Đề thi thử THPT Quốc Gia môn GDCD năm 2020

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MÔN : GDCD LỚP 12
đề thi
896
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Nếu bắt gặp một bạn đổ rác không đúng i quy định trong nhà trường, em sẽ chọn cách
ứng xử o sau đây ?
A. Nhắc nhở, góp ý hướng dẫn bạn đổ rác đúng nơi quy định
B. Không quan m đó việc của nhà trường
C. Thông báo với thầy giáo để thầy phạt
D. Báo với công an
Câu 2: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với cách những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất,
kinh doanh một trong những
A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. B. mục đích của cạnh tranh.
C. tính chất của cạnh tranh. D. tính hai mặt của cạnh tranh.
Câu 3: liệu sản xuất được chia thành những loại nào?
A. Công cụ lao động, hệ thống nh chứa, kết cấu hạ tầng.
B. Công c lao động, công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa.
C. Công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng.
D. C a, c đều đúng.
Câu 4: Tại trường trung học phổ thông A rất nhiều học sinh người dân tộc thiểu số theo học.
Trong các buổi biểu diễn văn nghệ của nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường khuyến khích các
em hát múa các tiết mục về dân tộc mình. Việc làm của Ban giám hiệu nhà trường nhằm:
A. Duy trì phát huy n hóa các dân tộc, tạo ra sự bình đẳng về văn hóa giữa các n tộc.
B. Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.
C. Tạo ra sự đa dạng trong các buổi biểu diễn văn nghệ của nhà trường.
D. Phát hiện năng khiếu của học sinh người n tộc.
Câu 5: Nơi em một số người hoạt động tín dị đoan như sau: bói toán, lên đồng, xóc thẻ,
cúng ma, trừ tà, phù phép. Việc m đó vi phạm chính sách nào dưới đây?
A. Chính sách giáo dục văn hóa B. Chính ch dân số
C. Chính sách an ninh quốc phòng D. Chính sách văn hóa
Câu 6: Giá trị hội của hàng hóa được xác định bởi
A. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
B. Thời gian lao động biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
C. Thời gian lao động biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
D. Thời gian lao động hội cần thiết.
Câu 7: Các nhân, tổ chức chủ động làm những pháp luật cho phép làm nh thức
A. áp dụng pháp luật. B. sử dụng pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. tuân thủ pháp luật.
Câu 8: Sự gia tăng nhanh của dân số một trong các nguyên nhân m cho đất nước phát triển
ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 4 trang, 40 câu trắc nghiệm
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. không liên tục. B. không ổn định. C. không hiệu quả. D. không bền vững.
Câu 9: Điền vào chỗ trống: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành ................................
nhà nước đại diện.
A. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân
B. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền
C. phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân
D. phù hợp với quy phạm đạo đức
Câu 10: Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền nghĩa vụ của công
dân phụ thuộc vào
A. kh năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người.
B. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi người.
C. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người.
D. độ tuổi, hoàn cảnh, trách nhiệm mỗi người.
Câu 11: Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguồn cung
không đáp ứng đủ thì sẽ xảy ra tình trạng dưới đây?
A. Giá cả ổn định B. Giá vật liệu xây dựng tăng
C. Giá vật liệu xây dựng giảm D. Thị trường bão hòa
Câu 12: Bình đẳng trong lao động không bao gồm những nội dung nào dưới đây ?
A. Bình đẳng trong việc tổ chức lao động.
B. Bình đẳng giữa lao động nam lao động nữ.
C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
Câu 13: Điều 105 Luật Hôn nhân gia đình hiện hành quy định “Anh, chị, em quyền, nghĩa
vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ” một trong những biểu hiện của
quyền bình đẳng nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân gia đình ?
A. Bình đẳng giữa người trước người sau. B. Bình đẳng giữa anh, chị, em.
C. Bình đẳng giữa các thế hệ. D. Bình đẳng giữa các thành viên.
Câu 14: Vi phạm dân sự những hành vi xâm phạm đến
A. quan h sở hữu và quan hệ tình cảm. B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
C. quan h tài sản quan hệ tình cảm. D. quan h sở hữu và quan hệ nhân thân.
Câu 15: Theo em, yếu tố nào sau đây sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững của
đất nước?
A. Tích cực hội nhập kinh tế toàn cầu.
B. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc.
C. Đảm bảo tốt các quyền tự do phát triển kinh tế, quyền tự do kinh doanh của công dân.
D. Thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm.
Câu 16: Việc nhà nước chính sách học bổng ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào
các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các
A. công dân. B. giới tính. C. vùng miền. D. dân tộc.
Câu 17: Pháp luật đặc điểm
A. Mang bản chất giai cấp và bản chất hội. B. sự phát triển của xã hội.
C. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống hội. D. Pháp luật tính quy phạm ph biến ;mang
tính quyền lực, bắt buộc chung; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 18: Công dân Việt Nam thuộc bất kỳ dân tộc nào đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều
được hưởng quyền nghĩa vụ ngang nhau. Khẳng định này đề cập đến
A. quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. B. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
C. quyền bình đẳng giữa các ng dân. D. quyền bình đẳng giữa các giai cấp.
Câu 19: Hình thức áp dụng pháp luật hình thức thực hiện pháp luật do
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. cơ quan, công chức nhà ớc thẩm quyền thực hiện.
B. công n, quan, công chức thực hiện.
C. cơ quan, nhân quyền thực hiện.
D. mọi nhân, quan thẩm quyền, tổ chức thực hiện.
Câu 20: A B đua xe, lạng lách đánh võng trên đường bị CSGT x lý. Theo em A B phải
chịu trách nhiệm pháp nào?
A. Phạt tiền, giam xe B. Cảnh cáo, phạt tiền
C. Cảnh o, giam xe. D. Cảnh o, phạt tiền, giam xe.
Câu 21: Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc nhà để chăm sóc gia đình chị
không muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng, B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa
đặt i xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị i ngày quá căng thẳng, C mẹ
ruột chị X đã bôi nhọ danh dự B trên mạng hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền
bình đẳng trong hôn nhân gia đình?
A. Anh M C. B. Anh M, B C.
C. Vợ chồng chị X B. D. Anh M B.
Câu 22: Tòa án nhân dân tỉnh K quyết định áp dụng hình phạt đối với ông S cán bộ chức
quyền trong tỉnh về tội “Tham ô tài sản”. Cùng chịu hình phạt còn 2 cán bộ cấp dưới của
ông S. Hình phạt của Tòa án áp dụng biểu hiện công dân bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?
A. V chấp nhận hình phạt. B. Về nghĩa vụ công dân.
C. V trách nhiệm pháp lý. D. Về nghĩa vụ bảo vệ tài sản.
Câu 23: Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, do người ……...trách nhiệm pháp thực
hiện.
A. không có năng lực. B. năng lực. C. đủ tuổi. D. nh thường.
Câu 24: Anh A đang sản xuất vải nhưng giá thấp, n chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất
bảo hiểm mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của
quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa
B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển
C. Phân a giữa những người sản xuất hàng hóa
D. Tạo năng suất lao động cao n
Câu 25: Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện, pháp luật phương tiện để công
dân
A. bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.
B. thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
C. thực hiện nghĩa vụ của mình.
D. bảo vệ quyền thực hiện nghĩa vụ của mình.
Câu 26: Có bao nhiêu loại cạnh tranh:
A. 5 B. 6 C. 4 D. 7
Câu 27: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc nước ta gì?
A. Tập trung giải quyết việc cả nông thôn
B. Tập trung giải quyết việc c thành thị
C. Tập trung giải quyết việc cả thành th nông thôn
D. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp
Câu 28: viên chức nhà nước, ông V thường xuyên đi làm muộn không có do chính
đáng. Ông V đã hành vi vi phạm nào dưới đây ?
A. Hành chính. B. Hình sự. C. Kỷ luật. D. Dân sự.
Câu 29: Nội dung nào sau đây th hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình:
A. Yêu quý kính trọng ông cha mẹ.
Đánh giá bài viết
2 3.248
Sắp xếp theo
    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm