Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 trường THPT Tôn Thất Tùng - Đà Nẵng

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3

VnDoc xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 trường THPT Tôn Thất Tùng - Đà Nẵng, tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

Hình học 11: Đề kiểm tra 1 tiết chương 3

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng

Trường THPT Tôn Thất Tùng

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

Môn: Toán 11

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Giả sử u, v lần lượt là vectơ chỉ phương của 2 đường thẳng a và b. Giải sử (u, v) = 1500. Tính góc giữa a và b.

A. -300.

B. 1700.

C. 300.

D. -1700

Câu 2. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB, khi đó với điểm M bất kỳ. Tìm mệnh đề đúng.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3

Câu 3. Trong không gian cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau. Tìm mệnh đề đúng.

A. a và b chéo nhau.

B. a và b cắt nhau.

C. a và b cùng thuộc một mặt phẳng.

D. Góc giữa a và b bằng 900.

Câu 4. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tìm mệnh đề đúng.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I. SA ⊥ (ABCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. AD ⊥ SC

B. SA ⊥ BD

C. SI ⊥ BD

D. SC ⊥ BD

Câu 6: Cho tứ diện ABCD, O là trọng tâm tam giác BCD. Tìm mệnh đề đúng?

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3

Câu 7. Trong không gian cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c. Tìm mệnh đề đúng.

A. a trùng b.

B. Không có mệnh đề đúng.

C. a vuông góc với b.

D. a và b song song với nhau.

Câu 8. G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm phát biểu sai.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3

Câu 9. Tìm mệnh đề đúng.

A. Nếu một đường thẳng vuông góc với 1 đường thẳng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

B. Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

C. Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

D. Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau cùng song song một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) và đáy là hình vuông. Từ A kẻ AM ⊥ SB. Khẳng định nào sau đây đúng:

A. SB ⊥ (MAC)

B. AM ⊥ (SAD)

C. AM ⊥ (SBD)

D. AM ⊥ (SBC)

Câu 11. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC) và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định đúng:

A. BC ⊥ SC

B. BC ⊥ AH

C. BC ⊥ AB

D. BC ⊥ AC

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD tâm I, S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (ABCD). Tìm mệnh đề sai.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3

II. Phần tự luận (4 điểm)

1. Cho tứ diện đều ABCD, có cạnh bằng a.

a) Chứng minh AB vuông góc CD. (1đ)

b) Tính côsin của góc giữa AC và BD. (1 đ)

2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA vuông góc mặt đáy và SA bằng a \sqrt{3}.

a) Chứng minh rằng: CD ⊥ (SAD) (1đ)

b) Tính góc giữa SC và (ABCD) ( 1đ)

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 trường THPT Tôn Thất Tùng - Đà Nẵng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Ngữ văn lớp 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm