Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Hình học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Hình học lớp 9

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 môn Toán Hình lớp 9 VnDoc sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị cho thi giữa kì. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán này gồm có 3 câu hỏi cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo.

Trường:................................
Lớp:...................................
Họ và tên:..........................

KIỂM TRA MÔN HÌNH - LỚP 9
CHƯƠNG I - HỌC KÌ I
Thời gian 45' phút

Đề A:

I) PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Học sinh chọn một ý đúng nhất, bằng cách khoanh vào một trong các chữ cái A, B, C, D để trả lời cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: ▲ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm, BC = 25cm, khi đó AB bằng:

A. 20cm B. 15cm C. 34cm D. 25/9

Câu 2: Giá trị của biểu thức sin 36° - cos54° bằng:

A. 2 sin 36° B. 0 C. 2 cos54° D. 1

Câu 3: ▲DEF vuông tại D, biết DE = 25, góc E = 42°, thì độ dài của cạnh EF bằng bao nhiêu?

A. 18,58 B. 22,51 C. 16,72 D. Một kết quả khác.

Câu 4: ▲ABC vuông tại B, biết AB =5, BC = 12 thì số đo của góc C bằng bao nhiêu?

A. 22°57´ B. 20°48´ C. 24°50´ D. 23°10´

Câu 5: ▲OPQ vuông tại P, đường cao PH Biết OP = 8, PQ = 15 thì PH bằng khoảng bao nhiêu?

A. 7,58 B. 5,78 C. 7,06 D. 6,07

Đề ktra môn toán hình lớp 9

II) PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1đ 5) Đổi các tỉ số lượng sau đây thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45°

Sin 60°31´; Cos 75°12´; Cot 80°; Tan 57°30´; Sin 69°21´; Cot 72°25´

Câu 2 (4đ 5): Cho ▲ABC vuông tại A, AH là đường cao biết AB = 21cm, AC=72 cm.

a) Giải tam giác vuông (Độ dài lấy gần đúng 2 chữ số thập phân, góc làm tròn đến phút)

b) Tính AH; BH; CH.

c) Phân giác BD của góc B (D thuộc AH). Tính độ dài AH; DH.

Câu 3 (1,0 đ): Cho ∆ABC nhọn có góc A = 60°. Chứng minh rằng: BC2 = AB2 + AC2 - AB.AC

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Hình học lớp 9

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu cho 0,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B B D A C D

II) Phần tự luận:

Câu 1: (1đ5)

Cos 29°29´; Sin 14°48´; Tan 10°; Cot 32°30´; Cos 20°39´; Tan17°35´

Mỗi tỉ số chấm 0,25đ

Câu 2:

đáp án môn hình lớp 9

a) Áp dụng Định lí PiTaGo trong ∆ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2 (0,5đ)

=212 +722

=> BC = 75 (cm)

Sin C = 21/75 = 0,28 (TSLG của góc nhọn) (0,75đ)

=> góc C = 16°15' do đó góc B= 73°45'

b) Áp dụng hệ thức lượng trong ∆ABC vuông tại A ta có:

AH.BC = AB.AC (đ/lí 3)

=> AH = AB.AC/ BC thay số (0,25đ)

= 21.72/75 = 20.16 (cm) (0,25đ)

Và: AB2 = BH.BC => BH = AB2/ BC= 212/75 (định lí 1) (0,5đ)

=> BH = 5,88 (0,5đ)

Đáp án môn hình lớp 9

Đánh giá bài viết
110 118.562
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 9 Xem thêm