Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Thư viện đề thi lớp 4 xin giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh này được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức Tiếng Anh hiệu quả. Đề kiểm tra 45' học kì 2 này đặc biệt giúp các em nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh. File nghe đi kèm là tài liệu đưa ra để các em dựa vào đó trả lời các câu hỏi của đề. Sau khi làm xong bài, các em có thể tham khảo transcript để biết rõ hơn phần audio vừa rồi.

Yen Nguyen Primary School

Name: ………………………………
Class: 4 ……

English - class 4
Time: 35'

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Question 2: Listen and write T (True) or F (False) in the box as examples.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Question 3: Listen and draw the lines.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Question 4: Listen and circle (1 pt).

1. Tom’s mother Kind and (1)................

a. lovely

b. friendly

2. Linder’s mother Young and (2)...............

a. pretty

b. tidy

3. I get up at (3) .......................................

a. six fifteen

b. six fifty

4. I like (4) ................................

a. fish

b. beef

Question 5: Listen and complete. There is one example.

Tom: What’s your favourite (0) food?

Peter: (1)........................ How about you?

Tom: (2) ........................ What’s your favourite drink?

Peter: (3).................... juice.

Tom: I don’t like orange juice. I love (4)........................

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4

Question 1. 1. D 2. A 3. B 4. C

Question 2. 1. T 2. T 3. T 4. F

Question 3. 1. C 2. D 3. E 4. F

Question 4. 1. B 2. A 3. A 4. B

Question 5. 1. Fish 2. Chicken 3. Orange 4. Milk

Question 6. 1.  2.  3.  4. 

Question 7. 1. B 2. C 3. A 4. A

Question 8. 1. Farmer 2. Cheerful 3. Christmas 4. Fish

Question 9. 1. New clothes 2. Tet market 3. Nice food 4. Teacher

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
72 46.541
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm