Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017. Đề gồm 2 phần: Trắc nghiệm với 30 câu hỏi trong thời gian làm bài là 30 phút; Tự luận với 2 câu hỏi trong thời gian làm bài 120 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đề thi năng khiếu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Đánh giá bài viết
1 1.857
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia

    Xem thêm