Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật lý năm 2020

Trang 1/4- Mã đề 234
SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH
Môn thi: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 6600
0
A
. Công thoát của Cs bằng
A. 3,74 eV. B. 2,14 eV. C. 1,52 eV. D. 1,88 eV.
Lời giải:
Đáp án: D
34 8
10
hc 6,625.10 .3.10
A 1,88 eV.
6600.10
Câu 2: Pin quang điện (còn gọi pin Mặt Trời) nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến
đổi trực tiếp quang năng thành
A. điện năng. B. cơ năng. C. nhiệt năng. D. hóa năng.
Lời giải:
Đáp án: A
Câu 3: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6 m sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong
1 s, khi công suất phát xạ của đèn là 10 W ?
A. 1,2.10
19
. B. 6.10
19
. C. 4,5.10
19
. D. 3.10
19
.
Lời giải:
Đáp án: D
Từ công thức
6
19
34 8
hc P. 10.0,6.10
P N N 3.10 .
hc 6,625.10 .3.10
Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân
1 235 94 1
0 92 38 0
n U Sr X 2 n
. Hạt nhân X có cấu tạo gồm:
A. 54 prôtôn và 86 nơtron. B. 86 prôton và 54 nơtron.
C. 86 prôtôn và 140 nơtron. D. 54 prôtôn và 140 nơtron.
Lời giải:
Đáp án: A
1 235 94 A 1
0 92 38 Z 0
A 235 1 94 2.1 140
n U Sr X 2 n
Z 92 38 54 N 86
Câu 5: Chọn phát biểu sai.
A. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.
B. Tia hồng ngoại có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
C. Tia X do các vật bị nung nóng trên 2000
0
C phát ra.
D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X không bị lệch khi đi trong điện trường hoặc từ trường.
Đáp án: C
Câu 6: Phát biểu nào sau đâykhông đúng?
A. Các cht rn, lỏng và khí đều có th cho được quang ph hp th.
B. Các nguyên t hóa hc khác nhau khi cùng nhiệt độ cho quang ph vch ging nhau.
C. ng dng ca quang ph liên tục là đo nhiệt độ ca nhng vt nóng sáng xa.
D. Trong quang ph vch ca nguyên t hiđrô ở vùng ánh sáng nhìn thy có bn vch màu.
Đáp án: B
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acos10t. Thế năng của vật biến thiên
tuần hoàn với chu kì bằng
A. 0,05 s. B. 10 s. C. 0,2 s. D. 0,1 s.
Lời giải:
Đáp án: D
Mã đề: 234
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆN THI
THPT QUỐC GIA
Trang 2/4- Mã đề 234
đtn l
1 0, 2
T T 0,1 s
22
Câu 8: Hiệu điện thế giữa anôt catôt của ống Rơnghen 150 kV. Bước sóng nhỏ nhất của tia
Rơnghen do ống Rơnghen phát ra bằng
A. 0,3456.10
-10
m. B. 0,6625.10
-11
m. C. 0,825.10
-9
. D. 0,828.10
-11
m.
Lời giải:
Đáp án: D
34 8
11
min
19 3
hc 6,625.10 .3.10
0,929.10 m.
e U 1,6.10 .150.10
Câu 9: Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tuần hoàn và dao động điều hòa đều có chu kỳ dao động T xác định.
B. Dao động tự do là dao động có chu kỳ phụ thuộc vào đặc tính của hệ.
C. Vật dao động tắt dần có biên độ giảm dần và luôn dừng lại ở vị trí cân bằng.
D. Năng lượng mà hệ dao động duy trì nhận được trong mỗi chu kỳ không thay đổi.
Lời giải:
Đáp án: C
Câu 10: Đoạn mạch chỉ có một tụ điện điện dung C đặt dưới điện áp u = U
0
cost. Cường độ hiệu dụng
của dòng điện qua đoạn mạch có giá trị là
A. U
0
C. B.
0
UCω
2
. C. U
0
2
C. D.
0
U
C ω2
.
Lời giải:
Đáp án: B
00
0
U U C
I I .
1
2
C
Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y - âng, ánh sáng dùng trong thí nghiệm
ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối gần nhất 0,5 mm. Số vân sáng giữa vân
trung tâm và điểm A cách vân trung tâm 3 mm là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 6.
Lời giải:
Đáp án: C
Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó
12
E E 12 V
, r = 2 Ω,
R
1
= 3 Ω, R
2
= 8 Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch
A. 1 A. B. 3 A. C. 1,5 A. D. 2 A.
Lời giải:
Đáp án: A
b
1 2 b
E
12
I 1A.
R R r 3 8 1
Câu 13: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,2 s. Số dao động vật thực hiện trong 1 phút bằng
A. 5. B. 12. C. 150. D. 300.
Lời giải:
Đáp án: D
11
f 5 Hz N 5.60 300.
T 0,2
Câu 14: Hai điện ch q
1
= 2.10
-6
C; q
2
= -2.10
-6
C đặt tại hai điểm A B trong không khí. Lực tương
tác giữa chúng là 0,4 N. Khoảng cách AB bằng
A. 20 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 50 cm.
Lời giải:
Đáp án: B
Trang 3/4- Mã đề 234
2
6
1 2 1 2
9
2
2.10
q .q q .q
F k r k 9.10 0,3m 30 cm.
r F 0, 4
Câu 15: Hai ha âm liên tiếp do mt ng sáo (một đầu bt kín, một đầu h) phát ra hai tn s hơn
kém nhau 56 Hz. Ha âm th 5 có tn s
A. 140 Hz. B. 84 Hz. C. 280 Hz. D. 252 Hz.
Lời giải:
Đáp án: D
m
m2
min
ff
56
f 28 Hz
22
m 1;3;5;7;9....
Ha âm th 5
m9
Nên:
9
f 9.28 252 Hz.
Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì
A. ng lượng của các phôtôn trong một chùm sáng đều bằng nhau.
B. phôtôn chỉ có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc có năng lượng bằng nhau.
D. Mỗi lần nguyên tử hấp thụ ánh sáng có nghĩa là hấp thụ nhiều phôtôn.
Lời giải:
Đáp án: C
Câu 17: Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương chiều của cường độ điện trường
E
, cảm
ứng từ
B
và vận tốc
v
của một sóng điện từ
A. Hình 1 và Hình 2. B. Hình 2 và Hình 3.
C. Hình 3 và hình 1. D. Hình 4 và Hình 2.
Lời giải:
Đáp án: A
Câu 18: Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng: a = 1 mm ; D = 1 m. Khoảng cách 3 vân sáng
liên tiếp là 0,9 mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm bằng
A. 0,60 µm. B. 0,50 µm. C. 0,45 µm. D. 0,65 µm.
Lời giải:
Đáp án: C
3
4
D 0,9 .10
i 4,5.10 mm 0, 45 m.
a 2 1

Câu 19: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng đơn sắc bằng thí nghiệm khe
Young. Khoảng cách hai khe sáng 1,00 mm ± 0,05 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến
màn đo được 2000 mm ± 1,54 mm, khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được 10,80 mm ± 0,14
mm. Bước sóng ánh sáng mà học sinh này đo được là
A. 0,560
m
± 0,034
m
. B. 0,560
m
± 0,038
m
.
C. 0,600
m
± 0,034
m
. D. 0,600
m
± 0,038
m
.
Lời giải:
Đáp án: D (số liệu chưa đồng nhất)

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2020 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật lý năm 2020. Nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Vật lý 12 nhanh và hiệu quả hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật lý năm 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.799
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm