Đề thi thử THPT 2021 môn Toán trường chuyên Hạ Long, Quảng Ninh lần 3

Trang 1/7 - Mã đề 101
TRƯỜNG THPT
CHUYÊN HẠ LONG
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN
Th
ời gian l
àm bài:90
phút, không tính th
ời gian phát đề
06 t
rang)
Họ, tên thí sinh: …………………………………………
Số báo danh: …………………………………………….
Mã đề: 101
Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 3.2 2 2
x
x
là:
A.
1;2
. B.
2
2
log ;0 1;
3

.
C.
;1 2; 
. D.
;0 1;
.
Câu 2. Cho hàm số
f x
liên tục trên
2
0
3f x dx
. Tính
1
1
2f x dx
.
A.
0
. B.
6
. C.
3
2
. D.
3
.
Câu 3. Tính tổng các nghiệm của phương trình
2
1 3
3
log 5log 6 0x x
.
A.
3
. B.
36
. C.
1
243
. D.
5
.
Câu 4. Thể tích của khối cầu có bán kính
2R
là:
A.
32
3
. B.
32
. C.
16
. D.
4
.
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho mặt phẳng
: 3 2 0P x y z
. Phương trình mặt
phẳng
đi qua
2; 1;1A
và song song với
P
là:
A.
3 0x y z
. B.
3 0x y z
. C.
3 0x y z
. D.
3 2 0x y z
.
Câu 6. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?
A.
4
x
y
. B.
1
3
logy x
. C.
x
y e
. D.
1
5 1
x
y
.
Câu 7. Đường thẳng
đi qua hai điểm
1;2;3 , 1;3;4A B
có phương trình chính tắc là:
A.
1 2 3
:
2 1 1
x y z
. B.
1 2 3
:
2 1 1
x y z
.
C.
1 2 3
:
2 1 1
x y z
. D.
1 2 3
:
2 1 1
x y z
.
Câu 8. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
A.
4 2
2y x x
. B.
2 4
2y x x
. C.
3 2
3y x x
. D.
3
2y x x
.
Câu 9. Một hình nón có bán kính đáy
2r
và độ dài đường sinh
3l
. Diện tích xung quanh của hình
nón đó bằng:
A.
6
. B.
12
. C.
2
. D.
6
.
O
x
y
Trang 2/7 - Mã đề 101
Câu 10. Cho hàm số
( )f x
liên tục trên
và có
1
2
9f x dx
. Tính tích phân
0
1
3 1I f x dx
.
A.
1
3
. B.
3
. C.
9
. D.
3
.
Câu 11. Với
a
là số thực dương tùy ý,
3
a a
bằng:
A.
3
2
a
. B.
2
3
a
. C.
2
3
a
. D.
4
3
a
.
Câu 12. Gọi
BA,
lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức
iz 31
iw 2
trên mặt phẳng
tọa độ. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
A.
13
. B.
5
. C.
3
. D.
5
.
Câu 13. Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực đại của hàm số đã cho là:
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Câu 14. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
là đường thẳng:
A.
1y
. B.
1y
. C.
1x
. D.
1x
.
Câu 15. nh môđun của số phức
2z i
.
A.
5
. B.
5
. C.
2
. D.
1
.
Câu 16. Ông A dự định sử dụng nh để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp
chiều dài
1m
, chiều rộng
0,5m
chiều cao
0,7 m
(các mối ghép có kích thước không đáng kể). Hỏi
ông A phải cần bao nhiêu
2
m
kính?
A.
2
0,35m
. B.
2
2,6m
. C.
2
3,1m
. D.
2
2,1m
.
Câu 17. Một hộp đựng
9
viên bi trong đó có
4
viên bi đỏ và
5
viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp
3
viên bi. Tìm xác suất để
3
viên bi lấy ra có ít nhất
2
viên bi màu xanh.
A.
25
42
. B.
10
21
. C.
5
14
. D.
5
42
.
Câu 18. Đồ thị của hàm số
3 2
2 13xy x x
đồ thị của hàm số
2
2 13y x x
tất cả bao
nhiêu điểm chung?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 19. Họ nguyên hàm của hàm số
ln 2f x x
là:
A.
2x
e C
. B.
ln 2
2
x
x x C
. C.
lnx x x C
. D.
ln 2x x x C
.
Câu 20. Cho số phức
3 4z i
. Tính giá trị của biểu thức
75
2P z z
z
.
A.
6 8i
. B.
8
. C.
6 8i
. D.
6
.
Câu 21. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
4
là:
A.
16 3
. B.
16 3
3
. C.
8 3
. D.
4 3
.
Câu 22. nh
4 2
dx
x
.
A.
1
ln 4 2
2
x C
. B.
ln 4 2x C
. C.
1
ln 4 2
2
x C
. D.
2ln 4 2x C
.
Trang 3/7 - Mã đề 101
Câu 23. Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
1;0
1;
.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
)1;( 
0;
.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng
1;0
;1
.
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
)1;(
0;1
.
Câu 24. Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có bảng xét dấu đạo hàm
'f x
như sau:
x

1
0
1
2
'
f x
0
||
0
0
Hàm số
f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 25. nh tổng các nghiệm của phương trình
2 1
2 5.2 2 0
x x
.
A.
2
. B.
5
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 26. Gọi
,M m
lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm s
3 2
3 3f x x x
trên đoạn
1;3
. Giá trị
M m
bằng:
A.
8
. B.
2
. C.
4
. D.
6
.
Câu 27. Cho hình chóp tgiác đều
.
S ABCD
cạnh đáy bằng
2a
cạnh bên tạo với đáy một góc
bằng
60
. Chiều cao của hình chóp đều đó bằng:
A.
2a
. B.
6
3
a
. C.
6a
. D.
6
2
a
.
Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho 3 vectơ
)1;2;4(),3;2;1(),0;1;2( cba
và các
mệnh đề sau:
(I)
ba
; (II)
. 5b c
; (III)
a
cùng phương với
c
; (IV)
14b
.
Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt cầu
2 2 2
: 2 4 2 0S x y z x y z
tọa độ
tâm
I
và bán kính
R
là:
A.
1; 2;1I
,
6R
. B.
1;2; 1I
,
6R
.
C.
1;2; 1I
,
6R
. D.
1; 2;1I
,
6R
.
Câu 30. nh tích phân
2
7
0
cos sin dI x x x
bằng cách đặt
cost x
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
7
0
dI t t
. B.
2
7
0
dI t t
. C.
1
7
0
dI t t
. D.
1
7
0
dI t t
.
Câu 31. Với
a
là số thực khác
0
tùy ý,
2
4
log a
bằng:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh lần 3 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đối với các em học sinh lớp 12, việc luyện đề là rất cần thiết để có thể đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Nhằm giúp các em có tài liệu ôn thi hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm