Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 có đáp án

Thư viện đề thi lớp 4 xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 là đề thi định kì cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 có bảng ma trận đề thi theo TT 22. Đây là đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 4, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Đồng thời giúp các thầy cô ra đề thi học kì cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch

kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ %

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

Tổng

TL

1. Phần mềm học tập: Trò chơi thể thao golff

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

0,5

1.0

10%

2. STVB: Căn lề, cỡ chữ và phông chữ

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

0,5

1.0

10%

3. STVB: Sao chép và trình bày chữ in đậm, nghiêng

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

3.0

3,5

35%

4. Lập trình logo: Điều khiển tuần tự

Số

câu

1

1

2

2

Số

điểm

0,5

3.0

3,5

10%

5. Lập trình logo: Điều khiển lặp

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

O,5

1

35%

Tổng

Số

câu

4

0

4

0

0

1

0

1

10

Số

điểm

2.0

-

2.0

-

-

30%

-

3.0

10.0

100%

Tỉ lệ%

20%

0%

20%

0%

0%

30%

0%

30%

100%

Tỉ lệ

20%

20%

30%

30%

Theo mức

Ma trận phân bố câu hỏi

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. PMHT: Trò chơi thể thao golff

Số câu

1

1

2

Câu số

A.1

A.2

2. STVB: Căn lề, cỡ chữ và phông chữ

Số câu

1

1

2

Câu số

A.3

A.4

3. STVB: Sao chép và trình bày chữ in đậm, nghiêng

Số câu

1

1

2

Câu số

A.5

B.2

4. Lập trình logo: Điều khiển tuần tự

Số câu

1

1

2

Câu số

A.6

B.1

5. Lập trình logo: Điều khiển lặp

Số câu

1

1

2

Câu số

A.7

A.8

Tổng số câu

4

4

1

1

10

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 4

Trường Tiểu học:…………………………..

Họ và tên:…………………….......................

Lớp…………………………………………..

Kiểm tra cuối HKII

Năm học: 2016-2017

Môn: Tin học – Lớp 4

Thời gian: 40 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút) - 4 điểm

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm) (Mức 3)

Viết câu lệnh để rùa vẽ hình sau:

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

B.2 (3 điểm) (Mức 4)

Em hãy soạn thảo bài thơ sau.

TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM GẠCH

Đất im lặng dưới chân ta
Mà nghe có tiếng phố, nhà vang âm,
Lắng nghe có tiếng hát thầm... đất ơi!
Hòn đất là hòn đất rời
Thành vuông gạch dẻo – tay người nhào nên.
Hòn đất là hòn đất mềm
Qua nghìn độ lửa – chắc bền dài lâu

Yêu cầu:

- Phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP 4

A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút)

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

D

C

C

A

D

B

B

B

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm) (Mức 3)

Viết đúng câu lệnh để rùa vẽ được hình chữ nhật

Repeat 2 [FD 50 RT 60]

B.2 (3 điểm) (Mức 4)

Gõ đúng và trình bày đúng chữ in đậm, in nghiêng và gạch chân

Đánh giá bài viết
22 3.468
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm