Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Đề thi kì 2 môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Câu 1: Theo chủ nghĩa Mác Lê - nin, có mấy hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Trình bày sự hiểu biết của em về các hình thức quá độ ấy? Việt Nam lựa chọn hình thức nào để quá độ lên chủ nghĩa xã hội? (2,0 điểm)

Câu 2: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy chức năng? Kể tên và lấy ví dụ cho mỗi chức năng. (2,5 điểm)

Câu 3: Thế nào là dân chủ trực tiếp? Cho 1 ví dụ. (1,5 điểm)

Câu 4: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? Em đã có những hành động cụ thể nào để góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường? (2,5 điểm)

Câu 5: Hãy nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. (1,5 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD

Câu 1: Theo chủ nghĩa Mác Lê - nin, có mấy hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Trình bày sự hiểu biết của em về các hình thức quá độ ấy? Việt Nam lựa chọn hình thức nào để quá độ lên chủ nghĩa xã hội? (2,0 điểm)

ĐÁP ÁN:

- Chủ nghĩa Mác Lê - nin khẳng định có hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (0. 5đ) - Một là, quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)

- Hai là, quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. (0.5đ)

- Việt Nam lựa chọn hình thức quá độ gián tiếp để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)

Câu 2: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy chức năng? Kể tên và lấy ví dụ cho mỗi chức năng. (2,5 điểm)

ĐÁP ÁN:

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 2 chức năng (0,5 điểm)

+ Một là: đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (0.5đ). VD: HS cho VD đúng được (0.5đ).

+ Hai là, tổ chức và xây dựng, đảm bảo việc thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân (0.5đ). VD: HS cho VD đúng được (0.5đ).

Câu 3: Thế nào là dân chủ trực tiếp? Cho ví dụ. (1,5 điểm)

ĐÁP ÁN:

- Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước. (1,0 điểm)

- Ví dụ đúng. (0,5 điểm)

Câu 4: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? Em đã có những hành động cụ thể nào để góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường? (2,5 điểm)

ĐÁP ÁN:

- Mục tiêu: (1,5 điểm)

+ Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường. + Bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Từng bước nâng cáo chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

- Hành động cụ thể: (1,0 điểm)

Câu 5: Hãy nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. (1,5 điểm)

ĐÁP ÁN:

- Nâng cao dân trí. (0,5 điểm)

- Đào tạo nhân lực. (0,5 điểm) - Bồi dưỡng nhân tài. (0,5 điểm)

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.623
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm