Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1. Chế độ chính trị của Nhật Bản sau khi tiến hành Duy tân năm 1868 là?

A. nền quân chủ chuyên chế.

B. nền quân chủ lập hiến.

C. nền cộng hòa tư sản.

D. nền độc tài phát xít.

Câu 2. Mục tiêu của cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là gì?

A. Đánh đổ phong kiến Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa.

B. Cải cách Trung Quốc để cứu vãn sự khủng hoảng.

C. Đánh đổ các nước đế quốc và triều đình Mãn Thanh.

D. Đánh đuổi đế quốc, khôi phục Trung Hoa.

Câu 3. Đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Xiêm.

C. Mã Lai.

D. Miến Điện.

Câu 4. Lãnh đạo cuộc vận động cải cách duy tân ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX là?

A. giai cấp tư sản.

B. giai cấp công nhân.

C. trí thức phong kiến tiến bộ.

D. giai cấp nông dân.

Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào đưa đến thành công của cuộc Duy tân ở Nhật Bản năm 1868?

A. Cuộc Duy tân được quần chúng nhân dân ủng hộ.

B. Thiên hoàng Minh Trị lên nắm thực quyền.

C. Chế độ Mạc phủ đã bị lật đổ.

D. Lực lượng quý tộc tư sản hóa là chỗ dựa.

Câu 6. Tính chất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX là?

A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. phong trào chống đế quốc giải phóng dân tộc của nhân dân.

D. khởi nghĩa nông dân theo hệ tư tưởng phong kiến.

Câu 7. Nguyên nhân khách quan đưa đến thất bại trong cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX là do?

A. kẻ thù xâm lược còn rất mạnh.

B. chính quyền phong kiến ở nhiều nước đầu hàng.

C. các phong trào chưa có một đường lối đúng đắn.

D. các phong trào chưa có sự lãnh đạo thống nhất.

Câu 8. Luận cương tháng tư của Lênin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang dân chủ tư sản kiểu mới.

C. chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

D. chuyển từ cách mạng tư sản kiểu cũ sang cách mạng vô sản.

Câu 9. Điểm khác biệt của chế độ phong kiến Nhật Bản so với chế độ phong kiến Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX là?

A. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

B. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong nông nghiệp.

C. sự tồn tại nhiều thương điếm buôn bán của các nước phương Tây.

D. kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiện.

Câu 10. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga có điểm khác biệt gì so với cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc?

A. Phương pháp đấu tranh.

B. Mục tiêu đấu tranh.

C. Lãnh đạo cách mạng.

D. Kết quả của cách mạng.

Câu 11. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?

A. Phải thủ tiêu hoàn toàn các tàn tích của chế độ phong kiến.

B. Lãnh đạo cách mạng phải là giai cấp tư sản.

C. Phải đưa nhiệm vụ đánh đổ phong kiến lên hàng đầu.

D. Thực hiện tuần tự từ cách mạng tư sản đến cách mạng vô sản.

Câu 12. Nội dung nào không là bài học kinh nghiệm từ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia cuối thế kỉ XIX?

A. Đoàn kết đấu tranh giữa ba nước chống kẻ thù chung.

B. Đấu tranh bằng phương pháp vũ trang cách mạng.

C. Có đường lối đúng đắn và một giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

D. Phải cầu ngoại viện từ các nước lớn trên thế giới.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 13.(3,5 điểm)

Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918. Vì sao khẳng định đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa? Từ đó, em hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

Câu 14.(3,5 điểm)

Nêu tiền đề dẫn tới sự bùng nổ của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Những ảnh hưởng chủ yếu của cuộc cách mạng này tới phong trào cách mạng thế giới?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu Đáp án
1 B
2 A
3 B
4 C
5 A
6 D
7 A
8 A
9 A
10 C
11 A
12 D

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu Nội dung Điểm
13 Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918. Vì sao khẳng định đây là cuộc chiến trang phi nghĩa? Từ đó e rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay. 3,5

1. Kết cục:

Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 gây những tổn thất về người và của...

0,5
- Bản đồ thế giới bị chia lại, Đức mất hết toàn bộ thuộc địa, Anh, Pháp, Mỹ được thêm nhiều thuộc địa. 0,5
- Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga đã đánh dấu bước chuyển biến mới trong cục diện chính trị thế giới 0,5
2. Là chiến tranh quốc đế phi nghĩa
- Các nước đế quốc gây ra cuộc chiến tranh nhằm mục địa chia lại thị trường thuộc địa... 0,5
- Trong tiến trình chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại... 0,5
- Kết cục chiến tranh chỉ mang lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận áp đặt nô dịch với các nước bại trận và các nước thuộc địa. 0,5

3. Bài học

- Chiến tranh là sự tàn phá... trong khi đó, hòa bình là ước muốn nguyện vọng chính đáng của nhân loại... Bảo vệ thế giới hòa bình hiện nay là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

0,5
14 Nêu tiền đề dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tháng Nga năm 1917. Ảnh hưởng chủ yếu của cuộc cách mạng này tới phong trào cách mạng thế. 3,5

1. Tiền đề

- Chính trị: Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng... Sự ra đời Đảng Bônsêvích.

0,5
- Kinh tế: Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh đế quốc, nạn đói sảy ra ở nhiều nơi. 1,0
- Xã hội: Nước Nga hội tụ rất nhiều mâu thuẫn chồng chéo và gay gắt, đặc biệt là mâu thuẫn toàn thể nhân dân Nga với Nga hoàng. 1,0

2. Ảnh hưởng

Cổ vũ và chỉ ra con đường cho các dân tộc đấu tranh để tự giải phóng.

1,0

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 11 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 11 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 772
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm