Đề thi thử Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh là một trong các đề thi thử đại học môn Sinh mà VnDoc lần này gửi tới các bạn. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh luyện thi đại học môn Sinh và giáo viên tham khảo làm tư liệu giảng dạy.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT N.T.MINH KHAI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 - 2015
Môn: Sinh học (50 câu trắc nghiệm)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.........................................Số báo danh:............................

Câu 1: Cho phép lai: AaBbDdEE x AABbDdEe. Biết một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu hình A-bbD-E- của đời con là:

A. 27/64. B. 3/8. C. 3/16. D. 81/128.

Câu 2: Trong quá trình nhân đôi ADN enzim tham gia lắp ráp nucleotit bổ sung vào đầu 3’–OH của ADN mẹ là:

A. ARN polimeraza. B. ADN ligaza. C. ADN polimeraza. D. ADN rectrictaza.

Câu 3: Cho phép lai: bố AaBbDd x mẹ AaBbdd. Giả sử giảm phân II ở cả bố và mẹ một số tế bào chứa cặp Aa không phân li, Giảm phân I bình thường. Theo lí thuyết số loại kiểu gen bình thường và đột biến lần lượt là:

A. 27 và 90. B. 18 và 60. C. 27 và 60. D. 18 và 36.

Câu 4: Cho một quần thể P tự thụ phấn gồm 200AA+ 400Aa+ 400aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 là:

A. 0,36AA+ 0,48Aa+ 0,16aa. B. 0,375Aa+ 0,05AA+ 0,575aa.
C. 0,16AA+ 0,48Aa+ 0,36aa. D. 0,375AA+ 0,05Aa+ 0,575aa.

Câu 5: Cho cơ thể tam bội có kiểu gen AaaBBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết số kiểu gen được tạo ra ở đời con là:

A. 18. B. 100. C. 81. D. 256.

Đánh giá bài viết
9 5.382
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối B

    Xem thêm