Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 24

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý - Đề 24

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 24 là bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 24

Câu 1: Trong các loại máy cơ đơn giản, loại máy nào không được lợi về lực?

Câu 2: Cầu thang là thí dụ của máy cơ đơn giản nào trong các máy cơ đơn giản?

Câu 3: Từ một tấm ván dài người ta cắt thành hai tấm ván có chiều dài l1 và l2. Dùng tấm dài l1 để đưa một vật nặng lên thùng xe có độ cao h1 thì lực kéo cần thiết là F1.

a) Nếu dùng tấm ván dài l1 để đưa vật trên lên thùng xe có độ cao h2 (h2 > h1) thì lực kéo F2 cần thiết so với F1 sẽ như thế nào?

b) Nếu dùng tấm ván còn lại (tấm dài l2) để đưa vật nặng lên trên thùng xe có độ cao h2 thì lực kéo nhỏ hơn F1. Hãy so sánh l1 với l2.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Câu 1: Trong các loại máy cơ đơn giản loại không được lợi về lực đó là ròng rọc cố định.

Câu 2: Cầu thang là ví dụ của máy cơ đơn giản, đó là mặt phẳng nghiêng.

Câu 3: a) Vì cùng chiều dài khi chiều cao lớn hơn thì lực cần thiết lớn hơn F2 >F1.

b) Đưa lên cùng một độ cao lực kéo nhỏ hơn thì chiều dài lớn hơn: l2 > l1.

Đánh giá bài viết
4 345
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm