Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 8

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 8
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN TOÁN
Thời gian: 90 phút
Câu 1: Số phức liên hợp của số phức
3 z i
A.
.i 3
B.
3 .i
C.
3 . i
D.
3 . i
Câu 2: Trong không gian
, tâm mặt cầu
2
2 2
( ) : 1 9 S x y z
có tọa độ là
A.
0;1;0 .
B.
0; 1;0 .
C.
0;1;1 .
D.
1;1;0 .
Câu 3: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số
3
3 ? y x x
A.
( 1; 1)P
. B.
( 1; 2)N
. C.
(1;0)M
. D.
( 1;2)Q
.
Câu 4: Diện tích
S
của hình cầu đường kính
r
được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
3
4
S r
. B.
3
2
S r
. C.
2
4
S r
. D.
2
S r
.
Câu 5: Trên khoảng
0;
, họ nguyên hàm của hàm số
1
2
( ) f x x
A.
3
2
3
( )d
2
f x x x C
. B.
1
2
( )
1
d
2
f x x x C
.
C.
3
2
2
( )d
3
f x x x C
. D.
1
2
( )d 2
f x x x C
.
Câu 6: Cho hàm số
( )y f x
có đạo hàm
1 , .
 f x x x x
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình
1
4
2
x
A.
;2 .
B.
; 2 .
C.
2; . 
D.
2; .
Câu 8: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy
4B
và chiều cao
. Th tích của khối lăng trụ đã cho
bằng
A. 42. B. 8. C. 24. D. 56.
Câu 9: Tập xác định của hàm số
log 2
x
y
A.
. B.
\{0}
. C.
0;
. D.
0; \ 1 .
Câu 10: Nghiệm của phương trình
3 5
x
là:
A.
3
log 5x
. B.
5
log 3x
. C.
3
5
x
. D.
5
3
x
.
Câu 11: Nếu
5
2
( )d 3f x x
5
2
( )d 2
g x x
thì
5
2
( ) 2 d
f x g x x
bằng
A. 5. B.
5
. C. 7. D. 3.
Câu 12: Cho số phức
3 2z i
, khi đó
3z
bằng
A.
9 6 i
. B.
6 4i
. C.
3 4i
. D.
6 4i
.
Câu 13: Trong không gian
, mặt phẳng
( ) : 2 3 5 0 P x y z
có một vectơ pháp tuyến là
A.
4
( 1;2; 3)n
. B.
3
(1;2;3)n
. C.
2
(2; 3;4)n
. D.
1
(2;3;4)n
.
Câu 14: Trong không gian
, cho vectơ
1;2;1 .u
Độ dài của vectơ
u
bằng
A.
6.u
B.
3.u
C.
3.u
D.
6.u
Câu 15: Trên mặt phẳng tọa độ, cho số phức
1 3 . z i
Tọa độ điểm biểu diễn số phức
z
trên mặt phẳng
tọa độ là
A.
1;3 .
B.
3;1 .
C.
3; 1 .
D.
1; 3 .
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 16: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
là đường thẳng có phương trình:
A.
. B.
1x
. C.
1x
. D.
2x
.
Câu 17: Với mọi số thực
a
dương,
2
log
2
a
bằng
A.
2
2log a
. B.
2
log 1a
. C.
2
log 1a
. D.
2
log 2a
.
Câu 18: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
4 2
2 2y x x
. B.
4 2
2 2y x x
. C.
3 2
3 2y x x
. D.
3 2
3 2y x x
.
Câu 19: Trong không gian
, đường thẳng nào dưới đây đi qua điểm
1; 2;1M
?
A.
2
1 2 1
:
2 1 3
x y z
d
. B.
3
1 2 1
:
2 3 1
x y z
d
.
C.
4
1 2 1
:
2 1 3
x y z
d
. D.
1
1 2 1
:
2 3 1
x y z
d
.
Câu 20: Số hoán vị của một tập hợp gồm 5 phần tử là
A.
5!
. B.
2
5
. C.
5
5
. D.
5
5
C
.
Câu 21: Cho hình lập phương có cạnh bằng 2. Tổng diện tích các mặt của hình lập phương đó bằng
A.
16
. B.
12
. C.
4
. D.
24
.
Câu 22: Trên khoảng
(0; )
, đạo hàm của hàm số
ln3y x
là:
A.
1
ln3
y
x
. B.
1
y
x
. C.
1
3
y
x
. D.
3
y
x
.
Câu 23: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau:
x

2
0
2

f x
0
0
0
f x

2
1
1

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;1 .
B.
( ; 2)
. C.
. D.
2;0 .
Câu 24: Chiều cao
h
của khối nón có thể tích
V
và bán kính đáy
r
A.
2
3
V
h
r
. B.
3
V
h
r
. C.
2
V
h
r
. D.
V
h
r
.
Câu 25: Nếu
5
2
( )d 3
f x x
thì
5
2
2 ( )d
f x x
bằng
A. 6. B. 3. C. 18. D. 2.
Câu 26: Trong các dãy số
( )
n
u
sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?
A.
2
n
n
u
. B.
1
n
u
n
. C.
3
n
u n
. D.
2 1
n
n
u
.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 27: Họ nguyên hàm của hàm số
2
1
cos
sin
f x x
x
A.
sin cot x x C
. B.
sin cot x x C
. C.
sin cot x x C
. D.
sin cot x x C
.
Câu 28: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ sau:
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
2
.
Câu 29: Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có đồ thị như hình vẽ bên dưới:
Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên
2;0
bằng
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
2
.
Câu 30: Hàm số
f x
có đạo hàm
3
1 ,f x x x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1; 
. B.
1;1
. C.
0;1
. D.
;0
.
Câu 31: Cho
a
b
là hai số thực dương thỏa mãn
4
16a b
. Giá trị của
2 2
4log loga b
bằng
A.
4
. B.
2
. C.
16
. D.
8
.
Câu 32: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác vuông tại
, 3 , 3 ,B AB a BC a SA
vuông góc với
mặt phẳng đáy và
2SA a
(tham khảo hình vẽ).
Góc giữa đường thẳng
SC
và mặt phẳng đáy bằng
A.
60 .
B.
45 .
C.
30 .
D.
90 .
Câu 33: Cho
55
16
d
ln 2 ln 5 ln11
9
x
a b c
x x
, với
, ,a b c
các số hữu tỉ. Khẳng định nào dưới đây
đúng?
A.
. a b c
B.
. a b c
C.
3 . a b c
D.
3 . a b c

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 8

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 8 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 8 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Nội dung đề thi được biên soạn bám sát với đề minh họa năm nay.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 8. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 208
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm