Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ

Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung hợp chất hữu cơ, cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi bài tập liên quan.

Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

A. C2H4, C6H12O6, C2H6.

B. CH3Cl, C­6H5Br, NaHCO3.

C. CO2, CO, CH4.

D. NaCN, SiO2, CH3COOH.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

A. thỏa mãn

B. Loại NaHCO3

C. Loại CO2, CO

D. Loại NaCN, SiO2

Đáp án A

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua...).

Hóa học hữu cơ là ngành Hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

Phân loại hợp chất hữu cơ

Người ta thường dùng cách phân loại hợp chất hữu cơ dựa theo thành phần các nguyên tố tạo nên hợp chất đó.

Hợp chất hữu cơ được chia thành: 

+ Hidrocacbon: Phân tử chr chưa các nguyên tử cacbon và hidro 

Gồm: Hidrocacbon no, hidrocacbon hông no, hidrocacbon thơm

+ Dẫn xuất của hidrocacbon: phân tử có nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hidro của hidrocacbon

  • Dẫn xuất halogen 
  • Ancol, phenol, ete
  • Andehit, xeton 
  • Amin, nitro
  • Axit, este
  • Hợp chất tạp chức, polime

Ngoài ra người ta còn phân loại hợp chất hữu cơ theo mạch cacbon: Hợp chất hữu cơ mạch vòng; hợp chất hữu cơ mạch không vòng.

Trong mỗi loại lại được chia chi tiết hơn.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

A. Cacbon

B. Hiđro

C. Oxi

D. Nitơ.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ?

A. Al2C4

B. CH4

C. CO2

D. Na2CO3.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

A. cộng hóa trị

B. ion

C. kim loại

D. hiđro.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Thuộc tính không phải của các hợp chất hữu cơ là

A. Khả năng phản ứng hoá học chậm, theo nhiều hướng khác nhau.

B. Không bền ở nhiệt độ cao.

C. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết ion.

D. Dễ bay hơi và dễ cháy hơn hợp chất vô cơ.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Phát biểu đúng nhất về hoá học hữu cơ trong số các phát biểu sau:

A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua.

C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit.

D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon trừ muối cacbonat.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6. Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là :

A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

Xem đáp án
Đáp án B

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Trắc nghiệm Hóa học 12...

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
1 8.585
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm