Đề thi thử đại học môn Sinh lần 1 năm 2014 trường THPT Quốc Gia Chu Văn An

Nhằm giúp các bạn thí sinh khối B ôn luyện tốt môn Sinh chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, VnDoc.com xin giới thiệu "Đề thi thử đại học môn Sinh lần 1 năm 2014 trường THPT Quốc Gia Chu Văn An". Đề thi gồm 60 câu, giúp các bạn học sinh làm quen với các dạng đề thi đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Đề có 08 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:......................................................................................................................................

Số báo danh:........................................................................................................................................

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40).

Câu 1: Một loài tứ bội (số lượng NST bằng 40) được lai ngược trở lại với một loài (2n= 20) để kiểm tra đó có phải là loài bố mẹ hay không. Khi F1 đang thực hiện giảm phân, người ta quan sát hình thái nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của GP I. Nếu loài (2n= 20) đó không phải là loài bố mẹ thì hình thái NST sẽ là:
A. 30 NST kép không có cặp.
B. 20 cặp NST kép và 10 NST kép không có cặp.
C. 20 cặp NST kép.
D. 10 cặp NST kép và 10 NST kép không có cặp.
Câu 2: Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là:
0,4225BB + 0,4550Bb + 0,1225bb = 1.
Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì:
A. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.
B. Alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
C. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.
D. Alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể..
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phương pháp cấy truyền phôi ở động vật ?
A. Các phôi được phân cắt trước khi cấy vào cơ quan sinh sản của các cá thể cái phải được nuôi dưỡng trong môi trường dinh dưỡng xác định.
B. Phối hợp hai hay nhiều phôi để tạo thành thể khảm hoặc làm biến đổi thành phần của phôi khi mới phát triển.
C. Từ một phôi ban đầu được phân cắt thành nhiều phôi sau đó cấy vào cơ quan sinh sản cũa những con cái khác nhau.
D. Tạo ra một số lượng lớn cá thể đực và cái trong thời gian ngắn từ 1 phôi ban đầu
Câu 4: Nhân tố nào dưới đây làm cho tần số tương đối của các alen trong quần thể biến đổi theo một hướng xác định ?
A. quá trình đột biến B. quá trình giao phối
C. chọn lọc tự nhiên D. biến động di truyền
Câu 5: Một quần thể cây ngô có kiểu gen AaBbccDDEe, khi tiến hành tự thụ phấn qua nhiều thế hệ, số dòng thuần tối đa mà người ta có thể thu được từ quá trình này là:
A. 32 B. 8 C. 2 D. 1
Câu 6: Số tổ hợp các alen của một gen hình thành trong quần thể có 10 kiểu gen khác nhau. Tính theo lí thuyết sẽ có bao nhiêu kiểu giao phối có thể xuất hiện trong quần thể?
A. 55 B. 1024 C. 110 D. 45
Câu 7: Một phân tử ADN mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 A0. Trên mạch 1 của gen có A1 = 260 nu, T1 = 220 nu. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 64 chuỗi polinucleotit. Số nu từng loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của gen nói trên là:
A. A=T=30240 ; G=X=45360 B. A=T=29760 ; G=X=44640
C. A=T=14880 ; G=X=22320 D. A=T=16380 ; G=X=13860
Câu 8: Trên một phân tử mARN có trình tự các nu như sau :
5’ ...XXXAAUGGGGXAGGGUUUUUXUUAAAAUGA ... 3’
Nếu phân tử mARN nói trên tiến hành quá trình dịch mã thì số aa mã hóa và số bộ ba đối mã được tARN mang đến khớp riboxom lần lượt là :
A. 10 aa và 11 bộ ba đối mã B. 6 aa và 7 bộ ba đối mã
C. 10 aa và 10 bộ ba đối mã D. 6 aa và 6 bộ ba đối mã
Câu 9: Ở một loài thực vật, gen quy định hình dạng hạt và màu sắc hoa liên kết với nhau, mà hoa tím trội hoàn toàn so với hoa đỏ, hạt dài trội hoàn toàn so với hạt tròn. Cây dị hợp tử về hai tính trạng trên thụ phấn với cây đồng hợp tử trội về màu sắc hoa và đồng hợp tử lặn về hình dạng hạt. kiểu hình ở thế hệ F1 là:
A. Tất cả đều có tím, hạt tròn.
B. Tất cả đều có hạt tròn và một nửa số cây có hoa màu tím.
C. Tất cả đều có hoa mày tím và một nửa có hạt tròn.
D. Một nửa số cây có hoa đỏ, hạt tròn.
Câu 10: Biết AA hoa đỏ, Aa hoa hồng, aa hoa trắng, B cánh kép trội hoàn toàn b cánh đơn. Các cặp gen này nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Nếu màu sắc hoa phân li 1 : 1, tính trạng cánh hoa đồng tính thì số phép lai tối đa cho kết quả trên bằng bao nhiêu?
A. 6 B. 4 C. 12 D. 8

Đánh giá bài viết
1 1.369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối B Xem thêm