Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Quốc Học Huế (Lần 1)

S GD & ĐT THỪA THIÊN HU
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUC HC HU
ĐỀ THI THỬ THPT QUC GIA LN 1
Môn: ĐỊA LÝ
Năm học: 2017- 2018
Thi gian làm bà: 60 phút
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng với thiên nhiên nước ta?
A. Cnh quan thiên nhiên tiêu biu phn lãnh th phía Bắc là đới rng nhiệt đới gió mùa.
B. Mỗi năm các đồng bằng nước ta ln ra biển hàng trăm mét.
C. Đất ch yếu đai ôn đới gió mùa trên núi là đất mùn thô.
D. Đất phù sa chiếm gn 24% din tích c nước.
Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hin nay?
A. T l thiếu vic làm nông thôn thấp hơn thành thị.
B. Tốc độ tăng nguồn lao động cao hơn tốc độ tăng dân số.
C. T l tht nghip thành th cao hơn nông thôn.
D. Năng suất lao động thp do chất lượng nguồn lao động chưa được ci thin
Câu 3: Dựa vào Atlat Địa Vit Nam trang 9 kiến thức đã học cho biết vùng lượng
mưa thấp nhất nước ta là vùng nào và cho biết nguyên nhân ti sao?
A. Thung lũng thượng ngun sông (nam Tây Bc) , do khut gió, xa biển phơn y
nam.
B. Ninh Thun- Bình Thuận, do địa hình song song với hướng gió ảnh hưởng ca dòng
bin lnh hoạt động mnh
C. ng Xén (Ngh An) do khut gió, xa bin và chịu tác động của phơn tay nam khô nóng.
D. Thung lũng sông Ba (sông Đà Rằng), do khut gió và xa bin
Câu 4: Ý nào sau đây không còn chính xác với đặc điểm dân cư nước ta hin nay?
A. T s gii tính khi sinh mất cân đối, nam nhiều hơn nữ.
B. Dân s đang có sự biến đổi nhanh v cơ cấu nhóm tui
C. Cơ cấu dân s tr, tốc độ tăng ngày càng nhanh gây bùng nổ dân s
D. Dân cư phân bố chưa hợp lí giữa đồng bng và min núi
Câu 5: Da vào yếu t nào min khí hậu phía Nam phân thành 2 mùa mưa, khô?
A. Chế độ nhit B. Chế độ mưa.
C. Chế độ bc x Mt Tri. D. Chuyn động biu kiến ca Mt Tri
Câu 6: Gii pháp phù hp nhất để gii quyết vấn đề tht nghip thiếu vic làm nước ta
A. kim soát tốc độ tăng dân số đi đôi đẩy mnh phát trin kinh tế và phân b hợp lí dân cư.
B. nâng cao chất lượng nguồn lao động và giảm gia tăng dân số xung mc thp.
C. giảm gia tăng dân số, tăng cường xut khẩu lao động và đẩy mạnh đô thị hóa.
D. đẩy mnh công nghip hóa- hiện đại hóa và xut khẩu lao động.
Câu 7: Dựa vào Atlat Địa Vit Nam trang 15 cho biết thành ph nào sau đây không
mật độ dân s quá 2000 người/km
2
?
A. Biên Hòa B. Hi Phòng.
C. Hà Ni. D. Thành ph H Chí Minh.
Câu 8: Cho bng s liu
S dân thành th và t l dân thành th của nước ta qua các năm
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
S dân thành th (triệu người)
22,33 23,04
23,75
24,67
25,46
26,22
T l dân thành th (%)
27,10 27,66
28,20
28,99
29,60
30,17
Nhận xét nào sau đây là chính xác nhất?
A. Dân s nông thôn tăng nhưng đang giảm đi trong cơ cấu.
B. Dân s thành th tăng nhưng đang giảm đi trong cơ cấu.
C. Dân s nông thôn giảm nhưng đang tăng lên trong cơ cấu.
D. Dân s thành th tăng, dân số nông thôn gim.
Câu 9: Ba đỉnh núi cao nht của nước ta được sp xếp theo th t độ cao gim dn là
A. Pusilung, Phanxipăng, Puxailaileng B. Phanxipăng, Puxailaileng, Pusilung.
C. Phanxipăng, Pusilung, Puxailaileng. D. Puxailaileng, Pusilung, Phanxipăng.
Câu 10: Dãy núi nào nước ta có thiên nhiên phân hoá đủ ba đai cao?
A. Cánh cung Ngân Sơn B. Hoàng Liên Sơn.
C. Phanxipăng. D. Trường Sơn.
Câu 11: Dựa vào Atlat Địa Lí Vit Nam trang 15, 16 và kiến thức đã học cho biết nhận định
nào sau đây chính xác nhất?
A. Có nhiu thành phn dân tộc, trong đó người thiu s ch sng các khu vc min núi.
B. cấu dân s đang trong thời “cơ cấu dân s vàng” với t l gii tính nam nhiều hơn
n.
C. Dân phân bố không đu, tp trung ch yếu đồng bằng, trong đó đồng bng sông
Hng có mật độ cao nht và nhiều đô thị ln nht
D. T l thành th có s biến động theo thời gian và nước ta hin có trên 800 đô thị.
Câu 12: Vùng tri ca mt quc gia có ch quyền được quy định như thế nào?
A. Bao gm toàn b không gian trên đất liền ra đến hết ranh gii ngoài ca thm lục địa.
B. Bao gm toàn b không gian trên đất liền ra đến hết ranh gii của vùng đặc quyn kinh tế
và không gian trên các đảo.
C. Bao gm toàn b không gian trên đất liền và không gian trên các đảo.
D. Bao gm toàn b không gian trên đt liền ra đến hết ranh gii ngoài ca lãnh hi không
gian trên các đảo.
Câu 13: Cho bng s liu sau
ợng mưa (mm) của Hà Ni và Tp. H Chí Minh
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
10,6
26,2
43,8
90,1
188,5
230,9
288,2
318,0
265,4
130,7
4,4
23,4
13,8
4,1
10,5
50,4
215,4
311,7
293,7
269,8
327,1
26,7
116,5
48,3
Nguyên nhân nào làm Hà Nội có mưa cực đại vào tháng 8, Thành ph H Chí Minh mưa cực
đại vào tháng 9?
A. Tháng 8 di hi t nhiệt đới vt ngang Hà Ni, tháng 9 hoạt động mnh ca gió mùa Tây
Nam Thành ph H Chí Minh.
B. Hoạt động mnh của gió mùa Đông Nam và ảnh hưởng ca bão 2 địa điểm trên.
C. Mt trời lên thiên đỉnh c 2 địa điểm trên và ảnh hưởng ca bão.
D. Hoạt động mnh ca bão vào tháng 8 Ni, gió Tín Phong hoạt động mnh Thành
ph H Chí Minh vào tháng 9.
Câu 14: min khí hu phía Bc, vào mùa đông xuất hin nhng ngày có thi tiết nng, m.
Kiu thi tiết này được đem lại bi
A. gió phơn Tây Nam khô nóng.
B. gió Tín Phong Bc Bán Cu.
C. gió mùa Đông Nam.
D. gió mùa đông qua biển biến tính tr nên nóng m.
Câu 15: Vùng biển mà nước ta có ch quyn hoàn toàn v kinh tế nhưng các nước khác được
đặt ông dn du, dây cáp ngm, tàu thuyền, y bay nước ngoài được t do hoạt động hàng
hi và hàng không theo lut bin 1982 là
A. vùng lãnh hi. B. thm lục địa.
C. vùng bin và vùng tri trên bin. D. vùng đặc quyn kinh tế.
Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không phải của địa hình Đồng bng sông Cu Long?
A. Nhiu bãi bi ven sông.
B. Nhiều đầm lầy, ô trũng ngập nước.
C. Ngoài cùng là cồn cát, đầm phá, giữa là vùng đất trũng, trong cùng là đồng bng.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Quốc Học Huế (Lần 1), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Quốc Học Huế (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 748
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm