quang dn vic chế tạo đèn ống( đèn Nêon).
D. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
Câu 25: Một người cận thị khoảng ch từ quang tâm của thấu kính mắt đến điểm cực cận là 15 cm
khoảng nhìn của mắt 35 cm. Để sửa tật cận thị sao cho thể nhìn được những vật xa cực
mà không phải điều tiết, người này phải đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng
A. + 0,5 điốp. B. − 0,5 điốp. C. + 2 điốp. D. – 2 điốp.
Câu 26: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc
với mặt nước, tạo ra sóng với bước sóng 1,2cm. Gọi C một điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn
cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với
nguồn là:
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 27: Cho hai điện trở giống nhau đều giá trị R. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở đó rồi đặt vào
hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của chúng 40 W. Nếu mắc song song hai điện trở đó rồi đặt vào
hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của chúng là
A. 160 W. B. 10 W. C. 20 W. D. 80 W.
Câu 28: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 2 khe sáng S
1
S
2
0,8 mm. Khoảng cách từ mặt
phẳng hai khe đến màn D. Chiếu vào khe F chùm sáng đơn sắc bước sóng λ t khoảng cách từ
vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 6 cùng phía so với vân trung tâm 2,16 mm. Dịch màn theo phương
vuông góc với màn sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi. Khi màn vào gần hay ra xa cùng một
đoạn bằng nhau 48 cm thì khoảng vân trên màn (ứng với hai lần dịch màn) hơn kém nhau 1,5 lần. Bước
sóng λ bằng:
A. 0,56 μm. B. 0,48 μm. C. 0,4 μm. D. 0,64 μm.
Câu 29: Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hòa
đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang
chuyển động theo chiều dương, lấy
2
10.
Phương trình dao
động của vật là
A.
x 5cos(2 t /3) cm.
B.
x 10cos( t /6) cm.
C.
x 10cos( t - /3) cm.
D.
x 5cos(2 t - /3) cm.
Câu 30: Dùng hạt proton động năng W
p
= 1,6MeV bắn phá hạt nhân
7
3
Li
đang đứng yên, thu được
2 hạt giống nhau cùng độ lớn vận tốc. Biết khối lượng các hạt: m
Li
= 7,0144u m
He
= 4,0015u, m
p
=
1,0073u. Lấy 1u = 931MeV/c
2
. Động năng của mỗi hạt He là:
A. 11,6MeV. B. 8,9 MeV. C. 7,5MeV. D. 9,5MeV.
Câu 31: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ bước sóng nhỏ nhất 5.10
-10
m. Bỏ qua động năng ban đầu
của êlectrôn. Biết c = 3.10
8
m/s; h = 6,625.10
-34
Js. Giả sử 98% động năng của êlectron biến thành nhiệt

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm