Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh năm 2021

Đề cương ôn tập tiếng Anh 11 học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021, Đề cương học kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập ôn luyện môn tiếng Anh học kỳ 2 lớp 11 chương trình mới có đáp án giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. entrance B. diploma C. exchange D. apply

2. A. pursue B. curtain C. furniture D. further

3. A. admission B. profession C. passion D. passive

4. A. certificate B. decorate C. undergraduate D. doctorate

5. A. consult B. campus C. discussion D. subject

6. A. tutor B. master C. tuition D. transcript

7. A. intact B. dynasty C. citadel D. royal

8. A. heritage B. passage C. teenage D. package

9. A. distinctive B. diversity C. irresponsible D. islet

10. A. relic B. limestone C. ruin D. scenic

11. A grotto B. poetic C. worship D. dome

12. A. cruise B. mosaic C. cuisine D. craftsman

13. A. diploma B. grotto C. doctorate D. dome

14.A. citadel B. climate C. bachelor D. diploma

15. A. disease B. cause C. university D. preserved

16. A. current B. sustainable C. infrastructure D. rubbish

17. A. climate B. liveable C. city D. discussion

18. A. solar B. infrastructure C. designer D. focus

19. A. upgraded B. consumption C. urban D. unbelievable

20. A. dweller B. detect C. technology D. eco-friendly

II. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

1. A. diploma B. doctorate C. internship D. scholarship

2. A. undergraduate B. university C. baccalaureate D. accommodation

3. A. eligible B. kindergarten C. magnificent D. secondary

4. A. coordinator B. opportunity C. international D. similarity

5. A. abundant B. masterpiece C. demolish D. mosaic

6. A. mandatory B. magnificent C. harmonious D. imperial

7. A. picturesque B. heritage C. emperor D. dynasty

8. A. geological B. archaeologist C. irresponsible D. itinerary

9. A. doctorate B. dynasty C. breathtaking D. acknowledge

10. A. ecological B. environmental C. archaeological D. analytical

11. A. pessimistic B. optimistic C. overcrowded D. innovative

12. A. residential B. environment C. insoluble D. enjoyable

13. A. infrastructure B. sustainable C. inhabitant D. renewable

14. A. generate B. understand C. innovate D. maximize

15. A. meditation B. longevity C. expectancy D. cholesterol

16. A. essential B. survival C. nutrition D. vegetable

17. A. acupuncture B. supermarket C. necessary D. simultaneous

18. A. dietary B. variety C. obesity D. bacteria

19. A. remedy B. dramatic C. quality D. paradise

20. A. longevity B. expectancy C. sustainable D. individual

Còn tiếp...

Download Đề thi và đáp án Đề cương tiếng Anh 11 kì 2 tại: Đề thi cuối kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh có đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 1.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 11 Xem thêm