Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM năm học 2019 - 2020

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIM TRA HC KÌ I NĂM HỌC 2019 -2020
TP H CHÍ MINH MÔN: TOÁN - Khi 10
TRƯỜNG THPT NGUYN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THC
Thi gian làm bài 90 phút
(Không tính thi gian phát đề )
Câu 1: (1đ) Xét tính chẵn, l ca hàm s
f(x) 3 x 3 x
Câu 2: (1đ) Xác định Parabol
2
P : y x bx c, a 0
biết (P) đi qua điểm A(1;0) và có trục đối
xng
x 2
.
Câu 3: (1đ) Giải phương trình:
2
Câu 4: (1đ) Giải phương trình:
2
2x 5 x 5x 1
Câu 5: (1đ) Gii h phương trình
2 2
2x y 3 2
x y xy 19
Câu 6: (1đ) Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh:
1 1 1 1 1 1
2
a b c a b b c c a
Câu 7: (1đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 5; AC = 7. Tính độ dài
u AB AC
 
Câu 8: (2đ) Cho tam giác ABC có A(−4;12), B(−10;6), C(4;4)
a) Chng minh tam giác ABC vuông ti A. Tính din tích tam giác ABC.
b) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABDC là hình ch nht.
Câu 9: (1đ) Cho tam giác ABC, đặt
BC a; AC b; AB c
.
Chng minh:
2 2
a b c acosB bcosA
------- HT -------
ĐÁP ÁN
Câu 1
TXĐ
D 3;3
x D
thì
x D
 
f( x) 3 x 3 x
3 x 3 x f x
Vy
f(x)
là hàm s l
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 2
(
1;0
)
A
P
1 b c 0 (1)
(P) có trục đối xng
b
x 2 2 b 4
2
Thế b vào (1)
3
c
Vy
2
0.25
0.25
0.25
0,25
Câu 3
2
2 2
2
x 2 0
pt 2x x 6 x 2
2x x 6 x 4x 4
x 2
x 2
x 1(L)
x 3x 2 0
x 2 (L)
Vập phương trình vô nghim
0.25
0.25+0.25
0.25
Câu 4
2
2
2
2
2
2
2
x 5x 1 0
pt
2x 5 x 5x 1
2x 5 x 5x 1
x 5x 1 0
x 5x 1 0
x 1 (n)
x 3x 4 0 x 4 (l)
x 1 (l)
x 7x 6 0
x 6 (n)
Vp tp nghim
S 1; 6
0.25
0.25+0.25
0.25
Câu 5
H
2 2
2x y 3 4
x y xy 19
2
2
y 2x 1
x 2x 1 x 2x 1 19
2
y 2x 1
3x 3x 18 0
y 2x 1
x 3
x 2
x 3 x 2
y 5 y 5
Vy h có 2 nghim (3;5); (−2;−5)
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 6
Chng minh
1 1
a b 4
a b
1 1 4
a b a b
Tương tự:
1 1 4 1 1 4
;
b c b c c a c a
Cng vế vi vế ta được
1 1 1 1 1 1
2
a b c a b b c c a
vi
a,b,c 0
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 7
BC 49 25 74
Gọi M là trung điểm ca BC
u AB AC u 2AM
1
u 2AM u 2. BC
2
u 74
HS có th gii theo cách khác:
22
2 2
2 .
u AB AC AB AB AC AC
2 2
74 74
AB AC u
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 8
a)
AB 6; 6 ;AC 8; 8
AB.AC 48 48 0

AB AC
.
Vy tam giác ABC vuông ti A
ABC
1 1
S AB.AC 6 2.8 2 48
2 2
0.25
0.25
0.25+0.25
b)
ABC
vuông ti A nên ABDC là hình ch nht
ABDC là hình bình hành
AB CD
 
(1)
Gi D(x;y).
AB 6; 6 ; CD x 4;y 4
6 x 4 x 2
1
6 y 4 y 2
Vy D(2;2)
0.25
0.25
0.25+0.25
Câu 9 Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC ta có
2 2 2 2 2 2
a c b b c a
VP c acosB bcosA c a. b.
2ac 2bc
HS thế đúng mỗi cos: 0,25
2 2 2 2 2 2
2 2
a c b b c a
2 2
a b
0.25+0.25
0.25
0.25

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Nguyễn Chí Thanh năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM năm học 2019 - 2020 đã được VnDoc giới thiệu trên đây. Đề thi Toán gồm 9 câu hỏi tự luận với 90 phút làm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 100
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm