Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 7

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 6 MÔN TING ANH
NĂM 2019 - 2020 CÓ ĐÁP ÁN
ĐÁP ÁN
Question I.
1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A;
Question II.
1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - B;
5 - D; 6 - B; 7 - B; 8 - B;
Question III.
1 - bought; 2 - will visit; 3 - will help;
4 - go; 5 - will have; 6 - is not;
Question IV.
1 - Teaching robots; 2 - Home robots;
3 - Worker robots; 4 - Space robots;
Question V.
1 - It is in the South Pacific.
2 - Canberra is.
3 - Yes, it is.
4 - English is.
5 - No, they don’t.
Question VI.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
1 - My future house will be on the ocean.
2 - I like “Tom and Jerrry because it is very interesting.
Question VII.
1 - If we plant more trees, the air will be fresher.
2 - My future house will have a modern fridge to cook meals.
Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lp 6 tại đây:
Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6
Bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6
Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-
6

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 7 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 7 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Anh 6 học kì 2 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học kì 2 tiếng Anh Unit 6 - 12 lớp 6 giúp các em ôn tập những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. 

Download đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 705
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm