Đề thi giữa học kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Khuyến, Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021-2022

Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 1
x
−
2
0
1
' '( )y f x=
0
+
0
+
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: … Môn thi: TOÁN HỌC 12
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Cho hàm số
()y f x=
có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Hàm số
()y f x=
đồng biến trên khoảng
A.
( )
0;1 .
B.
( )
1; .+
C.
( )
; 2 .−
D.
( )
2;1 .
Câu 2: Cho hàm số
()y f x=
xác định trên
đồ thị như vẽ. Khi đó hàm s
()y f x=
nghịch biến trên khoảng
A.
( )
1; . +
B.
( )
;1 .−
C.
( )
1;1 .
D.
( )
1;4 .
Câu 3: Xác định các giá trị của tham số m để hàm số
32
21y x x mx=
đồng biến trên
?
A.
4
.
3
m −
B.
4
.
3
m
C.
3
.
4
m −
D.
4
.
3
m −
Câu 4: Tìm m để hàm số
2
4
1
mx
y
x
=
(với m là tham số) luôn đồng biến trên từng khoảng xác định
của nó.
A.
( )
;2 .m −
B.
2;2 .m−
C.
( )
2; .m +
D.
( )
2;2 .m−
Câu 5: Cho hàm số
( )
y f x=
xác định và liên tục trên , biết rằng
( )
2
4f x x x x
=  
, hàm số
( )
2
()g x f x=
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
0;4 .
B.
( )
2;0 .
C.
( )
;0 .−
D.
( )
2;2 .
Câu 6: Cho hàm số
( )
y f x=
có đồ thị của
( )
fx
như hình vẽ.
Hỏi hàm số
( )
42y f x=−
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
1;0 .
B.
( )
2; .+
C.
3
0; .
2



D.
( )
; 2 .−
Câu 7: Giá trị cực đại của hàm số
32
1
2 3 1
3
y x x x= +
bằng
A.
1.
B.
1.
C.
1
.
3
D.
3.
Câu 8: Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.
ĐỀ CHÍNH THỨC
4
-1
1
2
2
-2
O
4
-1
1
O
f’(x)
Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 2
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. D. Hàm số có một điểm cực tiểu.
Câu 9: Cho m số
()y f x=
đạo hàm
( )
2
( ) 2 (2 ), .f x x x x x
= +  
Số điểm cực trị của hàm
số
()y f x=
A.
2.
B.
1.
C.
0.
D.
3.
Câu 10: Cho hàm số
32
3y x mx m= + +
(với m là tham số). Giá trị của tham s
m
để hàm số đạt cực
trị tại điểm
2x =
A.
1.m =−
B.
1.m =
C.
2.m =
D.
2.m =−
Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
32
1y x mx mx= + +
không điểm cực
trị.
A.
3 0.m
B.
3 0.m
C.
3 0.mm
D.
0 3.m
Câu 12: Tìm tham số m để hàm số
3 2 2
22
2(3 1)
33
y x mx m x= +
2 điểm cực trị tại
1
x
2
x
thỏa mãn
( )
1 2 1 2
21x x x x+ + =
A.
2
.
3
m =−
B.
1
.
2
m =−
C.
2
.
3
m =
D.
1.m =
Câu 13: Giá tr ln nht ca hàm s
x
y
x
=
21
2
trên đoạn
;31
bng
A.
7
.
5
B.
1.
C.
7
.
5
D.
1.
Câu 14: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
( )
42
23f x x x=
trên đoạn
0;2
bằng
A.
1.
B.
3.
C.
D.
4.
Câu 15: Cho hàm số
()y f x=
liên tục trên đoạn
3;2
có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi
,Mm
lần
lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
3;2
. Giá trị của
Mm+
A.
3.
B.
2.
C.
4.
D.
5.
Câu 16: Cho hàm số
1
xm
y
x
+
=
+
(
m
tham số thực) , với
=
0
mm
thì
1;2 1;2
16
min max
3
yy+=
. Mệnh đề
nào dưới đây đúng?
A.
0
(2; 4].m
B.
−
0
( ; 0].m
C.
0
(0; 2].m
D.
+
0
(4; ).m
-
Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 3
Câu 17: Cho hàm số
32
( ) 2 3 4f x x x m= + + +
. Gọi S tập hợp các giá trị thực của tham số
m
để
1;2
1;2
min ( ) max ( ) 11f x f x
+=
. Tổng giá trị các phần tử của S
A.
7.
B.
11.
C.
36.
D.
6.
Câu 18: Người ta cần xây một hồ chứa nước với dạng khối hộp chnhật không nắp thể tích
bằng
3
500
3
m
. Đáy hồ hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây hồ
là 500.000 đồng/
2
m
. Chi phí thấp nhất để thuê nhân công là
A. 75 triệu đồng. B. 74 triệu đồng. C. 77 triệu đồng. D. 76 triệu đồng.
Câu 19: Đồ thị hàm số
36
2
x
y
x
+
=
có tiệm cận đứng là đường thẳng
A.
2.x =−
B.
2.x =
C.
2.y =−
D.
3.y =
Câu 20: Trong các m số được nêu trong các phương án A, B, C, D dưới đây, đồ thị hàm số nào
nhận đường thẳng
2y =−
là đường tiệm cận ngang?
A.
21
.
1
x
y
x
+
=
B.
1
.
2
x
y
x
=
+
C.
2
.
1
x
y
x
+
=
D.
21
.
2
x
y
x
+
=
+
Câu 21: Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số
2
2
4
x
y
x
=
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 22: Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như sau:
Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 23: Tìm tất cả c giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số
2
2
4
x
y
x x m
=
−+
hai
đường tiệm cận đứng?
A.
4.m
B.
0 4.m
C.
2 4.m
D.
4.m
Câu 24: Đường cong hình bên là dạng đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?
A.
32
3 1.y x x= +
B.
42
.y x x=−
C.
42
.y x x= +
D.
32
3 1.y x x= + +
Câu 25: Hàm số
42
23y x x=
có đồ thị là đường cong

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Khuyến, Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây không chỉ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả mà còn là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Chúc các em học tốt.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Khuyến, Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 - 2022. Tài liệu thuộc chuyên mục đề thi giữa kì 1 Toán 12. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 759
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 1 lớp 12

Xem thêm