Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Lần 2)

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
(Đề thi 04 trang)
KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: GDCD
Thời gian làm i: 50 phút, không kể thời gian giao đề
đề thi 501
Câu 81: Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc một nội
dung thuộc
A. biểu hiện của chủ nghĩa hội. B. đặc điểm của chủ nghĩa hội.
C. đặc trưng của chủ nghĩa hội. D. hình thức của chủ nghĩa hội.
Câu 82: Nhà nước ban hành các chương trình kinh tế - hội để trực tiếp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
nghèo có điều kiện phát triển sản xuất thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. chính trị. B. kinh tế. C. văn hóa. D. giáo dục.
Câu 83: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong nh vực chính trị?
A. Thảo luận, góp ý kiến xây dựng Luật Đất đai.
B. Hỗ trợ nước sinh hoạt đến đồng bào dân tộc thiểu số.
C. Giảm thuế, cấp miễn phí sách giáo khoa.
D. Đầu tài chính xây dựng trường học vùng xa.
Câu 84: Công dân tự ý khám xét chỗ của người khác vi phạm quyền bất khả xâm phạm về
A. danh tính. B. mật đời tư. C. thân thể. D. chỗ ở.
Câu 85: Việc làm nào dưới đây thể hiện pháp luật phương tiện để nhà nước quản hội?
A. Tố cáo nhằm ngăn chặn nh vi vi phạm pháp luật.
B. Đề nghị xem xét lại quyết định của quan nhà nước.
C. Đăng kinh doanh khi có đủ điều kiện hợp pháp.
D. Kiểm tra các hoạt động kinh doanh của nhân.
Câu 86: Việc dùng tài sản chung để đầu kinh doanh khi sự bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ chồng thể hiện
nội dung quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ
A. nhân thân. B. tài sản. C. giao dịch. D. giám hộ.
Câu 87: Tuân thủ pháp luật các nhân, t chức không làm những điều pháp luật
A. cấm. B. chỉ định. C. cho phép. D. yêu cầu.
Câu 88: Chăm sóc sc khe nhân dân một trong những nội dung cơ bản của pháp luật v phát triển c nh vc
A. hội. B. văn hóa. C. hành chính. D. công vụ.
Câu 89: Công n kiến ngh vi c cơ quan nhà c v y dng và phát triển kinh tế - hội th hin quyền
A. tham gia xây dựng đất nước. B. tham gia quản nhà nước hội.
C. tự do dân chủ. D. tự do ngôn luận.
Câu 90: Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
một nguyên tắc của chính ch
A. văn hóa. B. đối nội. C. quốc phòng. D. đối ngoại.
Câu 91: Công dân địa vị nào, làm bất c nghề khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm
A. giám sát. B. cải chính. C. pháp lí. D. bồi thường.
Câu 92: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước?
A. Tạo ra năng suất lao động hội cao. B. Tạo tiền đề phát triển văn hóa.
C. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. D. Tăng cường quốc phòng an ninh.
Câu 93: Một trong những nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh
A. kiềm chế gia tăng nhanh dân số. B. tăng vốn xóa đói, giảm nghèo.
C. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 94: Trường hợp nào dưới đây thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật?
A. Sử dụng dịch vụ truyền thông. B. Đăng kết hôn theo luật định.
C. Xử thông tin liên ngành. D. Xử phạt hành chính trong giao thông.
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 95: Nội dung nào dưới đây không thuộc chức năng đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn hội của
Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Chủ động phân luồng giao thông chống ùn tắc.
B. Cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách.
C. Đấu tranh sản xuất hàng giả, buôn bán hàng cấm.
D. Thực hiện cứu hộ, cứu nạn tại một vụ cháy.
Câu 96: Trường hợp nào dưới đây thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền?
A. Tiếp cận các giá tr văn hóa. B. Chấp hành quy tắc công cộng.
C. Giữ gìn an ninh trật tự. D. Giữ gìn mật quốc gia.
Câu 97: Hành vi nào dưới đây không thể hiện hoạt động bảo vệ môi trường?
A. Giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp. B. Sử dụng hợp tiết kiệm tài nguyên.
C. Phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường. D. Khai thác, sử dụng i nguyên theo ý nh.
Câu 98: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền phát triển của công dân?
A. Từ chối trẻ nhập học khi đến tuổi. B. Tham gia vào đời sống văn hóa.
C. Được cung cấp thông tin về pháp luật. D. Chăm sóc sức khỏe khi ốm.
Câu 99: Sự phân phối các yếu tố sản xuất sức lao động giữa các ngành được gọi
A. lưu thông hàng hóa. B. lưu thông tiền tệ. C. điều tiết tiêu dùng. D. điều tiết sản xuất.
Câu 100: Cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất là biểu hiện của nội dung
quan hệ
A. cung - cầu tác động lẫn nhau. B. giá cả ảnh hưởng đến thị hiếu.
C. cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả. D. giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.
Câu 101: Thị trấn N một số quán phê. Quán T với diện tích nhỏ, yên nh nhưng phê pha không ngon.
Quán Y thái độ phục vụ niềm nở, đồ uống ngon, nhưng vệ sinh chưa đảm bảo. Tuy nhiên, c chủ quán
không tìm ch thay đổi không gian, nâng cao trình độ thì dần dần sẽ mất khách. Quán X quán G biết đầu tư
vào khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, không gian quán, chất lượng đồ uống, các yếu tố độc đáo mới lạ nên thu
hút rất nhiều khách. Những quán nào dưới đây vận dụng đúng tác động của quy luật giá trị?
A. Quán X quán T. B. Quán T quán Y. C. Quán X quán G. D. Quán Y quán X.
Câu 102: Sau khi tốt nghiệp đại học, Q quyết định khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm miến tương đó là
nghề truyền thống của gia đình. Mẹ Q không đồng ý muốn anh làm việc thành phố. B Q cho rằng: làm
đâu, nghề nào cũng được quan trọng mình quyết tâm sáng tạo, bố sẽ hỗ trợ giúp đỡ con. Chị gái Q hứa
sẽ tìm giúp thị trường tiêu thụ. Q rủ bạn S, X cùng làm nhưng S nói: tớ đang đợi bố xin việc chỗ lương cao,
nghề nhàn. X cho rằng: mình tốt nghiệp bằng giỏi nên đang đợi các công ti lớn gọi đi làm. Những ai dưới đây
hiểu đúng chính sách giải quyết việc làm của nhà nước?
A. Bố Q, chị gái Q Q. B. Bố Q, chị gái Q S.
C. S, X hai chị em Q. D. Mẹ Q, S X.
Câu 103: Công ti G quyết định sa thải yêu cầu anh T phải nộp bồi thường anh T tự ý nghỉ việc không
do khi chưa hết hạn hợp đồng. Quyết định của công ti G không vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào
dưới đây?
A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
C. Bình đẳng trong việc tổ chức lao động. D. Bình đẳng trong tìm kiếm việc làm.
Câu 104: Bạn Q đưa ra thắc mắc với thầy Đ về chương trình giáo dục đáp ứng được với đòi hỏi của cách
mạng công nghệ 4.0 trong buổi ngoại khóa của trường. Trong trường hợp này, bạn Q đã thực hiện quyền tự do
bản nào dưới đây của công dân?
A. Tự do ngôn luận. B. Tự do thông tin.
C. Độc lập phán quyết. D. Áp đặt quan điểm nhân.
Câu 105: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch ủy ban nhân dân
đã xử phạt nh chính với anh. Việc làm của Chủ tịch ủy ban biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật
nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuyên truyền pháp luật. D. Thực hiện quy chế.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 106: Đại Q đã thu mua toàn bộ số quạt điện sưởi trên thị trường, đợi khi nhiệt độ mùa đông giảm sâu thì
tự ý tăng g lên cao để bán cho người tiêu dùng. Trong trường hợp y, hành vi của đại Q thể hiện mặt hạn
chế nào dưới đây của cạnh tranh?
A. Triệt tiêu các đại cùng kinh doanh. B. tưởng bành chướng thị trường.
C. Dùng thủ đoạn phi pháp, bất lương. D. Đầu tích trữ y rối loạn thị trường.
Câu 107: Cục thuế tỉnh P yêu cầu doanh nghiệp K n cạnh việc khai thác cát trên sông để bán cho người tiêu
dùng thì phải nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. Trong trường hợp này, Cục thuế tỉnh P đã thực hiện phương
hướng bản nào dưới đây của chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường?
A. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.
B. Cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
C. Tăng cường công c quản lí của Nhà nước.
D. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.
Câu 108: Anh S chỉ muốn chia tài sản cho các con riêng của anh vợ trước. Bởi vậy, anh S đã ép buộc vợ sau
của mình chị Q không được sinh con nhưng chị Q không đồng ý. Hành vi của anh S đối với chị Q đã vi phạm
quyền nh đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Phụ thuộc. B. Nhân thân. C. Một chiều. D. Tài sản.
Câu 109: Nhóm doanh nghiệp P, M, H hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước uống “có vị trí thống lĩnh thị
trường”. Nhóm doanh nghiệp này đưa ra yêu cầu các đại tỉnh N phải mua hàng của họ với số lượng lớn
không được bán hàng của doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp Y liền thuê ông G đến các trường học để quảng
cáo, so sánh chất lượng sản phẩm của mình tốt hơn nhóm doanh nghiệp trên sau đó tặng sản phẩm cho các em
học sinh. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Doanh nghiệp P, M, H c đại tỉnh N. B. Doanh nghiệp Y c em học sinh.
C. Doanh nghiệp P, M, H, Y. D. Doanh nghiệp M, Y ông G.
Câu 110: Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L đang chở cháu
bằng xe đạp điện đi ngược đường một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Anh X là người bán số gần đấy thấy
anh K không xin lỗi ông L còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào đánh anh K trọng thương. Hai chị H, P đi
qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí.
Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?
A. Anh X, chị H chị P. B. Ông L anh X.
C. Anh K anh X. D. Anh K ông L.
Câu 111: Sắp đến ngày thực hiện Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho X một
khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhận tiền, X
đồng ý giúp đỡ. Trong quá trình khám làm hồ bệnh án X bị anh Đ phát hiện yêu cầu nộp cho anh
hai mươi triệu đồng, nếu không anh sẽ tố cáo với Ban chỉ huy quân sự huyện K. X lo sợ nên đồng ý đưa tiền
cho Đ tại nhà của mình, nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt được bố N thông báo cụ thể s việc. Những ai
dưới đây không thực hiện đúng trách nhiệm của công dân với chính sách quốc phòng anh ninh?
A. Anh Đ, X bố N. B. X hai bố con N.
C. Hai mẹ con N, cô X anh Đ. D. Anh Đ hai bố con N.
Câu 112: Anh L được chị Q cho xem bài luận văn thạc sỹ N nhờ sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ.
Thấy nội dung bài luận văn hay đặc sắc, anh L đã sao chép toàn bộ nội dung bài luận văn của N
không ghi rõ nguồn gốc tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên Đ. Sau đó, học viên Đ t thay đổi
tên đề tài ghi tên mình rồi đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công n.
A. Chị Q học viên Đ. B. Chị Q N.
C. Anh L, chị Q N. D. Anh L học viên Đ.
Câu 113: Được ông Q hối l cho một khoản tiền từ trước, nên anh T cán bộ P khi được giao nhiệm vụ giải
quyết tranh chấp đất đai giữa ông Q chị M, đã cử anh X anh K đi giải quyết thay mình. Anh X K nhận
lời đến nhà chị M để ép chị phải o giấy chuyển nhượng lại cho ông Q một phần đất nhằm mở rộng thêm lối
đi, nhưng ch M không đồng ý. Tức giận K X xông vào đánh chị M; đúng lúc đó anh T đến anh T đã cùng
anh K khóa trái cửa lại không cho chị M ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân
thể của công dân?
A. Anh T anh K. B. Anh K, chị M ông Q.
C. Anh T ông Q. D. Ông Q, anh T anh X.

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

VnDoc mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Lần 2), với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm