Đề thi tháng môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang năm 2015 - 2016 (Lần 2)

Đề thi tháng môn Hóa học lớp 11 có đáp án

Đề thi tháng môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang năm 2015 - 2016 (Lần 1) gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận có đáp án đi kèm. Đề thi được làm trong thời gian 90 phút, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 Nâng cao trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Hóa học năm 2016

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đa Phúc

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2

Năm học 2015 - 2016

Môn: HÓA HỌC LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

1. CaCl2 + Na2CO3 2. Ca(OH)2 + CO2 3. Ca(HCO3)2 + NaOH 4. Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. 1 và 2. B. 2 và 3. C. 1 và 4. D. 2 và 4.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì:

A. N2 nhẹ hơn không khí. B. N2 rất ít tan trong nước.
C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy. D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.

Câu 3: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?

A. (NH4)2SO4. B. NH4HCO3. C. CaCO3. D. NH4NO2.

Câu 4: Để điều chế 17g NH3 cần dùng thể tích khí N2 và H2 lần lượt là (biết H = 25%,các khí đo ở đktc):

A. 134,4 lít và 44,8 lít B. 22,4 lit và 67,2 lít
C. 44,8 lít và134,4 lít D. 44,8 lít và 67,2 lít

Câu 5: Hòa tan 9,6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2,24 lít khí NxOy là sản phẩm khử duy nhất. Xác định công thức khí đó.

A. NO B. N2O C. NO2 D. N2

Câu 6: Cho phản ứng sau: Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Hệ số tối giản của HNO3 là.

A. 4 B. 8 C. 10 D. 12

Bài 7: Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là:

A. dung dịch không đổi màu và có khí màu nâu đỏ thoát ra.
B. dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ, có khí màu xanh thoát ra.
C. dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí màu nâu đỏ thoát ra.
D. dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí không màu thoát ra.

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 thu được sản phẩm gồm:

A. FeO, NO2, O2 B. Fe, NO2, O2 C. Fe2O3, NO2 D. Fe2O3, NO2, O2

Câu 9: Để nhận biết ba axit đặc nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:

A. Cu B. CuO C. Al D. Fe

Câu 10: Thành phần chính của quặng photphorit:

A. NH4H2PO4. B. CaHPO4. C. Ca3(PO4)2. D. Ca(H2PO4)2

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi tháng môn Hóa học lớp 11

1. C

2. B

3. B

4. C

5. B

6. C

7. C

8. D

9. A

10. C

11. B

12. B, C

13. B

14. D

15. B

16. D

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 1.178
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm