Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2019 - 2020

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 5 có đáp án

Đề luyện thi Olympic tiếng Anh trực tuyến vòng 3 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 5 do VnDoc.com sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề kiểm tra môn tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học có trong SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bài 1. Matching

1. Hippo

A. Sân vận động

2. Chirstmas Day

B. Phòng tắm

3. Stadium

C. Cá sấu

4. blackboard

D. Chỗ đậu xe

5. clouds

E. Lễ nô en

6. National Day

F. Đám mây

7. Car park

G. Bình mực

8. Bathroom

H. Hà mã

9. Crocodile

I. Bảng đen

10. inkpot

J. Ngày độc lập

Đáp án:

1 -H; 2 - E; 3 - A; 4 - I; 5 - F; 6 - J; 7 - D; 8 - C; 9 - C; 10 - G

Bài 2. Fill the blanks.

1. Fi_d

2. Do_n

3. T_wn

4. B_low

5. H_lp

6. Bl_e

7. W_fe

8. Nu_ber

9. Ki_chen

10. B_ach

Đáp án:

1. Find

2. Down

3. Town

4. Below

5. Help

6. Blue

7. Wife

8. Number

9. Kitchen

10. beach

Bài 3. Choose the correct answer.

1. My house is _____.

A. This

B. That

C. Many

D. Big

2. Who’s ____? It is my friend, Nam.

A. That

B. His

C. Her

D. They

3. Can I borrow _______?

A. Your marker

B. These marker

C. The teacher

D. The pink

4. May I come in? - __________

A. Bye

B. Thanks

C. Sure

D. Yes, you are.

5. He can play football ____ he can’t dance.

A. But

B. And

C. Because

D. When

Đáp án:

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - C; 5 - A

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 3. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
5 1.070
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm