Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 năm 2015

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 - 2016 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án đi kèm. Mời các bạn tham khảo và luyện tập để nâng cao kiến thức môn Lý nửa đầu năm chương trình học lớp 9.

Bộ đề thi môn Vật lý lớp 9 năm 2015 - 2016

Đề thi học kì I môn Vật lý lớp 9 trường THCS Quảng Trạch năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật lý lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 - 2016

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn Vật Lý - Lớp 9

Thời gian làm bài 45 phút

A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi:

Câu 1: Công thức nào là công thức tính công suất điện của một đoạn mạch.

A. P = U.R.t B. P = U.I C. P = U.I.t D. P = I.R

Câu 2: Một mạch điện gồm R1 nối tiếp R2. Điện trở R1 = 4, R2 = 6. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U = 12V. Hiệu điện thế hai đầu R2 là:

A. 10V B. 7,2V C. 4,8V D. 4V

Câu 3: Đơn vị công của dòng điện là:

A. Ampe (A) B. Jun (J) C. Vôn (V) D. Oát (W)

Câu 4: Một dây điện trở có chiều dài 12m và điện trở 36. Điện trở dây dẫn khi cắt ngắn dây đi 6m là:

A. 10 B. 20 C. 18 D. 40

Câu 5: Cho hai điện trở R1 = R2 = 20 mắc vào hai điểm A, B. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi R1 mắc song song R2 là:

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

Câu 6: Một bóng đèn ghi: 3V - 6W. Điện trở của bóng đèn có giá trị nào dưới đây:

A. R = 0,5 B. R = 1 C. R = 1,5 D. R = 2

B. Tự luận:(7 điểm).

Câu 1: (2,0 đ) Phát biểu định luật Jun – Lenxơ. Viết hệ thức và cho biết tên, đơn vị các đại lượng trong hệ thức.

Câu 2: (5,0 đ) Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 8 và R2 = 4 mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế U = 24V không đổi giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

b. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

c. Điện trở R2 làm bằng dây dẫn có điện trở suất 0,5.10-6 m. Có tiết diện 0,6 mm2. Tính chiều dài của dây dẫn này.

d. Mắc thêm một biến trở vào mạch AB như hình vẽ. Để công suất tiêu thụ của điện trở R1 là P1 = 2W thì biến trở phải có giá trị là bao nhiêu?

Đề thi hết học kì 1 môn Lý lớp 9 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 năm 2015

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)

I. Chọn phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi (mỗi câu đúng 0,5đ)

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 7. C

Câu 1 (2,0đ)

  • Phát biểu đúng định luật
  • Viết đúng hệ thức
  • Nêu đúng tên và đơn vị các đại lượng

Câu 2 (5,0đ)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 9 có đáp án

Lưu ý:

  • Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa cả bài
  • Sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho cả bài
Đánh giá bài viết
13 4.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 9 Xem thêm