Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  
   
    
      
    
  
Kiểm tra các kiến thức liên quan tới:
- Các loại hợp chất vô cơ.
- Kim loại.
  
- Vận dụng kiến thức làm bài tập trắc nghiệm khách quan.
- Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hóa.
- Tính theo phương trình hóa học.
- Giải thích hiện tượng thực tế.
  
- Nghiêm túc, tự tin, cẩn thận khi m bài.
    
- Năng lực tự học, vận dụng, sử dụng ngôn ngữ hóa học, tư duy logic, sáng tạo.
     (đính kèm trang sau)
     (đính kèm trang sau)
      (đính kèm trang sau)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
         
   
 
 
 
 
 

  
  





   
  
- Nhận ra tính
chất hóa học
của các loại hợp
chất vô cơ.
- Nhận biết các
hợp chất vô cơ.
- Viết được
PTHH thể hiện
TCHH của các
loại HCVC.
- Hiểu được
tính chất hóa
học của các loại
HCVC.
6
1,5
1
1,5
18 câu
5,75đ
57,5%
  
- Chỉ ra dãy
hoạt động hóa
học của kim
loại.
- Viết được
PTHH thể hiện
TCHH của kim
loại.
- Tính theo
PTHH các dạng
bài: xác định
tên kim loại;
dạng i ng,
giảm khối
lượng kim loại;
tính toán khi
biết khối lượng
hỗn hợp 2 chất.
- Dựa vào sự
ăn mòn KL
bảo vệ KL
không bị ăn
mòn giải
thích hiện
tượng thực
tế.
2
1
1
2
1
0,5
7 câu
4,25đ
42,5%
 
 
  
 











 


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  
   
  
  
    
  
⎈   ⎈㈲㠮
Này 㠮⎈ 8/12/2018
   
                  

  Trong các dãy chất sau, dãy chất  tác dụng được với dung dịch HCl là:
 Al, Fe, Mg
 Al
2
O
3
, FeO, Na
2
O
 Al(OH)
3
, Fe(OH)
2
, KOH
 BaCl
2
, Na
2
SO
4
, CuSO
4
  Dung dịch nào sau đây làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển
sang màu hồng?
 dd K
2
SO
4
 dd NaCl
 dd H
2
SO
4
 dd Ca(OH)
2
  Cho 8,5 gam hỗn hợp kim loại Zn Cu vào dung dịch HCl . Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí (đktc) m gam kim loại không tan.
Giá trị của m : (Biết Zn = 65; Cu = 64; H = 1; Cl = 35,5)
 2 g
 2,2 g
 13 g
 8,5 g
  Cặp chất nào sau đây    trong một dung dịch?
 K
2
CO
3
và NaOH
 Na
2
SO
4
và KOH
 Ba(OH)
2
và MgSO
4
 Ca(OH)
2
và KNO
3
  Dung dịch KOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
 BaCl
2
, CuO, HNO
3
 HCl, CuSO
4
, KNO
3
 H
2
SO
4
, SO
2
, FeCl
2
 MgO, H
3
PO
4
, BaCl
2
  Để làm sạch dung dịch ZnSO
4
lẫn CuSO
4
ta thể dùng kim loại nào sau
đây?

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì I môn Hóa học lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm