Đề kiểm tra Hình học lớp 11 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu Đề kiểm tra Hình học lớp 11 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang, nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 1 bài toán tự luận thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

Đề kiểm tra Hình học lớp 11 chương 3

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học lớp 11 chương 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC .Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đề kiểm tra Hình học lớp 11 chương 3

A. MN, AD, BA đồng phẳng..
B. MN, AD, AB, đồng phẳng.
C. MN, AD, BA đồng phẳng.
D. MN, CB, BA đồng phẳng.

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

B. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì cũng vuông góc với cạnh thứ ba.

C. Mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng là mặt phẳng vuông góc với đoạn thẳng đó tại trung điểm.

D. Tồn tại duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Rút gọn hệ thức AB + B'D' - B 'A ta được vectơ nào dưới đây?

A. DC'

B. AD'

C. AC'

D. BC'

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tìm khẳng sai dưới đây.

A. CA' ⊥ BD

B. CD' ⊥ AB'

C. BD' ⊥ CA'

D. BD ⊥ AC'

Câu 5: Cho các mệnh đề sau

Đề kiểm tra Hình học lớp 11 chương 3

(I) Ba vectơ được gọi là đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.

(AI) Ba vectơ được gọi là đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng song song với một đường thẳng.

(III) Ba vectơ được gọi là đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng B C vuông góc với một mặt phẳng.

(IV) Ba vectơ được gọi là đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng vuông góc với một đường thẳng.

Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. (I) và (II) đúng.

B. (II) và (III) đúng.

C. (I) và (III) đúng.

D. (I) và (IV) đúng.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra Hình học lớp 11 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm