Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Lịch sử 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 28 câu trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

I. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Sau thất bại trận Cầu Giấy lần thứ hai (19/5/1883) thực dân Pháp làm gì?

A. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta.

B. Tăng viện binh từ Pháp sang để tái chiếm Hà Nội.

C. cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng.

D. Càng củng cố quyết tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.

Câu 2: Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề ra trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á là

A. đoàn kết các lược lượng để chống đế quốc.

B. đòi quyền lãnh đạo cách mạng.

C. đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị.

D. đấu tranh giành độc lập bằng con đường hòa bình.

Câu 3: Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương trong giai đoạn 1918 - 1939 được thể hiện ở sự kiện nào?

A. Cuộc vận động dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo nhân dân Đông Dương.

B. Sự ra đời của Đảng CSVN (từ 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương).

C. Sự ra đời của Đảng CS Đông Dương và Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D. Một số cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng được thành lập ở 3 nước Đông Dương.

Câu 4: Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918-1929 đặt dưới sự lãnh đạo của

A. Đảng Quốc xã.

B. Đảng Cộng sản.

C. Đảng Quốc đại.

D. Đảng tự do.

Câu 5: Từ ngày 20 đến 24/6/1867, thực dân Pháp đã chiếm ba tỉnh nào ở Nam Kì

A. Tiền Giang, Long An, Hà Tiên.

B. Vĩnh Long, Đồng Nai, Biên Hòa.

C. An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.

D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

Câu 6: Lấy cớ gì thực dân Pháp đem quân tấn công Hà Nội lần thứ nhất?

A. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công,…

B. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

C. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

D. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy.

Câu 7: Đâu không phải là lí do để Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công nước ta đầu tiên?

A. Là vựa lúa lớn của Việt Nam.

B. Cảng biển sâu, rộng.

C. Gần kinh thành Huế.

D. Gần đồng bằng Nam-Ngãi.

Câu 8: Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng (từ tháng 8/1958 đến tháng 2/1859) đã

A. bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.

B. làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.

C. bước đầu làm thất bại âm mưu “chinh phục từng gói nhỏ” của Pháp.

D. làm thất bại âm mưu “chinh phục từng gói nhỏ” của Pháp.

Câu 9: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nhằm

A. hoàn thành xâm chiếm các nước châu Á.

B. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh.

C. biến Việt Nam thành thuộc địa.

D. giúp Nhà Nguyễn củng cố chính quyền phong kiến.

Câu 10: Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các dân tộc Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Chỉ có xu hướng cải cách.

B. Chỉ có xu hướng tư sản phát triển manh.

C. Tồn tại và phát triển song song hai xu hướng tư sản và vô sản.

D. Chỉ có xu hướng vô sản.

Câu 11: Tháng 7/1921, ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

A. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập.

B. Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Trung Quốc.

C. Cuộc nội chiến Quốc-Cộng nổ ra.

D. Cuộc chiến tranh Bắc phạt bùng nổ.

Câu 12: Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia

A. nửa thuộc địa nửa phong kiến.

B. thuộc địa.

C. phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài.

D. phong kiến độc lập, có chủ quyền.

Câu 13: Bản Hiệp ước đầu hàng đầu tiên nhà Nguyễn kí với Pháp là

A. Giáp Tuất.

B. Hắc Măng.

C. Nhâm Tuất.

D. Tân Sửu.

Câu 14: Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?

A. Cạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.

B. Dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.

C. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc.

D. Tạo điều kiện cho cho chủ nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá vào Trung Quốc.

Câu 15: Nhà Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất 1862 với Pháp trong hoàn cảnh nào?

A. Phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì phát triển mạnh.

B. Pháp đã chiếm xong 6 tỉnh Nam Kì.

C. Phong trào kháng chiến của ta dâng cao, quân giặc bối rối.

D. Quân dân ta đã giành chiến thắng Cầu Giấy lần thư nhất.

Câu 16: Điểm khác biệt về lực lượng lãnh đạo trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của ba nước Đông Dương so với các nước Đông Nam Á từ thập niên 30 của thế kỉ XX trở đi là

A. sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. lãnh đạo của giai cấp tư sản dân tộc.

C. lãnh đạo của Mặt trận dân tộc thống nhất.

D. sự lãnh đạo của các tổ chức chính trị, xã hội.

Câu 17: Lực lượng chính tham gia vào phong trào Ngũ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là

A. Tư sản dân tộc và nông dân.

B. Sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.

C. Tất cả các tầng lớp nhân dân.

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

Câu 18: Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam?

A. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết.

B. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai

C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

Câu 19: Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần nhất là

A. Tôn Thất Thuyết.

B. Nguyễn Tri Phương.

C. Hoàng Diệu.

D. Phan Thanh Giản.

Câu 20: Quy luật nào rút ra từ phong trào đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc của cá nước trên bán đảo Đông Dương trên bán đảo Đông Dương?

A. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. Liên minh, đoàn kết chiến đấu cùng chống kẻ thù chung.

C. Sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc thống nhất.

D. Sự lãnh đạo của đảng Dân tộc tư sản.

Câu 21: Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận

A. ba tỉnh miền Đông Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

B. sáu tỉnh Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

C. ba tỉnh miền Tây Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

D. sáu tỉnh Nam kỳ và đảo Côn lôn là đất thuộc Pháp.

Câu 22: Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống lại thế lực nào ở Trung Quốc?

A. Đế quốc và bọn phản cách mạng.

B. Đế quốc và phong kiến.

C. Đế quốc và tư sản mại bản.

D. Tư sản và phong kiến.

Câu 23: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là gì?

A. Giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành từ thập niên 1920.

B. Các Đảng Cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào đấu tranh.

C. Sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc trong phong trào đấu tranh.

D. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi.

Câu 24: Phong trào Ngũ tứ được coi là

A. Cách mạng vô sản.

B. Cách mạng dân chủ tư sản.

C. Cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 25: Nhận xét nào sau đây đúng nhất nói về ý nghĩa chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

A. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của nhân dân ta trong việc phá thế vòng vây của địch.

B. Thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta.

D. Thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta.

Câu 26: Trận Cầu Giấy năm 1873 (Hà Nội) đã gây cho Pháp tổn thất nặng nề nhất là

A. quân Pháp bị bao vây, uy hiếp.

B. quân Pháp phải bỏ thành Hà Nội về trấn giữ ở Nam Định.

C. quân Pháp phải rút quân khỏi Miền Bắc.

D. Gác-ni-ê bị chết tại trận.

Câu 27: Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874?

A. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ nhất.

B. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội.

C. Do Pháp bị đánh chặn ở Thanh Hóa.

D. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ hai.

Câu 28: Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng?

A. Triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp.

B. Quân đội triều đình trang bị vũ khí quá kém.

C. Thực dân Pháp tấn công bất ngờ.

D. Nhân dân không ủng hộ triều đình chống Pháp.

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Vì sao kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp lại thất bại trong quá trình xâm lược Việt Nam?

Câu 2 (2 điểm): Trình bày tình hình Việt Nam trước khi Pháp xâm lược? Hãy cho biết suy nghĩ của em trong việc nước ta trở thành thuộc địa của Pháp vào cuối thế kỉ XX?

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Lịch sử

Câu

Đáp án

1

D

2

C

3

C

4

C

5

D

6

D

7

A

8

A

9

C

10

C

11

A

12

D

13

C

14

B

15

C

16

A

17

B

18

A

19

B

20

B

21

B

22

B

23

B

24

D

25

D

26

D

27

A

28

A

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 897
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm