Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 Số 2 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề kiểm tra 45' môn Anh 11 có đáp án

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 Số 2 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án. Hi vọng rằng, đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi sát hạch môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án - Lần 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 Số 1 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2016

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11

Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

I. LISTENING

Part 1:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. A

Part 2

1. DVDs

2. Grammar books

3. Door

4. Café

5. castle

II. LANGUAGE USE

1. C

2. A

3. A

4. C

5. D

6. B

7. B

8. B

9. C

10. C

III. READING

Part 1:

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

Part 2

1. B

2. C

3. D

4. A

5. A

IV. WRITING

Part 1;

1. I warned Jack against playing with the matches

2. Jim congratulated Nancy on passing/having passed the final exam.

Đánh giá bài viết
1 2.233
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm