Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 1)

Trang 1
S GD & ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN
Đ THI KHO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HC 2017 2018
Môn: ĐỊA LÍ
Thi gian lm bi: 50 phút, không k thi
gian phát đề
Câu 1: Ngp lt nghiêm trng nht Đồng bng sông Hng là do
A. do mưa lũ và triều cường
B. mức độ đô thị hóa cao, diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các h thng sông ln.
C. mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn v.
D. mức độ đô thị hóa cao, diện mưa bão rộng, triều cường
Câu 2: Rêu v địa y ph kín thân cây, cành cây đặc điểm sinh vt độ cao nào vùng núi
nước ta?
A. 1000m - 1600m B. trên 2600m
C. 900 - 1000m D. 1600m - 1700m đến 2600m
Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng với s phân b dân cư nước ta?
A. Dân cư tập trung ch yếu min núi
B. Dân cư tập trung ch yếu thành th
C. Dân cư tập trung đông ở đồng bng
D. Dân cư thưa thớt đồng bng
Câu 4: Quá trình chính trong s hình thành và biến đổi địa hình nước ta là
A. bóc mòn - xâm thc B. xâm thc
C. xâm thc - bi t D. bi t
Câu 5: Trình độ đô thị hóa nước ta thp th hin rõ nht
A. quy mô đô thị nh
B. t l dân thành th thấp hơn mức trung bình.
C. nhiều đô thị mang chức năng hành chính
D. cơ sở h tầng đô thị còn mức độ thp
Câu 6: Ngành nào sau đây không được chú trng phát trin trong chính sách công nghip
mi ca Trung Quc?
A. Đin t B. Hóa du C. Luyn kim D. Chế to máy
Câu 7: Sông ngòi nước ta có thy chế theo mùa là h qu ca chế độ
A. mưa mùa B. sinh vt C. gió mùa D. đất đai
Trang 2
Câu 8: Du m ca Liên Bang Nga tp trung nhiu
A. cao nguyên Trung Xi-bia B. đồng bng Tây Xi-bia
C. đồng bằng Đông Âu D. ven Bắc Băng Dương
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hu phn lãnh th phía Nam nước ta?
A. Tính cht cận xích đạo gió mùa. B. Nóng quanh năm
C. Có hai mùa mưa và khô rõ rt D. Rng cận xích đạo gió mùa
Câu 10: Dân cư phân bố chưa hợp lí gây hu qu
A. làm ảnh hưởng lớn đến vic s dụng lao động và khai thác tài nguyên
B. t l tht nghip thành th cao
C. khu vực đồng bng khai thác tài nguyên quá mc, min núi thiếu lao động
D. nơi thừa lao động, nơi thiếu lao động
Câu 11: Việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hi ln nước ta vì
A. kinh tế chm phát trin, vic làm ít.
B. tình trng tht nghip, thiếu vic làm còn gay gt.
C. nhu cu vic làm cao
D. đào tạo lao động còn nhiu bt cập, lao động chưa đáp ứng yêu cu.
Câu 12: T trng khu vc nông- lâm- ngư nghiệp trong GDP các nước đang phát triển cao
hơn các nước phát trin là do
A. S lao động trong nông lâm ngư nghiệp nhiều hơn
B. Sn xuất nông lâm ngư nghiệp được chú trng phát trin
C. Trình độ công nghip hóa thấp hơn
D. Có điều kin t nhiên để phát triển nông lâm ngư nghiệp
Câu 13: : Kiểu địa hình nào sau đây không thuộc Mĩ La-tinh?
A. Dãy An-đet B. Bồn địa Sat.
C. Đồng bng Amadôn D. Sơn nguyên Guy-an
Câu 14: Cho bng s liu:
S DÂN NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾN 2012
(Nghìn ngưi)
Năm Tng s Nam N
2000 77.631 38.165 39.466
2006 83.313 41.000 42.313
2008 85.122 41.958 43.164
2010 86.928 42.991 43.937
Trang 3
2012 88.809 43.908 44.901
Ngun: Niêm giám thng kê 2015.
Nhận xét đúng nhất là
A. T l n ngày càng tăng qua các năm.
B. T s giới tính có xu hướng tăng lên qua các năm
C. T s giới tính có xu hướng giảm qua các năm
D. T l nam lớn hơn tỉ l n
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Vit Nam trang 19, chiếm t trng t cao xung thp lần lượt là
A. trng trọt, chăn nuôi, dịch v nông nghip
B. dch v nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trt
C. chăn nuôi, trồng trt, dch v nông nghip
D. chăn nuôi, dịch v nông nghip, trng trt
Câu 16: Din tích trng lúa ca Nht Bn ngày càng gim, không phi do
A. mc tiêu th lúa gạo trên đầu người gim
B. khí hu cn nhiệt và ôn đới ít thích hp
C. mt phn din tích dành cho quần cư
D. din tích dành cho trồng cây khác tăng lên.
Câu 17: Cơ cấu dân s c ta hiện nay có đặc điểm là
A. cơ cấu dân s đang chuyển tiếp t tr sang già
B. cơ cấu dân s tr
C. dân s còn tăng nhanh, cơ cấu tr
D. dân s còn tăng nhanh
Câu 18: Nn nhit m cao, khí hậu phân mùa đã tác động đến sn xut nông nghip biu hin
đặc điểm
A. s phân mùa khí hu
B. tính thất thường ca các yếu t thi tiết và khí hu nh hưởng đến nông nghip
C. tính mùa v ca sn xut
D. ợng mưa theo mùa
Câu 19: Cho biểu đồ
CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VC KINH T GIAI ĐOẠN 2000-2013 (%)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 1), hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm