Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT XOAY
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPTQG
NĂM HỌC 2017 2018
Môn thi: ĐỊA LỚP 12
đ thi
140
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
SBD:………………………………..
Câu 1: Thiên nhiên nước ta khác hẳn với các nước cùng độ Tây Á, Bắc Phi nhờ
A. Việt Nam nằm vị trí tiếp giáp của nhiều hệ thống tự nhiên.
B. Việt Nam nằm trung tâm vùng Đông Nam Á.
C. Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến
D. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới m gió mùa.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 23, ba cửa khẩu quan trọng nằm trên biên giới Việt -
Trung
A. Lào Cai, Móng Cái, Lao Bảo. B. Lạng Sơn, Lào Cai, Mộc i.
C. Tây Trang, Lạng Son, Móng Cái. D. Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai.
Câu 3: Đặc điểm nào không phải đặc điểm của địa hình đồi núi của nước ta?
A. Địa hình thấp dưới 1000 m chiếm 85% diện tích lãnh thổ.
B. Địa hình thấp dưới 500 m chiếm 70% diện tích lãnh thổ.
C. Địa hình núi cao chiếm phần lớn diện ch lãnh thổ.
D. Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.
Câu 4: Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta
A. thềm lục địa mở rộng hai đầu thu hẹp giữa.
B. diện tích lớn gần 3,5 triệu km
2
.
C. biển kín với các hải lưu chạy khép n.
D. nóng, ẩm chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Câu 5: Dựa vào biểu đồ
Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?
A. Chế độ mưa của Nội thành phố Hồ Chí Minh đều sự phân mùa.
B. Sự phân mùa trong chế độ mưa của Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Nhiệt độ trung bình năm Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Nội.
D. Nội biên độ nhiệt năm lớn, Thành phố Hồ Chí Minh biên độ nhiệt năm nhỏ.
Câu 6: “Địa thế cao hai đầu, thấp giữa, chạy theo hướng tây bắc - đông nam”. Đó đặc điểm núi của
vùng:
A. Tây Bắc. B. Đông Bắc. C. Trường Sơn Bắc. D. Trường Sơn Nam.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 7: Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đưa dàn khoan 981 đến vùng biển cách đảo Sơn khoảng 120 hải
về phía đông đã xâm phạm vùng biển o của nước ta:
A. Nội thủy B. nh hải C. Đặc quyền kinh tế D. Tiếp giáp lãnh hải
Câu 8: Mục tiêu tổng quát của ASEAN
A. Đoàn kết hợp tác một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển
B. Xây dựng ĐNA thành một khu vực hòa nh, ổn định nền kinh tế, văn hóa, hội phát triển.
C. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến quan hệ giữa ASEAN với các nước.
D. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục tiến bộ hội của các nước thành viên.
Câu 9: Lãnh hải Việt Nam
A. vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển chiều rộng 12 hải tính từ đường cơ sở.
B. vùng biển nuớc ta đặc quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng vẫn để nuớc ngoài tự do ng hải.
C. vùng biển tiếp giáp với đất liền nằm phía trong đường sở.
D. vùng biển đuợc quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền quốc gia trên biển.
Câu 10: Cho bảng số liệu:
Lượng mưa lưu lượng nước sông Hồng tại trạm Sơn Tây (Hà Nội).
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Tổng lưu lượng nước sông Hồng nhỏ.
B. Sự phân hóa chế độ nước sông Hồng khá u sắc.
C. Chế độ nước sông Hồng thất thường, mùa lệch dần về thu đông.
D. Sự phân mùa của chế độ nước không phụ thuộc vào sự phân mùa của chế độ mưa.
Câu 11: Địa hình vùng đồi trung du bán bình nguyên của nước ta thể hiện nhất ở:
A. Trên các cao nguyên xếp tầng sườn phía tây của Tây Nguyên.
B. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Nam Đông Nam Bộ.
C. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Bắc vùng thấp Tây Nguyên.
D. Rìa đồng bằng sông Hồng Đông Nam Bộ.
Câu 12: Đất Feralit nước ta thường bị chua
A. sự tích tụ nhiều Fe
2
O
3
.
B. quá trình phong hoá diễn ra với cuòng độ mạnh
C. mưa nhiều rửa trôi hết các chất badơ dễ tan.
D. sự tích tụ nhiều Al
2
O
3
.
Câu 13: Nguyên nhân đỉnh mưa của nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam do
A. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới gió mùa Đông Bắc.
B. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới o.
C. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới gió mùa Tây Nam.
D. hoạt động của bão gió mùa Đông Bắc.
Câu 14: Đi từ tây sang đông của miền Bắc nuớc ta lần lượt gặp các cánh cung
A. Bắc Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Đông Triều
B. Ngân Sơn, Đông Triều, Sông Gâm, Bắc Sơn.
C. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
D. Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm.
Câu 15: sao cùng một độ nhưng nhiệt độ trung bình năm của Nha Trang lại cao hơn Đà Lạt
A. Do Nha Trang nằm gần biển
B. Do Nha Trang độ cao địa hình thấp hơn Đà Lạt
C. Do Nha Trang chịu ảnh hưởng mạnh của giớ font Tây Nam
D. Do Nha Trang chịu ảnh hưởng của gió n phong bắc bán cầu
Tháng
I
II
III
Lượng mưa
(mm)
19,5
25,6
34,5
Lưu lượng
(m
3
/s)
1318
1100
914
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 16: Nguyên nhân gây mưa lớn o dài cho các vùng đón gió Nam Bộ Tây Nguyên vào giữa
cuối mùa hạ do hoạt động của
A. gió Đông Bắc xuất phát từ áp cao Xibia
B. gió mùa Tây Nam xuất phát t áp cao cận chí tuyến nửa cầu Nam
C. gió mùa Tây Nam xuất phát từ vịnh Ben gan
D. gió tín phong xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Bắc
Câu 17: Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa
A. 23
0
23’B - 8
0
34’B 102
0
09’Đ - 109
0
20’Đ.
B. 23
0
23’B - 8
0
30’B 102
0
09’Đ - 109
0
24’Đ.
C. 23
0
20’B - 8
0
30’B 102
0
09’Đ - 109
0
24’Đ.
D. 23
0
23’B - 8
0
34’B 102
0
09’Đ - 109
0
24’Đ.
Câu 18: Nhận xét không đúng về đặc điểm miền Đông Trung Quốc
A. dân tập trung đông đúc, nông nghiệp trù phú.
B. từ bắc xuống nam khí hậu chuyển từ ôn đới gió mùa sang cận nhiệt đới gió mùa.
C. nghèo khoáng sản, chỉ than đá đáng kể
D. các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa mầu mỡ.
Câu 19: đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi
A. khối khí từ lục địa Trung Hoa đi thẳng vào nước ta sau khi vượt qua núi biên giới
B. khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương mạnh lên vượt qua các dãy núi Tây Bắc.
C. áp thấp Bắc Bộ khơi sâu tạo sức hút mạnh gió mùa tây nam.
D. khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương vượt qua dãy Trường Sơn vào nước ta.
Câu 20: Hướng núi tây bắc - đông nam là hướng núi chủ yếu của vùng núi
A. Trường Sơn Nam. B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc Trường Sơn Nam. D. Tây Bắc Trường Sơn Bắc.
Câu 21: Cho bảng số liệu:
DIỆN CH SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Vùng
Diện tích (nghìn ha)
Sản lượng (nghìn tấn)
2000
2014
2000
2014
Đồng bằng sông Hồng
1212,6
1079,6
6586,6
6548,5
Đồng bằng sông Cửu Long
3945,8
4249,5
16702,7
25245,6
Cả nước
7666,3
7816,2
32529,5
44974,6
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)
Theo bảng số liệu trên, năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2014
A. 60,7 tạ/ha B. 59,4 tạ/ha C. 6,1 tạ/ha D. 57,5 tạ/ha
Câu 22: Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta?
A. nhiều loài cây gỗ quý hiếm.
B. Hệ sinh thái rừng ngập mặn vốn có diện tích lớn thứ hai thế giới.
C. Cho năng suất sinh học cao.
D. Phân bố ven biển
Câu 23: Hai bể trầm tích trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta
A. Cửu Long Sông Hồng. B. Nam Côn Sơn Thổ Chu - Lai.
C. Nam Côn Sơn Cửu Long. D. Sông Hồng Trung Bộ.
Câu 24: Nguồn vốn đầu từ nước ngoài o la tinh giảm mạnh trong thời kỳ 1985-2004 do
A. chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo B. thiên tai xảy ra nhiều, kinh tế suy thoái
C. tình hình chính trị không ổn định D. chính sách thu hút đầu không phù hợp
Câu 25: "Một người Đan Mạch có thể làm việc mọi nơi trên nước Pháp như người Pháp" biểu hiện
của bốn mặt tự do lưu thông nào?
A. tự do lưu thông hàng hóa. B. tự do lưu thông dịch vụ.
C. tự do lưu thông tiền vốn. D. tự do di chuyển.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm