Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 này được VnDoc sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 4 học kì 2. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 lớp 4 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

1/ Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Nội dung kiểm tra

Chủ đề

Mạnh kiến thức

Số câu

Số điểm

Câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

ĐỌC

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc thành tiếng

HS đọc một 1 đoạn văn kết hợp trả lời câu hỏi với nội dung đoạn vừa đọc theo yêu cầu của giáo viên

Số câu

1

1

Câu số

Số điểm

3

3

Đọc hiểu văn bản

-Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

1-2

3-4

5

6

Số điểm

1

1

1

1

2

2

Kiến thức Tiếng Việt

- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học.

- Sử dụng được dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang

- Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh và nhân hóa để viết được câu văn hay.

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

7

8

9

10

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

2

VIẾT

Chính tả

HS viết chính tả nghe đọc với đoạn........ theo yêu cầu.

Số câu

1

1

Câu số

Số điểm

2

2

Tập làm văn

Số câu

1

1

Câu số

Số điểm

8

8

Tổng

Số câu

3

1

4

2

3

7

6

Số điểm

1,5

2

4,5

2

10

6

14

2/ Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

VD sáng tạo

TỔNG

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Nhận biết tính chất cơ bản của phân số. Đọc đúng phân số; Biết thực hiện từng phép tính với phân số; Biết so sánh các phân số

Số câu

1

1

1

1

1

2

1

1

4

3

Số điểm

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

2

2,0

5,0

Yếu tố hình học: Đơn vị đo diện tích; Nhận biết hình bình hành; Hình chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

1

4

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2,0

1

Tổng

Số câu

2

1

2

1

2

2

1

3

5

4

Số điểm

1

1,0

1

0,5

1,5

1,5

0,5

3,0

4

6

3/ Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.

Số câu

4

2

1

2

1

8

2

Số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng với các đơn vị đo đã học.

Số câu

2

2

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; hình thoi, diện tích hình thoi.

Số câu

2

2

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

6

4

1

2

1

1

12

3

Số điểm

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

4/ Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22

5/ Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Nhà Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

1

2. Văn hóa và khoa học thời Hậu Lê

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

2

3. Trường học Thời Hậu Lê

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

5

4. Chiến thắng Chi Lăng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

4

5. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của của Quang Trung

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

3

6. Đồng bằng Nam Bộ

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

7

7. Thành phố Hồ Chí Minh

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

8

8. Vùng biển Việt Nam

Số câu

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

1,0

9. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

6

10. Ôn tập

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Câu số

9

Tổng

Số câu

4

2

1

1

1

1

7

3

Số điểm

4

2

1

1

1

1

7

3

6. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch

kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ %

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

Tổng

TL

1. Phần mềm học tập: Trò chơi thể thao golff

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

0,5

1.0

10%

2. STVB: Căn lề, cỡ chữ và phông chữ

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

0,5

1.0

10%

3. STVB: Sao chép và trình bày chữ in đậm, nghiêng

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

3.0

3,5

35%

4. Lập trình logo: Điều khiển tuần tự

Số

câu

1

1

2

2

Số

điểm

0,5

3.0

3,5

10%

5. Lập trình logo: Điều khiển lặp

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

O,5

1

35%

Tổng

Số

câu

4

0

4

0

0

1

0

1

10

Số

điểm

2.0

-

2.0

-

-

30%

-

3.0

10.0

100%

Tỉ lệ%

20%

0%

20%

0%

0%

30%

0%

30%

100%

Tỉ lệ

20%

20%

30%

30%

Theo mức

Ma trận phân bố câu hỏi

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. PMHT: Trò chơi thể thao golff

Số câu

1

1

2

Câu số

A.1

A.2

2. STVB: Căn lề, cỡ chữ và phông chữ

Số câu

1

1

2

Câu số

A.3

A.4

3. STVB: Sao chép và trình bày chữ in đậm, nghiêng

Số câu

1

1

2

Câu số

A.5

B.2

4. Lập trình logo: Điều khiển tuần tự

Số câu

1

1

2

Câu số

A.6

B.1

5. Lập trình logo: Điều khiển lặp

Số câu

1

1

2

Câu số

A.7

A.8

Tổng số câu

4

4

1

1

10

Đánh giá bài viết
54 57.601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm