Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017 là tài liệu luyện thi cuối học kỳ 2 lớp 6 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Toán giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn toán tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi KSCL chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Thống Nhất, thành phố Huế năm học 2016 - 2017

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II LỚP 6

NĂM HỌC: 2016 – 2017

TRƯỜNG THCS NGỌC TRẠO

MÔN: TOÁN 6

Câu 1: (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

Câu 2: (2,0 điểm). Tìm x, biết:

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

Câu 3: (2,0 điểm). Một người đi hết quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 40 km, giờ thứ hai đi 9/10 quãng đường giờ thứ nhất đi và bằng 4/5 quãng đường giờ thứ ba đi. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Câu 4: (3,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
Góc xOy = 600, góc xOz = 1200

a/ Tính số đo góc yOz?

b/ Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

c/ Gọi tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc kề bù với góc yOz?

Câu 5: (1,0 điểm). Tìm phân số lớn nhất sao cho khi chia các phân số cho nó ta đều được thương là các số tự nhiên. 

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Câu 1:

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

Câu 2:

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

Câu 3: Giờ thứ hai người đó đi được là:

40. 9/10 = 36 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được là:

36 : 4/5 = 45 (km)

Quãng đường AB dài số km là:

40 + 36 + 45 = 121 (km)

Đáp số: 121 km

Câu 4.

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

a/ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia Oy và Oz mà góc xOy < xOz (600 < 1200)

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz => ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

600 + ∠yOz = 1200

∠yOz = 1200 – 600

∠yOz = 600

Vậy: ∠yOz = 600

b/ Vì Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (Theo câu a) mà góc xOy = yOz = 600

=> Tia Oy là tia phân giác của góc xOz.

c/ Vì hai tia Oy và Ot đối nhau => góc yOz kề bù với zOt => yOz + zOt = 1800

600 + zOt = 1800

zOt = 1800 – 600

zOt = 1200 Vậy: Góc kề bù với góc yOz có số đo là 1200

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngọc Trạo năm 2016 - 2017

Đánh giá bài viết
7 3.767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm