Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề 109
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Đề gồm 05 trang
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 KHỐI 12
NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề 109
Họ, tên thí sinh:............................................................... SBD....................................................
Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, biên độ dao động của vật là
A. 6m. B. 4m. C. 6cm. D. 4cm.
Câu 2: Đặt điện áp
(t: giây) vào hai đầu một tụ điện có điện dung
Dung kháng của tụ điện là
A. 150Ω B. 200 Ω C. 67 Ω D. 300 Ω
Câu 3: Công tơ điện là dụng cụ điện dùng để đo
A. điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. lượng điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong một thời gian nhất định.
C. công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch.
D. cường độ dòng điện qua đoạn mạch
Câu 4: Một con lắc lò xo có m = 100 g, dao động điều hoà với chu kì T = 2 s, năng lượng dao động
E = 2.10
-4
J. Lấy π
2
= 10. Biên độ dao động và vận tốc cực đại của vật là
:
A. A = 20 cm ; V
max
= 20π cm/s. B. A = 0,4 cm ; V
max
= 0,4π cm/s.
C. A = 4 cm ; V
max
= 4π cm/s. D. A = 2 cm ; V
max
= 2π cm/s.
Câu 5: Trong mạch dao động LC (lí tưởng), nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q
0
và dòng điện trong
mạch cực đại I
0
thì năng lượng điện trường biến thiên với tần số:
A. f = I
0
/(πQ
0
). B. f = 2πI
0
/Q
0
. C. f = I
0
/(2πQ
0
). D. f = I
0
/(4πQ
0
).
Câu 6: Mt con lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = (m/s
2
) vi chu k T = 1s.
Chiu dài l ca con lắc đơn đó là
A. 100cm. B. 62,5cm. C. 25cm. D. 80cm.
Câu 7: Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng chỉ hút
nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó ?
A. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là một thanh nam châm và một thanh sắt.
B. Một thanh là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt.
C. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là hai thanh sắt.
D. Đó là hai thanh nam châm.
Câu 8: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Sóng điện từ truyền đuợc trong chân không
B. Sóng điện từ mang năng luợng
C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ
D. Sóng điện từ là sóng dọc
Câu 9: Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (xv < 0), khi đó:
A. Vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm
B. Vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng
C. Vật đang chuyển động chậm dần về biên
D. Vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương
0
u U cos100 t
4
2.10
C F .
3
2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 109
Câu 10: Đặt lần lượt điện áp u = U cos ωt (V) vào bốn đoạn mạch khác nhau có các RLC nối tiếp
(cuộn dây thuần cảm) ta được kết quả dưới đây
Đoạn mạch
Điện trở R (Ω )
Hệ số công suất
1
50
0,6
2
100
0,8
3
80
0,7
4
120
0,9
Đoạn mạch tiêu thụ công suất lớn nhất là mạch số
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 11: Một mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp(cuộn dây thuần cảm)có R = 100 Ω, L = 1/π H,
C = 10
-4
/2π F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Độ lệch pha
giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch là:
A. π/4 rad B. 3π/4 rad C. -3π/4 rad D. -π/4 rad
Câu 12: Hình dưới đây mô tả một sóng dừng trên sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa nút
M và nút P, K là một điểm nằm giữa nút Q và nút N.
Kết luận nào sau đây là đúng?
A. H và K dao động cùng pha với nhau. B. H và K dao động lệch pha nhau góc π/2.
C. H và K dao động lệch pha nhau góc π/5. D. H và K dao động ngược pha với nhau.
Câu 13: Một sóng tần số 20Hz, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng 80cm/s. Bước sóng
của sóng đó là
A. 4cm. B. 0,25cm. C. 4m. D. 0,25m.
Câu 14: Một máy phát điện xoay chiều một pha rôto có 2 cặp cực. Để tần số dòng điện phát ra là 50 (Hz)
thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?
A. 1000(vòng/phút). B. 500(vòng/phút). C. 80(vòng/phút). D. 1500(vòng/phút).
Câu 15: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:
A. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào dao động.
B. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.
C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ.
D. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc?
A. Dùng anốt bằng bạc. B. Dùng huy chương làm catốt.
C. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. D. Dùng muối AgNO
3.
Câu 17: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L, tụ có C = 1,25 . Dao động điện từ trong mạch
có tần số góc = 4000 (rad/s), cường độ dòng điện cực đại trong mạch . Năng lượng điện từ
trong mạch là
A. J. B. 4. J. C. mJ. D. mJ.
Câu 18: Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối
với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều,
một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế V có giá trị nhỏ nhất
khi K ở chốt nào sau đây
A. chốt m B. chốt n C. chốt p D. chốt q
2
F
0
I 40mA
3
4.10
2
10
3
4.10
2
4.10
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 109
Câu 19: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có
gia tốc trọng trường g. Tần số dao động riêng của con lắc đó là
A. f = 2 π
. B. f = . C. f = 2 π
. D. f = .
Câu 20: Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 , khi
A. đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần. B. đoạn mạch có điện trở thuần bằng không.
C. đoạn mạch không có tụ điện. D. đoạn mạch không có cuộn cảm.
Câu 21: Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có:
A. hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.
B. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ gặp nhau.
C. hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng pha, cùng tần số gặp nhau.
D. hai sóng chuyển động ngược chiều nhau.
Câu 22: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có
thể nhìn vật ở vô cực mà không cần phải điều tiết:
A. 0,5 dp. B. 0,5 dp. C. -2 dp. D. 2 dp.
Câu 23: Đài phát thanh – truyền hình Bắc Ninh có trụ sở tại thành phố Bắc Ninh. Xét một sóng điện từ
truyền theo phương ngang từ đài về phía Nam. Gọi B
0
và E
0
lần lượt là độ lớn cực đại của véc-tơ cảm
ứng từ và véc-tơ cường độ điện trường trong sóng điện từ này. Vào thời điểm t nào đó, tại một điểm M
trên phương truyền đang xét, véc-tơ cảm ứng từ hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn là B
0
/2. Khi đó
véc-tơ cường độ điện trường có độ lớn là
A. và hướng sang phía Tây. B.
và hướng sang phía Đông.
C. và hướng sang phía Đông. D.
và hướng sang phía Tây.
Câu 24: Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước tại hai điểm A và B cách
nhau l = 4 cm. Âm thoa rung với tần số f = 400 Hz, vận tốc truyền trên mặt nước v = 1,6 m/s.Giữa hai
điểm A và B có bao nhiêu gợn sóng, trong đó có bao nhiêu điểm đứng yên?
A. 29 gợn, 30 điểm đứng yên. B. 9 gợn, 10 điểm đứng yên.
C. 19 gợn, 20 điểm đứng yên. D. 10 gợn, 11 điểm đứng yên.
Câu 25: Cho đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp xoay chiều như hình vẽ.
Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ điện
C=1/(2π)mF mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây L và hai đầu tụ điện bằng nhau
và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là
A. 360W B. 560W C. 180W D. 720W
g
l
2
1
g
l
l
g
2
1
l
g
0
2
E
0
2
E
0
3
2
E
0
3
2
E
u(V)
t(ms)
120
0
12,5
2,5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và gửi tới bạn đọc. Đề thi được xây dựng giống với hình thức đề thi THPT Quốc gia năm 2019. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh là đề thi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12. Cấu trúc đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm đề 50 phút và có kèm theo đáp án. Đề thi tổng hợp toàn bộ kiến thức môn Vật lý lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn thi môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số môn học khác như môn Toán lớp 12, Tiếng Anh lớp 12, Hóa Học lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 999
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm