Đề thi nói học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Xuân, Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018

Đề thi nói Anh văn lớp 6

Để giúp các em học sinh tự tin hơn trong bài thi Speaking trong kỳ thi học kỳ, VnDoc xin giới thiệu Đề thi nói học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Xuân, Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018. Sau đây mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS LÊ XUÂN

ĐỀ THI NÓI HỌC KỲ II

MÔN: TIẾNG ANH 6

NĂM HỌC: 2017 – 2018

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ

A. PART I: PERSONAL INFORMATION (0, 5 mark)

1. What’s your full name?

2. Which class are you in?

3. Where do you live?

4. What is your favorite soccer player?

5. What is your favourite TV programme?

6. Have you ever visited Hoi An?

7. Do you want to have a robot in your house in the future?

8. Which country do you want to visit?

9. What do you do to keep your schoolyard clean?

10. What appliances might you have in your future house?

B. PART II: DESCRIBE THE PICTURE(0, 5 mark)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

C. PART III: FREE TALK(1 mark)

Topic 1: Television

-Teacher asks Ss to talk about topic “Television”.

- Notes: If Ss can’t talk any things. Teacher can ask them the following questions:

1. What is your favourite TV programme?

2. Is it interesting?

3. What channel is it on?

4. What is it about?

5. How often do you watch it?

Topic 2: Sports and games

- Teacher asks Ss to talk about topic “Sports and games”.

- Notes: If Ss can’t talk any things. Teacher can ask them the following questions:

1. Do you like playing any sports/ games?

2. What kind of sports/ games do you do most often?

3. How often do you play it?

4. What others sports/ games do you play?

5. Do you belong to any clubs?

Topic 3: Your cities

- Teacher asks Ss to talk about topic “Your cities”.

- Notes: If Ss can’t talk any things. Teacher can ask them the following questions:

1. Where are you staying?

2. What has the weather beenlike?

3. How the people here are?

4. What is it famous for?

Topic 4: Your future house

- Teacher asks Ss to talk about topic “Your future house”.

- Notes: If Ss can’t talk any things. Teacher can ask them the following questions:

1. Where will you live in the future?

2. What will it be surounded by?

3. What will it be like?

4. How many rooms?

5. What appliances might it have?

Topic 5: Environment

- Teacher asks Ss to talk about topic “Environment”.

- Notes: If Ss can’t talk any things. Teacher can ask them the following questions:

1. What is the environmental problem in your neighbourhood?

2. Is it serious?

3. What are the effects of the problem to people?

4. What do you can do to reduce that problem?

The end./

HƯỚNG DẪN CHẤM

Tổng số điểm: 1.5 điểm

Phần I (Part I): 0,5 điểm

- Số câu hỏi tối đa khoản 4 câu/ 1 học sinh.

- Học sinh trình bày đúng nội dung, ngữ pháp, ngữ âm,lưu loát, có tính tương tác: Cho điểm tối đa 0,5 điểm.

Phần III (Part III): 0,5 điểm

- Học sinh mô tả đúng nội dung theo tranh, ngữ pháp, ngữ âm, lưu loát, có tính tương tác: Cho điểm tối đa 0,5 điểm.

Phần III (Part III): 0.5 điểm

- Học sinh bốc thăm một trong năm chủ đề để trình bày. (Thời gian chuẩn bị 3 phút trước khi trình bày).

- Thời gian trình bày tối đa: 3 phút

- Học sinh trình bày đúng ngữ pháp, ngữ âm, lưu loát, có tính tương tác: Cho điểm tối đa 0,5 điểm.

The end. /.

Trên đây là nội dung Đề thi nói học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Xuân, Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu, phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
20 15.320
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm