Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4 hệ thống các kiến thức đã học cho các em học sinh lớp 1 tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi.

1. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Phần I : Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

1. Số bé nhất có 1 chữ số là:

A.0

B.9

C.1

D.2

2. Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:

A. 99

B. 22

C.10

D. 11

3. Số liền trước của 90 là:

A.88

B.89

C.80

D.91

4. Có bao nhiêu số có một chữ số?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

5. Cho dãy số sau: 11; 13; 15; .......; .........; 21. Hai số còn thiếu là:

A. 15; 17

B. 17; 19

C.19; 20

D. 21; 23

6. 10 cm = ......... dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 10

B. 12

C. 1

D. 100

7. Trong hình vẽ bên có ........... hình tứ giác.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 4

B. 6

C.9

D. 8

8. Năm nay em 8 tuổi, hai năm nữa tuổi em sẽ là:

A. 9 tuổi

B. 10 tuổi

C. 11 tuổi

D. 12 tuổi

Phần 2:

Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a/ 43 và 25

b/ 5 và 21

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a/ 84 và 31

b/ 59 và 9

Bài 3: Tính

19cm –10cm = ..............

8dm + 7 dm – 5dm = ..............

55kg + 4kg = ......

16l + 4l – 5 l = ..............

Bài 4: Giải toán:

Tuấn cân nặng 38 kg. Minh cân nặng hơn Tuấn 6 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Phần I

1. Số bé nhất có 1 chữ số là 0 => Đáp án A

2. Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là 11 => Đáp án D

3. Số liền trước của 90 là 89 => Đáp án B

4. Có 10 số có một chữ số =? Đáp án Có

5. Hai số còn thiếu trong dãy số 11; 13; 15; .......; .........; 21 là 17 và 19 => Đáp án B

6. 10 cm = 1 dm => Đáp án C

7. Có 9 hình tứ giác => Đáp án C

8. Năm nay em 8 tuổi, hai năm nữa tuổi em sẽ là 8 + 2 = 10 => Đáp án B

Phần II:

Bài 1: Em tự đặt tính:

a, 43 + 25 = 68

b, 5 + 21 = 26

Bài 2: Em tự đặt tính:

a, 84 + 31 = 115

b, 59 + 9 = 68

Bài 3:

19cm – 10cm = 9 cm

8dm + 7 dm – 5dm = 10 dm

55kg + 4kg = 59 kg

16l + 4l – 5 l = 15 l

Bài 4:

Cân nặng của Minh:

38 + 6 = 44 kg.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4 gồm có cả phần trắc nghiệm và bài tập tự luận phù hợp theo Thông tư 22, kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu là tài liệu hữu ích để học sinh cùng phụ huynh ôn bài tại nhà.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 1.020
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 1

    Xem thêm