Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH
M 2019 - 2020
I. VOCABULARY
A. Complete the words.
1. H _ M E _ O W N
2.
E _ R _ Y
3. H _ L I D _ Y
4.
F E _ T _ V _ L
5. N _ X T
6.
_ E S S O N
7. L _ _ R N
8. F _I R _ T _ L E
9. S _ W
10.
S _ N _ AY
B.
Put the words into the correct column.
fable hard working monster
handsome witch folk tale
ugly gentle
Kinds of Story
Characters
Appearance
Personality
Fairy tale
.......................
.......................
.......................
Price
.......................
.......................
.......................
Beautiful
.......................
.......................
.......................
Clever
.......................
.......................
.......................
II.
SENTENCE PATTERNS
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Look and match.
No.
Questions
Opt.
1
What’s your address?
A
2
How often do you play the
guitar?
B
3
What will you do tonight?
C
4
What did you do yesterday?
D
5
What are you doing?
E
B.
Complete the dialogue. The first letter has been done for you.
Phong: Where (1) w.................... you be this weekend?
Linh: I’ll be at Ha Long (2) B..................
Phong: That will be great. What will you do?
Linh: I think I will (3) v.................. floating villages. They’re unique.
Phong: Anything else?
Linh: Yes, of course. I will explore famous (4) c.................. there
such a Sung Sot Cave.
Phong: Will you swim in the sea?
Linh: Yes, I will. I will go to Bai Chay Beach. Then I’ll (5)
b.................. sand castles as well.
Phong: Have a nice trip!
III. LISTENING
A. Listen and complete.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. How often do you have your favourite (1) ........................?
2. How do you (2) ........................ English?
3. The fox is (3) .............................
4. Lan’s going to play (4) ............................. on the Sports Day.
5. I went there by (5) ............................
B. Listen and tick. ( )
No.
A
B
1
2
3

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 5 cấp huyện

Đề luyện thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh lớp 5 nằm trong bộ đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2019 do VnDoc.com đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 mới được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 5 trọng tâm hiệu quả.

Đề luyện thi môn tiếng Anh 5 có cấu trúc đề thi giống với đề thi chính thức gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Chọn đáp án đúng; Chia dạng đúng của từ trong ngoặc; Sửa lỗi sai; Điền từ thích hợp vào đoạn văn tiếng Anh; Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, ... giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án và file nghe mp3 của Đề HSG Anh 5. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 1.361
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm