Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 12

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 là đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học sinh trong nửa đầu năm học. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Hải Phòng năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Minh Hà, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Toán 12 – Bài số 1

Thời gian làm bài: 45 phút;

(25 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

A. Tiệm cận đứng x = ±1 và tiệm cận ngang y = 0

B. Tiệm cận ngang y = 0

C. Tiệm cận đứng x = ±1

D. Tiệm cận đứng y = ±1 và tiệm cận ngang x = 0

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

A. Hàm số có tiệm cận đứng x = 1 và tiệm cận ngang y = 0

B. Hàm số có tiệm cận đứng x = 1 và tiệm cận ngang y = 1

C. Hàm số có tiệm cận đứng x = 1 và x = 0 tiệm cận ngang y = 0

D. Hàm số có tiệm cận đứng x = 0 và tiệm cận ngang y = 1

----------- HẾT ----------

Đánh giá bài viết
1 484
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm