Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

           
     
     
       
          



x
f x
x



x
f x
x



x
f x
x


y x

 
 
x
y
x x


y
x
             

 y x

 y x


y x


    f x x x

   f x x x
   

 x


x

   
o o
x

 x

 
o
x

 x

 
x x

  x x

  x x
     

 
x

  x

   x x

  x x
  x x

  x x
           

 x

x

 x

x
     

   x x x

  x x

   

x x x x

  
x x x
   

   x x x x

    x x x x x

   x x x

     x x x x
           
   



x
x



x
x

  x x

 x x
   


  x x

  x x

   x x

  x x

  x x

  x x

  x x

 
x x
- + =

 
x
x

  x x- - =

  x x
     

  x x

   x x

  x x

 

x
x
    

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x
    

  x x

  x x

   x x x

   x x x
    

    x x x x

  
x x x

    x x x x

    x x x

    x x x x

  x x
    
                 
                       
 
                    
           
                     
       
          
             
                      
      
                 
       
     
                 
                

                   
                   

                   

                      
       
         
                
     
0
           

                
                
               

           
     

   
  

                  
     
x y
  

x y
      
x
  

x

Nội dung ôn thi học kì I môn Toán lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 tổng hợp kiến thức phần Đại số và Hình học lớp 11 trong chương trình HK1. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các bạn củng cố kiến thức đã học, ôn thi học kì 1 môn Toán hiệu quả. Chúc các bạn học tốt.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập. Đề cương gồm có 9 trang gồm kiến thức các phần Đại số và Hình học trong toán 11 học kì 1, phía cuối là một số đề thi tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11
HỌC KÌ 1 – CHUẨN VÀ NÂNG CAO

I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. 1. Tìm tập xác định của mội hàm số sau đây:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 3. Giải phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 4. Giải các phương trình sau:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 5. Tìm các nghiệm của phương trình sau trong khoảng đã cho:

a/ 2sin2x + 1 = 0 với 0 < x < π b/ cot(x - 5) = √3 với -π < x < π

1. 6. Giải các phương trình sau:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 7. Giải phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 8. Giải phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 9. Giải phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 10. Giải các phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 11. Giải phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 12. Giải phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

1. 13. Giải phương trình:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11

II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

2. 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn?

2. 2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có thể tạo nên bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau?

2. 3. Từ các chữ số 2, 3, 4, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100?

2. 4. Cho tập hợp X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Từ các phần tử của tập X có thể lập bao nhiêu số tự nhiên trong các trường hơp sau:

a/ Số đó có 4 chữ số khác nhau từng đôi một.

b/ Số đó là số chẵn và có 4 chữ số khác nhau từng đôi một.

2. 5. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

2. 6. Có tối đa bao nhiêu số máy điện thoại có 7 chữ số bắt đầu bằng số 8 sao cho:

a/ Các chữ số đôi một khác nhau.

b/ Các chữ số tùy ý.

2. 7. a/ Có bao nhiêu cách chọn 3 người từ 10 người để thực hiện cùng một công việc?

b/ Có bao nhiêu cách chọn 3 người từ 10 người để thực hiện ba công việc khác nhau?

2. 8. Trong một cuộc thi có 16 đội tham dự, giả sử rằng không có hai đội nào cùng điểm.

a/ Nếu kết quả cuộc thi là chọn ra ba đội có điểm cao nhất thì có bao nhiêu cách chọn?

b/ Nếu kết quả cuộc thi là chọn ra các giải nhất, nhì, ba thì có bao nhiêu sự lựa chọn?

2. 9. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 8600?

2. 10. Cho 10 điểm nằm trên một đường tròn.

a/ Có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu là hai trong số 10 điểm đã cho?

b/ Có bao nhiêu véctơ khác Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 có gốc và ngọn trùng với hai trong số 10 điểm đã cho?

c/ Có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh là ba trong số 10 điểm đã cho?

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu và tổng hợp được kiến thức môn Toán để ôn tập tốt hơn nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
26 33.435
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm