Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2)

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LQĐ
ĐỀ THI THỬ THTP QG LẦN 2 NĂM 2018
MÔN: GDCD
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Sau khi tt nghip THPT, hc sinh có th o hc c trưng Trung cp chuyên nghip,
Cao đẳng, Đại học. Điều này th hin
A. quyn hc tp không hn chế ca công dân
B. quyn phát trin ca công dân
C. quyn hc tp bt c ngành, ngh nào ca công dân
D. công dân bình đẳng v cơ hi hc tp
Câu 2: Nhng vi phm pháp lut nghiêm trng v bo v môi trưng đu s b truy cu trách
nhiệm theo quy định
A. Lut Hình s B. Luật Môi trường C. Lut hành chính D. Lut Dân s
Câu 3: Người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
A. Đang thi hành án phạt tù . B. Đang điều trị ở bệnh viện.
C. Đang đi công tác ở biên giới, hải đảo. D. Đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
Câu 4: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
D. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
Câu 5: Kinh tế nhà nước có vai trò
A. then chốt B. quan trọng C. chủ đạo D. trọng yếu
Câu 6: Chị X đến công ty Y xin việc nhưng bị từ chối chị người dân tộc thiểu số. Công ty Y đã
vi phạm :
A. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.
B. Quyền bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
C. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 7: Lut giao thông đưng bộ đưc ban nh nhm buc mọi người khi tham gia giao
thông phải tuân thủ đúng luật giao thông. Điều này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quy định chung của pháp luật.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 8: Anh H ép buộc vợ mình là chị K nghỉ làm ở nhà để chăm lo gia đình. Phản đối chồng không
được, lại thêm bố đẻ ông S nhiều lần xúi giục nên chị K nghe bố bán toàn bộ số vàng hai v
chồng tích góp được rồi bỏ đi biệt tích. Biết chuyện, P mẹ anh H thuê người đánh ông S gãy
chân. Trong trường hợp này, những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong Hôn nhân gia
đình?
A. Anh H, chị K, bà P. B. Anh H, chị K, ông S, bà P.
C. Anh H, chị K, ông S. D. Anh H, ông S, bà P.
Câu 9: Gia đình ông T nhận được quyết định đền đất giải phóng mặt bằng của UBND huyện X,
tỉnh Y. Gia đình ông T không đồng ý với quyết định trên nên đã thực hiện quyền khiếu nại. Trong
trường hợp này, người giải quyết khiếu nại lần đầu là?
A. Chủ tịch UBND Tỉnh Y. B. Chủ tịch HĐND huyện X.
C. Chủ tịch UBND huyện X. D. Tòa án nhân dân huyện X.
Câu 10: Một trong những tác động của quy luật giá trị là:
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
A. Việc chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên.
B. Phân hóa giàu, nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.
Câu 11: Ở phạm vi cơ sở, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần được
A. thông tin đầy đủ. B. giám sát, kiểm tra.
C. trực tiếp quyết định. D. trực tiếp bàn bạc, quyết định.
Câu 12: Giá cả của hàng hóa trên thị trường vận động như thế nào?
A. Luôn ăn khớp với giá trị B. Luôn cao hơn giá trị
C. Luôn thấp hơn giá trị D. Luôn xoay quanh giá trị
Câu 13: Bác K trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức
năng gì?
A. Phương tiện thanh toán. B. Phương tiện giao dịch.
C. Thước đo giá trị. D. Phương tiện lưu thông.
Câu 14: Khi trên thị trường giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Cung và cầu giảm B. Cung giảm, cầu tăng
C. Cung và cầu tăng D. Cung tăng, cầu giảm
Câu 15: Để huy động làm đường liên thôn, ông N trưởng thôn đã yêu cầu mỗi hộ gia đình trong
thôn đóng góp mỗi khẩu 200 ngàn đồng. Khi thông báo yêu cầu nộp tiền ông D không đồng ý
đã lên UBND xã tìm gặp chủ tịch xã đòi đưc gii tnh. Ông Q là ch tịch đã không tiếp vì cho
rằng đó là việc của thôn thì về thôn giải quyết. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền tham gia quản
lí nhà nước và xã hội?
A. Ông N và ông Q. B. Ông N, ông Q và ông D.
C. Ông Q. D. Ông N.
Câu 16: Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người?
A. Bị nghi ngờ phạm tội.
B. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
C. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã .
D. Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội.
Câu 17: sở sản xuất kinh doanh áp dụng c biện pháp bảo vệ môi trường nghĩa sở đã
thực hiện hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.
Câu 18: Nhận được tin báo của ông T nghi ngờ X chứa tội phạm bị truy nã, ông C là công an
xông vào nhà X để khám xét. Cháu nội của X hoảng sợ bỏ chạy sang nhà ông G. Vốn mâu
thuẫn với ông C nên ông G giấu cháu bé vào nhà kho. Sau hai mươi giờ tìm cháu không được, bà X
đến nhà ông C đập phá đồ đạc. Nếu chứng kiến sự việc trên, em sẽ tố cáo hành vi của những ai dưới
đây?
A. Ông T, ông G. B. Ông T, Ông C, bà X.
C. Ông T, bà X. D. Ông C, Ông G, bà X.
Câu 19: Anh M thường xuyên đi làm muộn nhiều lần tự ý nghỉ việc không do. Trong
trường hợp này anh D đã vi phạm
A. hành chính. B. hình sự.
C. dân sự. D. kỷ luật.
Câu 20: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của
A. công dân nam từ 17 tuổi trở lên. B. mọi công dân Việt Nam.
C. công dân từ 20 tuổi trở lên. D. công dân nam từ 18 tuổi trở lên.
Câu 21: Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vào
quyền nào của công dân để bảo vệ mình?
A. Quyền bình đẳng. B. Quyền dân chủ.
C. Quyền tố cáo. D. Quyền khiếu nại.
Câu 22: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây
của công dân?
A. Quyền phát minh sáng chế. B. Quyền được phát triển.
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
C. Quyền tác giả. D. Quyền sở hữu công nghiệp.
Câu 23: Để được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo
điều kiện nào sau đây?
A. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa.
B. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa.
C. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa.
D. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa.
Câu 24: Nhà máy sản xuất nước giải khát đã nhiều năm xả chất thải chưa qua xử ra môi trường
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều ngườin. Nhận được ý kiến phản ánh của chị L, chủ tịch
cử ông N xuống làm việc với nhà máy.Thấy vậy, ông M - Giám đốc nhà máy liền hối lộ ông N
mt khon tin đ ông N không x lí v vic. Ông M còn thuê K và T hành hung ch L. Trong
trường hợp này, cần tố cáo hành vi của ai dưới đây?
A. Ông N, ông M, K và T. B. Ông M, K và T.
C. Chị L và chủ tịch xã. D. Chủ tịch xã, ông N, ông M, K và T.
Câu 25: Ông X lái ô chở theo con trai ( 13 tuổi) đã đâm vào xe do anh N điều khiển rồi bỏ
chạy dẫn đến anh N tử vong tại chỗ. Sau đó, D bảo vợ mình thuê H tạo hiện trường giả để đánh lừa
cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Vợ chồng ông X, con trai ông X và H. B. Vợ chồng ông X và H.
C. Ông X, con trai và H. D. Ông X và H.
Câu 26: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản thị trường, ba cán bộ K, H, X đã tiến hành
kiểm tra hoạt động của các nhà thuốc tân dược, phát hiện ba quầy thuốc của chị M, N, P kinh
doanh một số mặt hàng không có trong đăng ký. Khi bàn bạc để xử phạt cán bộ K H thống nhất
xử quầy chị M, n quầy chị N, P do mối quan hệ nhờ vả nên bỏ qua. Cán bộ X không đồng
tình với cách xử của K H nên đã góp ý nhưng K H không chấp nhận. Những ai dưới đây vi
phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Cán bộ K, H. B. Cán bộ K, H, chị M, N, P.
C. Cán bộ K, H, X. D. Cán bộ K, H, chị N, P.
Câu 27: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị
pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Bỏ phiếu kín. B. Trực tiếp. C. Phổ thông. D. Bình đẳng.
Câu 28: Nghi ngờ Q người ăn trộm xe đạp điện con mình, ông S rủ H đến nhà Q tìm nhưng
không thấy. Đúng lúc đó anh K em trai Q về nhà, thấy vậy hai bên to tiếng dẫn đến ẩu đả giữa K và
ông S. Kết quả K ông S bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Những ai vi phạm quyền
được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Ông S và H. B. Ông S, H , K.
C. Q, K, ông S và H. D. Ông S và K.
Câu 29: Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh P đã vi phạm quyền bình
đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân. B. tài sản chung. C. tài sản riêng. D. tình cảm.
Câu 30: Các dân tộc quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình giữ gìn, khôi phục, phát huy
những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình
đẳng về
A. kinh tế. B. chính trị.
C. văn hóa, giáo dục. D. tự do tín ngưỡng.
Câu 31: Anh L anh P cùng mở quán bán phở. Thấy quán của anh P luôn đông khách thu được
nhiều lợi nhuận nên vợ chồng anh L đã thuê K viết bài tung tin trên mạng hội về việc anh P bán
phở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Biết chuyện vợ chồng anh P bàn ch trả thù bằng
cách rủ cháu T ( con trai anh L) qua nhà chơi sau đó nhốt cháu T nhiều giờ liền gây hoang mang lo
lắng cho gia đình anh L. Những ai trong trường hợp trên không vi phạm quyền bất khả xâp phạm
của công dân?
A. Vợ chồng L, K và T. B. Vợ chồng anh P.
C. Vợ chồng L, K. D. Vợ chồng P, vợ chồng L, K.
Câu 32: Trong lúc H đang bn vic rng thì đin thoi có tin nhắn, T đã tự ý mở đin thoại của H
ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2), với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.363
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm