Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức Sinh 10 một cách hiệu quả nhất nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các bài thi sắp tới. Đề kiểm tra môn Sinh có đáp án đi kèm, giúp các bạn luyện tập và kiểm tra đáp án dễ dàng. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT, GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: SINH HỌC, KHỐI 1O

PHẦN TRĂC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Sắp xếp các đơn vị phân loại từ lớn đến nhỏ

A. Lớp, bộ, họ, chi, ngành, giới, loài

B. Giới, bộ, ngành, chi, loài, họ, lớp

C. Giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài

D. Giới, ngành, bộ, họ, lớp, chi, loài

Câu 2: Sinh vật nhân thực gồm những giới nào.

A. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật

B. Giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật

C. Giới khởi sinh, giới nấm, giới động vật, giới thực vật

D. Giới thực vật, giới nấm, giới khởi sinh, giới nguyên sinh

Câu 3: Tập hợp nào thuộc giới nấm:

A. Nấm nhầy, nấm sợi, nấm mũ

B. Nấm men, nấm sợi, địa y

C. Nấm men, nấm sợi, nấm nhầy.

D. Nấm men, nấm nhầy, địa y.

Câu 4: Các ngành của giới thực vật?

A. Tảo, quyết, hạt trần, hạt kín

B. Nấm, quyết, hạt trần, hạt kín

C. Rêu, tảo, hạt trần, hạt kín

D. Rêu, quyết, hạt trần, hạt kín

Câu 5: Các nguyên tố chủ yếu của tế bào?

A. C, H, O, P

B. Ca, C, O, P

C. C, H, O, N

D. C, H, O, Ca

Câu 6: Các phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết:

A. Liên kết cộng hoá trị

B. Liên kết ion

C. Liên kết hoá trị

D. Liên kết hiđrô

Câu 7: Những chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào.

A. Cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axít nuclêic

B. Cacbohiđrat, lipit, axítnuclêic, glicôgen

C. Cacbohiđrat, lipit, prôtêin, xenlulôzơ

D. Cacbohiđrat, axít amin, prôtêin, axít nuclêic

Câu 8: Những đường nào là đường đơn:

A. Fructôzơ, glucôzơ, saccarôzơ, hecxôzơ

B. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ, hecxôzơ

C. Glucôzơ, Fructôzơ, galactôzơ, hecxôzơ

D. Fructôzơ, galactôzơ, saccarôzơ, hecxôzơ

Câu 9: Hợp chất nào có đơn vị cấu trúc là glucôzơ?:

A. Lactôzơ

B. Mantôzơ

C. Saccarôzơ

D. Tinh bột

Câu 10: Đặc điểm cấu tạo của phân tử AND là:

A. Hai mạch xoắn kép, đa phân, tự nhân đôi

B. Hai mạch xoắn kép, kích thước khối lượng lớn, tự nhân đôi

C. Hai mạch xoắn kép, kích thước khối lượng lớn, đa phân

D. Hai mạch xoắn kép, kích thước khối lượng lớn, tự nhân đôi, đa phân

Câu 11: Cấu tạo của một Nuclêôtit là:

A. Axít photphoric, đường ribôzơ, bazơnitric

B. Axít photphoric, đường đêôxiribôzơ, bazơnitric (A hoặc T hoặc G hoặc X)

C. Axít photphoric, đường ribôzơ, axít amin

D. Axít photphoric, đường đêôxiribôzơ, axít amin

Câu 12: Liên kết nối giữa 2 Nu trên hai mạch pôlinuclêôtit là:

A. Liên kết hiđrô

B. liên kết peptit

C. liên kết hoá trị

D. liên kết ion

PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Nêu sự khác biệt cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật? (1 điểm)

Câu 2: Trình bày cấu tạo và chức năng của prôtêin. (2.5 điểm)

Câu 3: So sánh giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa ADN và ARN? (2.5 điểm)

Câu 4: Trong thực tế người ta xét nghiệm ADN nhằm mục đích gì? (1 điểm)

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10

PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu: 1C, 2B, 3B, 4D, 5C, 6D, 7A, 8C, 9D, 10C, 11B, 12A.

PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1:

 • Giới thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, sống cố định, cảm ứng chậm. (0.5đ)
 • Giới động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, sống di chuyển, cảm ứng nhanh. (0.5đ)

Câu 2:

 • Cấu trúc của prôtêin: (1.5đ)
  • Cấu trúc bậc 1: Chính là trình tự sắp xếp đặc thù của các loại aa trong chuỗi pôlipeptit.
  • Cấu trúc bậc 2: Chuỗi polipeptit sau khi được tổng hợp ra không tồn tại ở mạch thẳng mà chúng co xoắn lại hoặc gấp nếp tao nên cấu trúc bậc 2 Cấu trúc bậc 3 và 4: Chuỗi pôlipeptit ở dạng xoắn hoặc gấp khúc lại tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc không gian 3 chiều đặc trưng gọi là cấu trúc bậc 3. khi một prôtein được cấu tạo từ một vài chuỗi pôlipeptit thì các chuỗi pôlipeptit lại liên kết với nhau theo một cách nào đó tao nên cấu trúc bậc 4.
 • Chức năng của prôtêin: (1.5đ)
  • Cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
  • Dự trữ các aa.
  • Vận chuyển các chất.
  • Bảo vệ cơ thể.
  • Thu nhận thông tin.
  • Xúc tác cho các phản ứng hóa sinh.

Câu 3: (2.5đ)

Giống nhau: Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 1 (Nu). 1(Nu) gồm 3 thành phần đó là đường, nhóm phôtphat và bazơ nitơ.

Khác nhau: ADN đường là pentôzơ (C5H10O4), bazơ nitơ có A, T, G, X, gồm 2 mạch và có 4 loại (Nu) đó là: A, T, G, X.Còn ARN đường ribôzơ (C5H10O5), ba zơ ni tơ có A, U, G, X, gồm có 1 mạch và có 4 loại (Nu) đó là: A, U, G, X.

Câu 4: (1đ)

Để truy tìm thủ phạm, xác định quan hệ huyết thống, xác định thân nhân của các hài cốt...

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau. Nội dung gồm 4 câu hỏi với thời gian 45 phút kèm đáp để để các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì 1 lớp 10 tốt nhất. Chúc các bạn học tốt

.......................................................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
9 28.752
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm