Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Huệ, BR VT năm 2021 - 2022

1
SỞ GD&ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN – Khối 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Hình lăng trụ tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?
A. 12. B. 6. C. 9. D. 10.
Câu 2: Cho khối tứ diện
ABCD
, gọi
,
M N
lần lượt là trung điểm của cạnh
AB
AD
. Mặt phẳng
chia khối tứ diện
ABCD
thành
A. một khối tứ diện và một khối lăng trụ.
B. một khối chóp tứ giác và một khối tứ diện.
C. hai khối tứ diện.
D. hai khối chóp tứ giác.
Câu 3: Trong các hình sau, hình nào không phải là hình đa diện?
Hình 1 Hình 2
Hình 3 Hình 4
A. Hình 4. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 1.
Câu 4: Cho khối chóp diện tích đáy
B
chiều cao
h
. Thể tích
V
của khối chóp đã cho được
tính theo công thức nào dưới đây?
A.
1
3
V Bh
. B.
1
2
V Bh
. C.
V Bh
. D.
3
V Bh
.
Câu 5: Cho khối chóp có diện tích đáy
2
2
B a
chiều cao
2
h a
. Tính thể tích
V
của khối chóp
đã cho.
A.
3
2
3
V a
. B.
3
4
V a
. C.
3
4
3
V a
. D.
3
8
V a
.
Câu 6: Cho khối chóp đáy hình vuông cạnh bằng
3
chiều cao
2
h
. Tính thể tích
V
của
khối chóp đã cho.
A.
6
V
. B.
18
V
. C.
2
3
V
. D.
4
V
.
Câu 7: Cho khối chóp
.
S ABC
đáy tam giác vuông cân tại
A
,
AB a
thể tích
V
của khối
chóp bằng
3
5
a
. Tính chiều cao
h
của khối chóp đã cho.
A.
5
h a
. B.
30
h a
. C.
15
h a
. D.
16
h a
.
2
Câu 8: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy
2
2
B a
, chiều cao
3
h a
. Tính thể tích
V
của khối lăng
trụ đã cho.
A.
3
6
V a
. B.
3
2
V a
. C.
3
5
V a
. D.
3
12
V a
.
Câu 9: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' '
ABC A B C
đáy là tam giác đều cạnh
, ' 3
a AA a
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho.
A.
3
3
2
a
V
. B.
3
2
a
V
. C.
3
3
4
a
V
. D.
3
3 3
4
a
V
.
Câu 10: Thể tích
V
của khối lập phương cạnh
2
a
bằng
A.
3
2
V a
. B.
3
8
V a
. C.
3
16
V a
. D.
3
8
3
a
V
.
Câu 11: Tính thể tích
V
của khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 3, 4, 6.
A.
72
V
. B.
42
V
. C.
24
V
. D.
27
V
.
Câu 12: Rút gọn biểu thức
7
3
3
:
Q a a
với
0
a
.
A.
4
3
Q a
. B.
2
Q a
. C.
8
3
Q a
. D.
4
Q a
.
Câu 13: Tính giá trị biểu thức
4
0.75
3
3
1
2
16
A
.
A.
3
4
A
. B.
1
4
A
. C.
3
16
A
. D.
1
6
A
.
Câu 14: Cho biểu thức
23
.
P x x
, với
0
x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
5
6
P x
. B.
5
3
P x
. C.
1
6
P x
. D.
5
4
P x
.
Câu 15: Hàm số
4 2
8 1
y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;2
. B.
;0

. C.
(1; )
. D.
1;1
.
Câu 16: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
4 1
3
x
y
x
có phương trình là
A.
4
x
. B.
3
x
. C.
3
x
. D.
4
x
.
Câu 17: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3 2
2 1
y x x
. B.
3 2
2 1
y x x
 
.
C.
4 2
2 1
y x x
. D.
4 2
2 4 1
y x x
.
Câu 18: Cho hàm số
y f x
là hàm bậc ba và có đồ thị như hình vẽ.
3
x
y
4
-1
0
2
3
Hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B.
1
. C.
0
. D.
2
.
Câu 19: Số giao điểm của đồ thị hàm số
3
6
y x x
với trục
Ox
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 20: Cho hàm số
3
1
x
y
x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đã cho nghịch biến trên
\{1}
. B. Hàm số đã cho đồng biến trên
\{1}
.
C. Hàm số đã cho không có cực trị. D. Hàm số đã cho có một điểm cực trị.
Câu 21: Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;3
. B.
;0

. C.
(1; )
. D.
1;1
.
Câu 22: Cho hàm số
3 2
y ax bx cx d
có đồ thị như hình bên.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
2;2
.
B. Hàm số đã cho không có cực trị.
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
1;1
.
D. Hàm số đã cho có hai điểm cực đại.
Câu 23: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Huệ, BR VT năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, cho các em ôn tập, chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 Toán 12 sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi giữa kì 1 lớp 12 sắp tới, bên cạnh việc ôn luyện theo đề cương, các em học sinh cũng cần thực hành luyện đề để nắm được cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài thường gặp trong đề thi. Chuyên mục đề thi giữa kì 1 Toán 12 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Ngoài tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021-2022 trường THPT Nguyễn Huệ, BR VT, mời các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 518
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 12

    Xem thêm