Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 2

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề nâng cao số 2 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn là đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 gồm các bài toán nâng cao lớp 1 học kì 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 83, 24, 37, 96 là:

A. 83                              B.96                             C. 24                              D. 37

Câu 2: Số liền sau của số 38 là:

A. 36                              B.37                             C. 39                              D. 40

Câu 3: Số tròn chục bé nhất trong các số dưới đây là:

A. 90                              B. 30                            C.40                               D. 20

Câu 4: Kết quả của phép tính 77 - 23 + 10 là:

A. 64                              B.60                             C. 65                              D.66

Câu 5: Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 42 … 15 = 57 để được phép tính đúng là:

A. +                                B. -

Câu 6: Thứ tư của một tuần là ngày 10 trong tháng. Hỏi thứ năm của tuần liền sau là ngày nào trong tháng?

A. Ngày 17                     B.Ngày 18                    C. Ngày 19                    D. Ngày 20

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính

a, 73 + 12 - 54 = ……..                              b, 75 - 14 + 33 = ……….

c, 24 + 43 - 60 = ……..                              d, 15 + 11 + 23 = ………

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 98 - 16 …. 83                                         b, 74 + 3 …. 99 - 16

c, 65 - 34 …. 11 + 20                                 d, 63 + 11 … 78 - 3

Bài 3: Hà nghĩ ra một số, lấy số đó trừ đi 23 cộng với 32 bằng 77. Hỏi số Hà đã nghĩ là số nào?

Bài 4: Hà, Lan, Hoa và Huệ đều có sinh nhật trong tháng. Tuổi của các bạn sẽ là 6, 9, 11 và 12 tuổi. Món quà dành tặng cho các bạn ấy sẽ là một trong các món quà: quyển sách, hộp bút, cặp sách và búp bê. Em hãy đoán tuổi của 4 bạn và món quà các bạn ấy được nhận vào ngày sinh nhật biết:

+ Huệ là người nhiều tuổi thứ hai không nhận được quyển sách

+ Người nhận được cặp sách là người trẻ tuổi nhất, nhưng bạn ấy không phải là Hoa

+ Quyển sách được tặng cho bạn năm nay lên 11 tuổi

+ Búp bê được tặng cho bạn nhiều tuổi nhất nhưng đó không phải là Hà

+ Hoa không phải là bạn nhiều tuổi nhất

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A A B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 73 + 12 - 54 = 31                                         b, 75 - 14 + 33 = 94

c, 24 + 43 - 60 = 7                                           d, 15 + 11 + 23 = 49

Bài 2:

a, 98 - 16 < 83                                                   b, 74 + 3 < 99 - 16

c, 65 - 34 =. 11 + 20                                        d, 63 + 11 < 78 - 3

Bài 3:

Số Hà nghĩ mà trừ đi 23 là số:

77 - 32 = 45

Số Hà đã nghĩ là số:

45 + 23 = 68

Đáp số: 68

Bài 4:

Vì Huệ là người nhiều tuổi thứ hai và 6 < 9 < 11 < 12 nên Huệ năm nay 11 tuổi

Vì quyển sách được tặng cho bạn năm nay lên 11 tuổi nên vào sinh nhật Huệ được tặng quyển sách

Hoa không phải là bạn trẻ tuổi nhất cũng không phải là bạn nhiều tuổi nhất và Huệ năm nay 11 tuổi nên Hoa năm nay 9 tuổi

Búp bê được tặng cho bạn nhiều tuổi nhất nhưng không phải là Hà nên Hà là bạn ít tuổi nhất. Năm nay Hà lên 6 tuổi và được tặng cặp sách

Bạn Lan là bạn nhiều tuổi nhất và được tặng búp bê

Món quà mà Hoa nhận được là hộp bút

------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 nâng cao - Đề số 2 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.445
Sắp xếp theo

Môn Toán Lớp 1 Nâng Cao

Xem thêm