Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 10 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 2

2. Điền dấu + hoăc – vào ô trống để được phép tính đúng:

45 … 26 = 71              71 … 26 = 45           71 … 45 = 26

81 … 17 = 64              64 … 17 = 81           81 … 64 = 17

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 2

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đàn gà có 51 con gà mái, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà trống?

a) 66 con …          b) 36 con …

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một sợi dây dài 61 cm. Bạn An cắt đi 2dm thì sợi dây còn lại bao nhiêu?

a) 59 cm …         b) 41 cm …

Phần 2. Học sinh tự trình bày:

6. Tìm biết:

a) + 18 = 15 + 26         b) 17 + = 89 – 18

……………                 ……………

……………                 ……………

……………                  ……………

7. Tìm biết:

a) 12 + 13 + = 51           b) 41 – 14 + x = 91

…………….                  …………….

…………….                  …………….

…………….                  …………….

8. Nhà bếp mua về 51 kg rau, sau khi đã dùng một lượng rau thì còn lại 25 kg rau. Hỏi nhà bếp đã dùng bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

9. Lớp 2 A có 41 bạn, nhiều hơn lớp 2 B là 4 bạn. Hỏi lớp 2 B có bao nhiêu bạn?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

10. Điền các chữ số 1; 2 ; 3 ; 5 vào ô trống để được phép tính đúng:

   

-

6

=

   

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 10 - Đề 2:

4. b) 36 con gà trống Đ

5. b) 41 cm Đ

7. a) 12 + 13 + x =51

25 + x = 51

x = 51 – 25

x = 26

b) 41 – 14 + x = 91

27 + x = 91

x = 91- 27

x = 64

8. 51 – 25 = 26 (kg)

9. 41 – 4 = 37 (bạn)

10 .

3

1

-

6

=

2

5

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 1 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 4.878
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm