Đề thi thử Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015

Đề thi thử Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015 là tài liệu có đáp án dành để luyện thi đại học môn Sinh, tự kiểm tra, hệ thống kiến thức môn Sinh rất tốt dành cho các bạn đang ôn tập môn Sinh, ôn thi tốt nghiệp môn Sinh cùng ôn thi đại học môn Sinh tham khảo, rèn luyện.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH

Thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đợt 1

1. Một gen dài 3060Å, có tỉ lệ A/G = 3/7. Sau đột biến, chiều dài của gen không đổi và có tỉ lệ A/G ≈ 43,1%. Đây là dạng đột biến:

A: Thay cặp G – X bằng cặp A – T. B: Mất một cặp G – X.
C: Thay cặp A – T bằng cặp G – X. D: Mất một cặp A – T.

2. Vai trò của lactozơ trong sự điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân sơ là:

A: Làm bất hoạt protein ức chế, nên protein này gắn vào vùng O.
B: Làm cho gen cấu trúc hoạt động.
C: Làm cho gen cấu trúc không hoạt động.
D: Làm thay đổi cấu hình không gian của protein ức chế nên protein này không gắn vào vùng O.

3. Một gen có chiều dài 0,408 micrômet và có A = 900, sau khi đột biến chiều dài của gen không thay đổi nhưng số liên kết hiđrô của gen là 2701. Đây là dạng đột biến:

A: Thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. B: Mất một cặp nuclêôtit.
C: Thêm một cặp nuclêôtit. D: Đảo một cặp nuclêôtit.

4. Một quần thể khởi đầu (Io) ở đậu Hà Lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I3 thành phần kiểu gen sẽ là:

A: 10% BB : 70% Bb : 30% bb. B: 55% BB : 10% Bb : 35% bb.
C: 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb. D: 80% BB : 20% Bb.

5. Lai con bọ cánh cứng cái có cánh màu nâu với con đực có cánh màu xám người ta thu được ở F1 tất cả đều có cánh xám. Biết tính trạng màu sắc cánh do một gen qui định. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 35 con cái có cánh màu nâu, 38 con cái có cánh màu xám, 78 con đực có cánh xám. Từ kết quả lai này, kết lu n nào được rút ra sau đây là đúng?

A: Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con đực, XY - con cái và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể X.
B: Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con đực, XY - con cái và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường.
C: Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con cái, XY - con đực và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể X.
D: Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con cái, XY - con đực và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Đánh giá bài viết
8 3.889
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối B

    Xem thêm