Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014 là đề thi học kì I lớp 6 môn Lịch sử có đáp án đi kèm. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập nhằm củng cổ kiến thức, ôn tập học kì 1 hiệu quả, đạt kết quả cao trong học tập. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014

UBND HUYỆN LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Sử 6

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3.0 điểm).

Trình bày những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông.

Câu 2: (3.0 điểm).

Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?

Câu 3: (4.0 điểm).

Vẽ sơ đồ nhà nước Văn Lang. Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước đầu tiên này?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6

Câu 1: Những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông:

  • Biết làm lịch và dùng âm lịch: Một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 29, 30 ngày, biết làm đồng hồ đo thời gian bằng bóng nắng.
  • Sáng tạo chữ viết gọi là chữ tượng hình, viết trên giấy pa-pi-rút, thẻ tre.
  • Toán học: Phát minh ra phép đếm đến 10, các chữ số 1 đến 9 và số 0, tính được số pi bằng 3,16.
  • Kiến trúc: Kim tự tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà rất đồ sộ.

Câu 2: Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy:

  • Người tối cổ biết chế tác và sử dụng đồ trang sức; biết vẽ hình mô tả cuộc sống tinh thần.
  • Người tối cổ hình thành một số phong tục tập quán: Thể hiện trong mộ tán có chôn theo lưỡi cuốc đá.
  • Trong thời kì nguyên thủy con người bắt đầu quan tâm đến đời sống tinh thần thể hiện ở việc làm đẹp bản thân và bày tỏ tình cảm đối với người chết. Đó là một bước tiến đáng kể trong sự phát triển của loài người.
  • Việc chôn công cụ theo người chết có ý nghĩa: Vì người ta nghĩ rằng chết là chuyển sang thế giới khác và con người vẫn phải lao động.

Câu 3

- Sơ đồ nhà nước Văn Lang:

- Nhận xét: Nhà nước còn đơn giản, chưa có quân đội, luật pháp, nhưng có các cấp từ trung ương đến làng, xã có người chỉ huy tất cả và người chỉ huy từng bộ phận.

Đánh giá bài viết
19 2.735
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 6 Xem thêm