Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 - 2016. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh trong quá trinh ôn thi học sinh giỏi. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ đạt được thành tích cao.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở GD&ĐT Nghệ An năm học 2015 - 2016 bảng A

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Phòng GD&ĐT Phù Ninh, Phú Thọ năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ
THANH HÓA
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 150 phút

Bài 1: (4,0 điểm)

Cho Đề thi hsg môn toán lớp 9

1. Rút gọn P. Với giá trị nào của x thì P > 1

2. Tìm x nguyên biết P đạt giá trị nguyên lớn nhất

Bài 2: (4,0 điểm)

1. Giải phương trình Đề thi hsg môn toán lớp 9

2. Tìm số nguyên x, y thỏa mãn x2 + xy + y2 = x2y2

Bài 3: (4,0 điểm)

Đề thi hsg môn toán lớp 9

Tính giá trị biểu thức: A = a2 + b2 + c2 – abc

2. Chứng minh rằng với mọi x > 1 ta luôn có. Đề thi hsg môn toán lớp 9

Bài 4: (4,0 điểm) Cho tứ giác ABCD có AD = BC; AB < CD. Gọi I, Q, H, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD, BD

1. Chứng minh IPHQ là hình thoi và PQ tạo với AD, BC hai góc bằng nhau.

2. Về phía ngoài tứ giác ABCD, dựng hai tam giác bằng nhau ADE và BCF. Chứng minh rằng trung điểm các đoạn thẳng AB, CD, EF cùng thuộc một đường thẳng.

Bài 5: (2,0 điểm) Tam giác ABC có BC = 40cm, phân giác AD dài 45cm đường cao AH dài 36cm. Tính độ dài BD, DC.

Bài 6: (2,0 điểm) Với a, b là các số thực thỏa mãn đẳng thức (1 + a)(1 + b) = 9/4.

Hãy tìm GTNN của Đề thi hsg môn toán lớp 9

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

Đáp án đề thi hsg môn toán lớp 9

Đáp án đề thi hsg môn toán lớp 9

Đáp án đề thi hsg môn toán lớp 9

Đáp án đề thi hsg môn toán lớp 9

Đáp án đề thi hsg môn toán lớp 9

Đáp án đề thi hsg môn toán lớp 9

Đánh giá bài viết
2 3.957
Sắp xếp theo

    Toán lớp 9

    Xem thêm