Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Việt Yên

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 Phòng GD&ĐT Việt Yên

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Việt Yên. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

(Biết Mg = 24; C = 12; O = 16; H = 1; Cl = 35,5; Na = 23)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm?

A. MnO2 và HCl đặc.

B. MnCl2 và H2SO4.

C. MnO2 và NaCl.

D. H2SO4 và NaCl.

Câu 2: Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch NaCl.

D. Nước.

Câu 3: Nhỏ từ từ dung dịch axit HCl vào ống nghiệm chứa một mẩu đá vôi nhỏ (thành phần chính là CaCO3) cho đến dư axit HCl. Hiện tượng nào sau đây có thể quan sát được?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan.

B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.

C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan.

D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần và tan hết.

Câu 4: Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng ….. (1) ….. và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân ….. (2) …..

A. (1): số electron; (2): tăng dần.

B. (1): số electron; (2): giảm dần.

C. (1): số lớp electron; (2): giảm dần.

D. (1): số lớp electron; (2): tăng dần.

Câu 5: Cho nguyên tử của nguyên tố X có cấu tạo như hình vẽ. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Việt Yên năm học 2014 - 2015

A. Ô số 7, chu kì 2, nhóm VII.

B. Ô số 5, chu kì 2, nhóm V

C.Ô số 7, chu kì 2, nhóm V.

D. Ô số 5, chu kì 7, nhóm VII.

Câu 6: Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Tính kim loại của các nguyên tố ….(1)…. dần. Tính phi kim của các nguyên tố ….(2).... dần.

A. (1): giảm; (2): tăng.

B. (1): tăng; (2): tăng.

C. (1): tăng; (2): giảm.

D. (1): giảm; (2): giảm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (2,5 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học với các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) Na2CO3+ CaCl2 ---> CaCO3 + .….

b) CO2+ ….. ---> NaHCO3.

c) CO + CuO ---> ….... + CO2.

d) BaCO3+ HCl --> …. + CO2+ H2

e) NaHCO3---> Na2CO3 + …. + H2

Câu 2 (1,5 điểm): Có 3 lọ bị mất nhãn đựng 3 chất rắn: NaCl; Na2CO3; CaCO3. Hãy nhận biết từng lọ và viết phương trình hóa học minh họa?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm MgO và MgCO3 cần 200ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí CO2 (đo ở đktc) và dung dịch A.

a) Tính m?

b) Cho dung dịch A tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi phản ứng kết thúc?

Câu 4 (1 điểm): Trong các hang động như động Phong Nha (Quảng Bình), động Hương Tích (Chùa Hương), động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ (Vịnh Hạ Long) và các hang động ở nhiều địa phương khác có nhiều thạch nhũ hình dáng khác nhau, trông lạ mắt và rất đẹp. Bằng kiến thức đã học em hãy giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động đó?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Việt Yên

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Việt Yên năm học 2014 - 2015

.............................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Việt Yên. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.190
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm